Gruppen-3a-328x120

Plan för landsbygdens utveckling till 2040 antagen

Plan för landsbygdens utveckling till 2040 antagen

Ett visionärt måldokument för kommunen utanför Hässleholms stad – en översiktsplan som ska gälla fram till 2040 – antogs på måndagskvällen av kommunfullmäktige. Planen visar översiktligt var nya bostäder och industriområden bäst kan utvecklas, var det finns bevaransvärda naturområden med mera i de mindre orterna och på landsbygden. Men debatten i fullmäktige handlade mest om vindkraft och skyddsavstånd kring reningsverk.

Bilden visar Nina Jakobsson och Jessica Dahl.
Planarkitekterna Nina Jakobsson, till höger, och Jessica Dahl informerade om förslaget till översiktsplan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det var hög tid att besluta om en ny översiktsplan. Den gamla från 2007 var inaktuell sedan länge. Men det har tagit tid att få fram ett förslag till en ny, arbetet påbörjades 2017.

Planhandläggarna Jessica Dahl och Nina Jakobsson medverkade i inledningen av sammanträdet med information om översiktsplanen. De berättade bland annat att en lagändring nyligen innebär skärpta krav på kommunerna att antingen anta en ny plan eller en planeringsstrategi senast 24 månader efter varje val. Om det inte hade varit gjort senast i september 2024 skulle per automatik alla kommunens översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner upphävas. Det skulle också innebära att alla detaljplaner, inte bara de mest principiellt viktiga, måste beslutas i kommunfullmäktige istället för i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Under processens gång har Nävlingeåsen tagits bort som utpekat område för vindkraftverk. Det invänder ingen längre emot. Men SD ville helst inte ha några utpekade områden för vindkraft alls. I deras gemensamma styre med M och KD minskades de två kvarvarande områdena i trakten av Emmaljunga till halva sin storlek och ytans avgränsning blev mer diffus. En text om yttre skyddsavstånd på 600 – 1 000 meter kring Hässleholms reningsverk lades också till, men togs bort igen av det nya styret med S och M i det kommunstyrelseförslag som fullmäktiges ledamöter fick ta ställning till. Orsaken var bland annat att skyddsavstånden behandlats i den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad eftersom de i huvudsak berör områden som ingår där.

Bilden visar en karta över hur långt ett 1 000 metersavstånd från reningsverket i Hässleholm skulle sträcka sig.
Här skulle 1 000-metersradien, även kallat påverkansområde, gå. Illustration ur den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm

Nu ville SD ta bort alla vindkraftsområden.

– SD, M och KD hade en överenskommelse om att inga vindkraftverk skulle beviljas, men det kan vi inte lita på längre, deklarerade Ulf Berggren i fullmäktige.

Bilden visar Ulf Berggren.
Ulf Berggren (SD).

Partikollegan Paul Thurn redogjorde utförligt och med många tekniska detaljer för nackdelar med vindkraftverk, tills fullmäktiges ordförande Erik Berg (M) markerade att ärendet handlade om översiktsplanen, inte om etablering av vindkraft.

– Om vi pekar på de här områdena verkar det som om vi vill ha dem, om vi stryker dem visar vi att vi inte vill ha vindkraftverk, sa oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) som menade att det nya styret tydligt öppnat för vindkraften genom att säga att alla placeringar ska prövas.

Bilden visar Hanna Nilsson och Jens Lindholm.
SD:s Hanna Nilsson och Jens Lindholm.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) förklarade att styret valt att hålla fast vid de halverade områdena.

– Om vi ändrar behövs en ny granskning. Det är viktigt att vi får igenom översiktsplanen nu, sa hon.

Hon fick stöd av företrädare för de flesta andra partier.

– Vi kommer att fortsätta arbeta för att utöka vindkraften, sa Magnus Åkeborn (V).

Bilden visar Lena Wallentheim.
Kommustyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) betonade att det var viktigt att få igenom översiktsplanen.

Folkets väls Björn Widmark ville hålla fast vid det ursprungliga yttre skyddsavståndet kring reningsverket i Hässleholm där det inte skulle få byggas några nya bostäder.

– M, SD och L har ändrat sig och vill ta bort skyddsområdena. Det kommer att ställa till problem i framtiden. Länsstyrelsen har hotat med konsekvenser, sa han.

Ulf Berggren förnekade först att SD ändrat sig, men Hanna Nilsson medgav att Widmark delvis hade rätt.

– Innan höll vi stenhårt på 1 000 meter. Nu har vi ändrat oss genom att mjuka upp det så att vi vill ha en prövning i varje enskilt fall, förklarade hon.

Björn Widmark gick inte med på att han hade delvis rätt.

– Jag har helt rätt. Att pröva i varje enskilt fall går inte. Det handlar om upplevelse av lukt och det går inte att mäta. Därför reglerar man avståndet. Antingen är man utanför eller innanför, sa han och varnade för den cirkus som annars skulle kunna uppstå.

Han befarade också att man kan tvingas flytta reningsverket om det byggs för många bostäder i närområdet.

Bilden visar Björn Widmark.
Björn Widmark (FV) varnade för cirkus om varje byggprojekt nära reningsverket ska bedömas för sig.

Anders Edwall (C ) påminde om att förslaget till översiktsplan omfattar 360 sidor. Han tyckte att det var en märklig diskussion om skyddsavstånd som han inte tyckte borde vara aktuella om det inte gäller smittspridning, vilket redan utretts och avfärdats.

– Jag bor på Hassellunden så jag är halvt jävig. Men det var kommunen som hänvisade oss hit och nu vill man begränsa för dem som redan bor där, hundratals bostäder. Är det farligt att bo där? Det är tråkigt att behöva prata om detta när det handlar om landsbygden, sa han.

Bilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall (C) tyckte att debatten handlade för mycket om skyddsavstånd och för lite om landsbygdens utveckling.

Han undrade om det var rimligt att planera för 720 nya bostäder i hässleholm, men bara tio eller 20 per stationsort.

– Ni får inte glömma att av kommunens över 52 000 invånare bor cirka 23 000 i Hässleholm och 30 000 på landsbygden. Då är det väldigt märkligt att man inte fokuserar på landsbygden och landsbygdsutveckling.

Thomas Haraldsson (L) ansåg att eventuella skyddsavstånd måste bedömas från fall till fall. Han vill ha bort det skyddsavstånd på 500 meter som ska hindra nya bostäder kring reningsverket i Vinslöv.

– Jag pratade med alla grannar till reningsverket om luktproblem. Den närmaste bor på 50 meters avstånd och ingen har haft några problem med detta, berättade han.

Bilden visar Thomas Haraldsson.
Enligt Thomas Haraldsson (L) har ingen av de boende nära reningsverket i Vinslöv haft några problem med lukt.

I en paus säger han till Frilagt att den som mäter upp 500 meter från reningsverket i Vinslöv hamnar mitt på Söderparksskolans skolgård.

Han kan tänka sig ett kortare skyddsavstånd på kanske 200 meter. Men han ser ingen anledning till att de befintliga boende ska tvingas bort, så som föreslås vid Hässleholms reningsverk. Inte ens den närmaste som bor precis utanför nuvarande detaljplan.

– Det är ju ingen olägenhet, säger han.

Vinslövs reningsverk ska enligt översiktsplanen byggas ut. Men utbredningen är hemligstämplad. En sekretessbilaga säger att syftet är att informationen inte ska kunna utnyttjas i syfte att skada kommunens, länets eller rikets totalförsvarsförmåga.

Ulf Berggrens förslag blev motförslag till kommunstyrelsens efter att ha ställts mot Björn Widmarks. I voteringen vann kommunstyrelsens förslag med 39 röster mot 18 för Berggrens och tre som avstod. SD och FV reserverade sig till förmån för sina egna förslag.

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

2023-09-29 1 000-metersavstånd till reningsverk stryks

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se