torsjö live vers2

Ingen anledning till undantag från anmälningsplikt

Ingen anledning till undantag från anmälningsplikt

INSÄNDARE. Det är en mycket märklig insändare Thomas Haraldsson (L), får publicerad i Frilagt. Insändaren handlar om det ännu ej lagda förslaget till riksdagen att anställda i offentlig sektor ska åläggas att anmäla illegala migranter när och om dessa påträffas. Förslaget kommer från regeringen och SD, (Tidöpartierna), och innefattar alltså även Haraldssons eget parti. Men Thomas Haraldsson följer sin partiledare och vill exkludera skol – och vårdpersonal från anmälningsplikten. Han listar i sin insändare många av de nackdelar som drabbat vårt land till följd av att man tidigare inte gjort något åt de många illegala migranter som stannar i Sverige trots utvisningsbeslut. Haraldsson saknar således inte insikt i problematiken. Ändå verkar liberalerna tveksamma till att vidta åtgärder. Debatten förs i en del andra kommuner men där är det främst S, V, MP, och C som står för motståndet. I ett par kommuner där parlamentarisk majoritet finns har man till och med röstat igenom undantag från att följa lagen. Detta är både anmärkningsvärt och farligt. Lagar stiftade i demokratisk ordning skall följas. Dessutom ska vi komma ihåg att det i skrivande stund inte ens finns ett färdigt förslag.

Sverigedemokraterna i Hässleholm ställer sig absolut bakom tanken om anmälningsplikt. Det har tidigare funnits en riksdagsmajoritet för att förse illegala migranter med en hög grad av samhällsservice vilket minskat incitamenten att lämna landet frivilligt. Dessutom kan det olovligen finnas människor här som bär på ett stort våldskapital och är beredda att begå terrorbrott. För att främja ordning och reda är det av yttersta vikt att alla som fått avslag på asylansökningar eller befinner sig här på annan illegal grund förmås att lämna landet snarast. Detta faller naturligtvis på ordningsmakten och Migrationsverket. Men liksom i all annan verksamhet är polisen beroende av allmänheten för att kunna beivra brottslighet. Därför ser vi ingen anledning att bevilja undantag för exempelvis vård – och skolpersonal när det kommer till anmälningsplikten. Alla måste vara lika inför lagen.


Hanna Nilsson (SD)
Sven Lundh (SD)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se