torsjö live vers2

Vill satsa tre miljoner per år på ung mötesplats i kulturhuset

Vill satsa tre miljoner per år på ung mötesplats i kulturhuset

Kommunen vill satsa på en fortsättning för den nya mötesplatsen för unga i kulturhuset i Hässleholm. Det föreslås kosta tre miljoner kronor per år. Kultur- och fritidsnämnden beslöt därför på torsdagen att äska denna summa i budgetberedningen.

Politikerna i kultur- och fritidsnämnden är överens om att den tillfälliga verksamhet som bedrevs i kulturhuset medan Markan renoverades spelade en viktig roll. Det handlar främst om ett förebyggande arbete bland unga som riskerar att fara illa, bland annat som offer för brottslighet och i riskzonen för att värvas till kriminalitet. Därför vill man prioritera ett fortsatt öppethållande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mötesplatsen startade redan i förra veckan och håller öppet under hösten, delvis med hjälp av resurser som flyttats från Markan och den tillfälligt stängda fritidsgården i Sösdala. Kommunalråden har också lovat att skjuta till 120 000 kronor, ett beslut som formellt fattas först den 25 oktover.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Connie Asterman (S) säger att resurser inte ska tas från andra verksamheter för att klara fortsatt öppethållande från och med nästa år.

– Tanken är att öppna i Sösdala igen och då går en halvt tjänst dit, säger hon.

Bilden visar Connie Asterman.
Connie Asterman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden som nu vill satsa långsiktigt på en mötesplats för unga i kulturhuset i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Verksamheten i kulturhuset skiljer sig enligt ansvariga från fritidsgårdarna i de mindre orterna. Meningen är nu att öka samverkan med socialförvaltningen för att kunna ge barn och unga rätt stöd.

Fyra hetidstjänster samt två vikarier på halvtid föreslås. En av heltiderna ska vara en socialarbetare som ska sanverka med polisen, socialtjänsten, skolan och föräldrar. En fritidsledare, en fritids- och kulturutvecklare och en arbetsledare ingår också i den föreslagna personalgruppen. Lönekostnaderna beräknas till 2 693 000 kronor per år, materialkostnader till 70 000 och verksamhet till 200 000. Totalt alltså 2 963 000 kronor. Då är inte hyreskostnad och städning inräknade. De ligger i internhyressystemet, vilket innebär att förvaltningen får kompensation för kostnaderna.

Berit Önell

Läs mer:

2023-09-27 Fritidsgård både i Markanhuset och kulturhuset

2023-10-02 Kommunalråd lovar pengar till fritidsgård i kulturhuset

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se