torsjö live vers2

Kommunala bolag ska verka på medborgarnas uppdrag

Kommunala bolag ska verka på medborgarnas uppdrag

INSÄNDARE. Andreas Bergh, välfärdsforskare på ekonomihögskolan i Lund, skriver i en gästkrönika i NSk om problematiken med kommunala bolag och hur de tappar kontakten med sitt uppdrag gentemot medborgarna.

I Hässleholm finns det ju två bolag som figurerat i media flitigt sista tiden kopplat till arbetsmiljöproblem inte minst. Hässleholm miljö har dragits med ohanterade problem under vad som beskrivs som ett flertal år. Detta har inte hindrar bolaget att anställa en oerhörd massa tjänstemän under de senaste åren med titlar som projektutvecklare, miljöpedagog, kommunikatör, avfallsutvecklare, kvalitetsutvecklare, projektledare, chef service o administration, försäljningschef etc etc. Grunduppdraget torde vara att leverera vatten, värme och sophantering åt kommunens skattebetalare till lägsta möjliga kostnad!? HMAB har ju dessutom chockhöjt alla taxor i flera steg men inte var det väl till roller som ovan räknats upp som pengarna skulle gå? Bolaget skall om det går med överskott efter att ha levererat till lägsta möjliga kostnad skicka detta tillbaka till ägaren och därmed skall det komma skattebetalarna till del.

Hässlehem som torde kunna sortera in under begreppet allmännyttan vars uppdrag är ”att tillhandahålla prisvärda och hållbara bostäder åt alla” tar i flera forum upp viljan att bygga bostadsrätter vilket strider mot tillgänglighetskravet i allmännyttans uppdrag. Alla har inte möjlighet att köpa sin bostad. 

Bolagsformen i kommunal ägo är i sanning problematisk och borde synas av ägaren och ges ett tydligare ägardirektiv där syftet med verksamheten framgår även för VD och bolagsstyrelse. Ni är till för medborgarna!

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Åke Petersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se