torsjö live vers2

Nej till anmälningsplikt för skol- och vårdpersonal!

Nej till anmälningsplikt för skol- och vårdpersonal!

INSÄNDARE. Det har den senaste tiden diskuterats om personal inom offentlig verksamhet ska informera berörda myndigheter när dom kommer i kontakt med personer som saknar rätten att befinna sig i Sverige. Självklart skall ett ja vara ett ja och ett nej skall vara ett nej. Har man fått ett avslag på asylansökningen eller begått ett grovt brott och därför skall utvisas så måste man lämna Sverige. Men att sköta detta måste ligga på polisen och Migrationsverket och inte på andra offentliganställda.

Att människor befinner sig i Sverige utan tillstånd innebär att många far illa och det är viktigt att vi kommer åt ett omfattande skuggsamhälle. Många personer utan uppehållstillstånd utnyttjas som svart arbetskraft, av kriminella gäng och riskerar att bli offer för grov brottslighet. Det är bättre att vi skjuter till mer resurser till Migrationsverket och Polismyndigheten så att de kan säkerställa att de som saknar rätt att vara i Sverige också lämnar landet.

För att det arbetet skall fungera så behöver information kunna delas på ett enklare sätt mellan olika myndigheter avseende de som befinner sig här illegalt. Detta är en svår fråga som kräver noga övervägande på vilket sätt detta skall kunna ske. Därför är det bra att man utreder denna fråga och att man då också utreder hur och vilka ett undantag skall omfatta. För undantag måste finnas för flera yrkesgrupper.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utredningen som precis har tillsatts skall utöver att presentera vilka som ska undantas också se till att den nya lagstiftningen om informationsutbyte ska vara förenlig med de internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa. Barnkonventionen har samma ställning som svensk lag, och i den slås barns rätt till skolgång fast. Att vårdpersonal skulle anmäla personer som befinner sig här illegalt står i total motsättning till principen om rätten till vård.

Vi i Liberalerna i Hässleholm anser inte att skolpersonal eller vårdpersonal ska behöva informera andra myndigheter när de kommer i kontakt med elever eller patienter utan uppehållstillstånd och som skall utvisas. Skolpersonal är satta att utveckla och utbilda våra barn och inget annat. Vårdpersonal är satta att vårda och rädda liv och inget annat. Detta borde falla inom ramen för ömmande värden som man har pratat om. Det kan även finnas andra yrkesgrupper som skall omfattas av undantag såsom bibliotekspersonal etc.

Liberalerna Hässleholm
Thomas Haraldsson (L) Gruppledare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se