torsjö live vers2

Tillfällig ombyggnad av utdömt reningsverk i Emmaljunga

Tillfällig ombyggnad av utdömt reningsverk i Emmaljunga

Det utdömda reningsverket vid Björstorp i Emmaljunga kan få byggas om för att användas tillfälligt, tills avloppsvattnet kan ledas till Vittsjö reningsverk som ska byggas ut. Imorgon, tisdag, får miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ansökan på sitt bord.

Förbudet att använda anläggningen gäller från och med den 30 juni 2024 och är förenat med ett vite på 900 000 kronor. Orsaken var bland annat att den så kallade biologiska reningsanläggningen delvis ligger nere i grundvattnet som därför blandas med avloppsvattnet, vilket är olagligt. Enligt miljöinspektörerna är reningen så undermålig att det snarare handlar om kvittblivning av avloppsvatten än om rening. Provtagning av utgående vatten underkändes eftersom den alltså gjordes i utspätt avloppsvatten. Varken dammarna eller bräddmagasinet är täta och avloppsvatten kan därför också infiltrera till grundvattnet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar en ritning över Emmaljunga reningsverk.
Emmaljunga reningsverk består enbart av biologiska reningssteg. Ritning ur miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingar

Det kommunala va-bolaget Hässleholm Miljö har aviserat att det inte ska byggas något nytt reningsverk bara för Emmaljunga med idag cirka 135 hushåll påkopplade. Ortens avloppsvatten ska i framtiden istället ledas till det större reningsverket i Vittsjö, senast vid ugången av år 2031. Att bygga en helt ny anläggning för 35 miljoner kronor för att sedan avveckla den efter bara sju år bedöms inte hållbart vare sig ekonomiskt eller miljömässigt. Istället vill bolaget bygga om den befintliga anläggningen med nya reningssteg.

Bolaget har tidigare överklagat beslutet om förbud för hela anläggningen, som fattades 2021, och med hjälp av en konsultfirma hävdat att det räcker att stänga slamdammarna. Man ville också ha längre tid på sig, till 2028 för att hinna utreda ett gemensamt reningsverk i Vittsjö. Den processen beräknas ta sju år. Men länsstyrelsen gav kommunen rätt och menade att det inte var möjligt att bevilja undantag från kravet på minst en och en halv meters avstånd mellan högsta grundvattennivå och infiltrationsnivå. För undantag krävs att riskerna från förorening i det närmaste kan uteslutas, men det har bolaget på grund av de otillräckliga anlyserna inte kunnat bevisa.

Men enligt ansökan om tillstånd för en ombyggd anläggning har nu en utredning av grundvatten och ytvatten där det renade avloppsvattnet släpps ut visat att dessa inte påverkats mer än marginellt. Dessutom föreslås nybyggnad av en översilningsyta och infiltration. Biodammarna har också ett dräneringssystem där eventuellt utläckt vatten från dammarna samlas in och återförs till reningsanläggningen. Egenkontrollprogrammet ska utökas och ett nytt skötselprogram upprättas.

Kommunens miljöavdelning bedömer nu att verksamheten inte bedöms äventyra miljökvalitetsnormerna för närligande vattenförekomst och tillstånd kan därför beviljas under begränsad tid och under förutsättning att nio villkor uppfylls.

Berit Önell

Uppdatering:
Både arbetsutskottet den 10 oktober och miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 24 oktober beslöt enligt förslaget. Politikerna var eniga.

Läs mer:

2021-06-14 Vill stänga Emmaljungas reningsverk – avloppsvattnet späds ut

2021-09-07 Stänger inte Emmaljunga reningsverk frivilligt

2022-02-07 Länsstyrelsen vill stänga läckande reningsverk

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se