Gruppen-3a-328x120

Bara en fotbollsplan med i budgeten – och först 2025

Bara en fotbollsplan med i budgeten – och först 2025

De utlovade nya fotbollsplanerna på Österås syns inte till i de styrandes budgetförslag för 2024. Först 2025 är tre miljoner kronor avsatta till en naturgräsplan. Budgetberedningen hann inte ta ställning till tekniska nämndens kostnadsberäkning av nya fotbollsplaner som antogs på torsdagen.

Flera fotbollsplaner I Hässleholm har försvunnit de senaste åren på grund av byggprojekt, inom kort försvinner ytterligare en när det nya badhuset byggs. Efter en motion av Centerpartiet om att det behövs fler fotbollsplaner fick kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda behovet och beräkna kostnaderna. Den nya beräkningen gäller etapp ett med två naturgräsplaner, varav en elvamannaplan och en niomanna, samt en grusparkering och en bevattningsdamm. Byggherrekostnader ingår också. Totalkostnaden blir då tio miljoner. Varje gräsplan ska kosta 2,9 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det godkändes och skickas vidare till kommunstyrelsen, berättar tekniska nämndens ordförande Urban Widmark (M).

Bilden visar en ritning över förslaget till nya fotbollsplaner.
Så här ser det kostnadsberäknade förslaget ut i tekniska nämndens underlag.

Projektet återremitterades i juni på grund av “förändrade behov”. Då hade en beräkning landat på 21 miljoner kronor för fem fotbollsplaner. Efter återremissen skulle bara de två gräsplanerna i etapp ett av tre utredas. Dessa var i det första förslaget kostnadsberäknade till 11,9 miljoner, inklusive parkeringsplats och byggherrekostnader.

Nu har kostnaderna alltså minskat med nästan två miljoner. Både brukshundsklubben och bågskytteklubben verkar också slippa flytta.

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) förklarar att bara den ungefärliga summan tre miljoner kronor avsatts i budgeten 2025 eftersom man inte hunnit få kostnadsberäkningen.

– Vi satte en summa för att visa vår viljeinriktning, säger hon.

Bilden visar Lina Bengtsson.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M). Foto: Urban Önell

Hon påpekar att budgetberedning för 2025 kommer att starta redan i bölrjan av 2024 eftersom budgeten ska beslutas i juni. Det är då inte uteslutet att justera budgeten för fotbollsplaner. Men 2024 finns det inga pengar till detta.

Berit Önell

2023-06-26 Dyra fotbollsplaner på Österås – ny bedömning efter återremiss

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se