Gruppen-3a-328x120

Stort elfel på Tyrs Hov – avvaktar med Bjärnums simhall

Stort elfel på Tyrs Hov – avvaktar med Bjärnums simhall

Kommunen ska “avvakta” med renovering av Bjärnums simhall som nu bara delvis är öppen och där biljettpriserna därför sänkts.

– Vi fick besked att det inte ska göras just nu, säger Henrik Samevik, chef på fritidsavdelningen.

I Tyringe kommer simhallen och gymmet på Tyrs Hov att vara stängda hela veckan på grund av ett stort elfel i ett ställverk. Det ska lagas provisoriskt och byts ut först till våren eller sommaren.

Som Frilagt tidigare berättat är Bjärnums simhall sedan förra måndagen inte öppen för allmänheten mer än för motionssim, dusch och omklädning på begränsade tider.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Henrik Samevik förklarar att bubbelpoolen läcker kraftigt och att en vägg i bastun är mjuk bakom kaklet som krackelerat. Väggen måste åtgärdas innan det trasiga bastuaggregatet kan bytas eftersom detta ska sitta fäst i väggen.

Bilden visar Henrik Samevik.
Henrik Samevik, chef för fritidsavdelningen.

– Bastuaggregatet tror jag är beställt, säger Henrik Samevik.

Det bör betyda att simhallen ska renoveras.

– Det hoppas jag, säger Henrik Samevik.

När det ska göras har han ingen information om.

– Jag har ingen aning. Jag har förstått det som att man avvaktar.

Simhallen är stängd tills vidare.

Tekniska förvaltningen arbetar också med en statusbedömning av alla kommunens badhus. Den beställdes av politikerna vid ett möte med den parlamentariska gruppen i juni då man diskuterade fördyringen av det nya badhuset i Hässleholm. Utredningen ska användas inför kommande beslut om de befintliga badhusens framtid. Beroende på renoveringsbehov och kostnader kan det bli aktuellt att stänga ett eller flera av dem.

Henrik Samevik har inte hört att fördröjningen av renoveringen i Bjärnum skulle ha med statusbedömningen att göra. Han hänvisar till tekniska förvaltningen. Frilagt har sökt ansvariga där.

När det gäller Tyrs Hov är det alltså inte bara simhallen som är drabbad utan hela anläggningen.

– Det är ett elfel nere i ställverket i källaren. Det vi fått höra är att man under säsongen tillfälligt ska lösa strömförsörjningen till de olika delarna av byggnaden. Under vår och sommar behöver vi byta ut ställverket, säger Henrik Samevik.

Bilden visar Tyrs Hovs simhall.
Tyrs Hovs simhall och gym är stängda tills i början på nästa vecka på grund av ett elfel. Övrig verksamhet har öppet med halv belysning denna vecka. Foto: Urban Önell

Det innebär att ishall, idrottshall, föreningsgym, brottning- och bowlinghall under denna vecka får klara sig med halv belysning, så kallad träningsbelysning. Att byta ställverk hade gett betydligt större störningar.

– Det blir en stor process där ishallen får stängas av, isen blir mjuk och man får börja om med ny is. I simhallen hade vi behövt ta ett nytt bakterieprov som tar upp till 20 dagar att få svar på, förklarar Henrik Samevik.

Allt utom simhallen väntas fungera normalt igen i slutet på veckan.

– Vattnet har sjunkit undan lite, så vi behöver fylla på, klorera och kolla klorvärdena. Senast måndag ska simhallen kunna öppna. Eventuellt kan simklubben komma in redan i helgen.

Just nu är Qpoolens simhall alltså den enda simhall i kommunen som är i full gång.

– Det är jättesynd. Verksamheterna drabbas och allmänheten och personalen drabbas. Det blir också mycket negativt när det inte riktigt funkar, säger Henrik Samevik.

När kultur- och fritidsnämnden vid ett extra sammanträde i torsdags fattade beslut om sänkta avgifter i Bjärnum lämnade KD en protokollsanteckning om behovet av att ta ett helhetsgrepp om simhallarna i kransorterna.

– Det är inte rätt att politiken inte kan ta ställning till vad som gäller med simhallarna eller att det aktivt inte tas beslut att renovera i den mån att som krävs för att upprätthålla avtalad verksamhet, skrev Simon Berneblad, andre vice ordförande i nämnden.

Simon Berneblad (KD).
Simon Berneblad (KD).

Han instämde i att det var viktigt att sänka priserna och påpekade att personalen fått klä skott när medborgare blivit arga över att behöva betala fullt när utbudet varit begränsat.

– Kristdemokraterna anser att det är dags att ta ett beslut vad gäller fortsatt användning av
kransorternas simhallar och om deras fortlevnad. Om svaret är att simhallarna ska finnas kvar bör
således underhållet skötas, skrev han.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-15 Inget allmänt bad i Bjärnum – sänkt pris

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se