torsjö live vers2

Budgeten spricker igen – badhuset kostar 15 miljoner till

Budgeten spricker igen – badhuset kostar 15 miljoner till

Det nya badhuset i Hässleholm kommer att kosta 15 miljoner kronor mer än de 405 miljoner som kommunfullmäktige beslutat om. Det gäller passersystem, skåpinredningar, byggherrekostnader med mera som inte är inräknade i kalkylen.

– Det är konstigt att det kommer efteråt när det står i kommunens policy och riktlinjer att allt ska ingå i budgeten. Jag tycker att det är helt galet, sa Anders Edwall (C ) när han avslöjade kostnaden i kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Debatten handlade mycket om badhus när kommunfullmäktige behandlade delårsbokslutet och årets ekonomi som räddas av avkastningen på pensionskapitalet.

Bilden visar byggarbetsplatsen för badhuset i Hässleholm.
Det nyligen påbörjade badhusbygget kostar 15 miljoner kronor mer, det vill säga totalt 420 miljoner kronor. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Anders Edwall konstaterade att när tillskottet på 30 miljoner kronor klubbades av kommunfullmäktige i augusti hade de flesta av ledamöterna ingen kännedom om att 15 miljoner skulle tillkomma på det redan flera gånger fördyrade badhuset.

Han begärde svar på hur det kunde ske att detta inte kom fram.

– När man köper en bil förutsätter man väl att man får med hjulen? Får man någon ratt med sig?

Bilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall (C) ville ha besked om varför de 15 miljonerna inte redovisades inför beslutet om badhuset i augusti. Foto: Urban Önell

Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) förklarade att hon inte heller kände till de 15 miljonerna, trots att hon suttit i styrgruppen för badhuset.

– Inte ens vi visste att detta inte ingick. Om jag hade vetat det skulle jag sagt att det borde ingå, sa hon.

Men enligt Thomas Haraldsson (L) borde hon ha vetat.

– Jag förstår att Anders Edwall inte har hört det eftersom hans parti inte har haft någon representant i styrgruppen. Men vi har pratat om det ända från början. Jag vet inte vad SD gjort på de mötena. Det har absolut inte varit någon hemlighet, sa han.

Lena Wallentheim instämde.

– Vi har pratat om detta länge i styrgruppen. Det borde inte vara så stor överraskning. Sedan har vi gjort lite olika i olika ärenden och det är inte bra. När vi lägger en investering ska vi också ha möbler med mera i planeringen, sa hon.

Bilden visar Lena Wallentheim.
– Vi har pratat om detta länge i styrgruppen, sa kommustyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

Ulf Berggren (SD) medgav att styrgruppen haft frågan uppe.

– Det stämmer att vi diskuterat om det skulle vara drift eller investering för skåpen. Det hade varit klädsamt om ordförande i styrgrupen förklarat. Vid det sista mötet var jag rätt så irriterad över att det blivit så pass mycket dyrare, sa han.

Styrgruppens ordförande Stefan Larsson (M) beklagade att inventarierna inte kom med i badhusets budget.

– Det är en olycklig tradition vi har i Hässleholm. Det är en tradition som det är önskvärt att ändra på. Tyvärr blev det så här också i årets budgetförslag. Vi behöver lite längre tid för att ändra på det, men jag hoppas att det kan bli till nästa budget, sa han.

Kommunens revisorer företrädda av Patrik Tysper (SD) redogjorde för sin granskning av delårsrapporten med prognos för helåret.

– Revisionen ser med djup oro på kommande år eftersom kommunen inte lyckats uppnå det finansiella överskottsmålet och på grund av den höga nettokostnadsandelen. Därmed har kommunen låg beredskap för stora kostnadsökningar. Det är också en hög investeringsnivå med ännu lägre självfinansieringsnivå än förra året, sa han.

Bilden visar Patrik Tysper.
– Vi ser med oro på kommande år, sa kommunens revisor Patrik Tysper (SD). Foto: Urban Önell

Enligt prognosen blir årets resultat plus 57,6 miljoner kronor, tack vare en pensionsavkastning på 62,5 miljoner kronor. Utan den hade resultatet alltså varit minus 4,9 miljoner.

Kommunen bedöms inte nå målet god ekonomisk hushållning. En orsak är att verksamheternas nettokostnader överstiger skatteintäkterna, 100,1 procent, vilket dock är mindre än förra årets 100,8 procent. Förklaringen är ökade löner och pensionskostnader. Dessutom har inflationen drivit upp priserna på energi, råvaror och livsmedel. De nämnder som går back är tekniska nämnden med 4,2 miljoner och socialnämnden med sju miljoner.

Lena Wallentheim var trots allt optimistisk och talade om att det hänt positiva saker under året, bland annat ett nästan enigt beslut om att bygga nytt badhus, att ett nytt Familjens hus invigts på T4-området och att Markanhuset renoverats.

– Men det är klart att vi ändå måste ta till oss när verksamheterna kostar mer än det vi får in, sa hon.

Hon nämnde behovet av att effektivisera kommunens fastighetsinnehav.

– Det har vi pratat om i många år men inte kommit så långt med, sa hon.

– Fastighetsunderhållet har ju använts som budgetregulator. Nu har vi fastigheter som det inte ens är lönt att renovera. Det drar iväg i investeringskostnader när vi behöver nya skolor och förskolor.

Lena Wallentheim påpekade att hon bara varit kommunstyrelsens ordförande sedan i maj och hänvisade till Hanna Nilsson för årets första månader.

– Det ser mycket bättre ut än vi trodde, sa Hanna Nilsson och berättade om ångesten när budgeten skulle göras.

– När vi lade den här budgeten var det mycket sömnlösa nätter och oro, sa även kommunalrådet Lina Bengtsson (M).

Hon manade alla i församlingen att ta ansvar inför kommande svåra tider och betonade att man måste våga välja bort något.

– Har ni hört den förut, undrade Björn Widmark (FV).

– Välj bort ridhuset då! Badhuset skulle ni valt bort, men det är redan påbörjat. Varför lyssnar ni inte? Jag lyssnar inte på er, jag lyssnar på revisorerna. Kommunen lever inte upp till god ekonomisk hushållning. De ser med djup oro på…

Bilden visar Björn Widmark.
Björn Widmark (FV) undrade varför majoriteten inte lyssnade på revisorerna. Foto: Urban Önell

Anders Edwall påtalade att det fortfarande saknas underhållsplaner för kommunens fastigheter.

– Då händer sånt här som med Bjärnums simhall. För Centerpartiet är det självklart att den ska renoveras. Vi måste sluta låta våra byggnader förfalla, sa han.

Han uttryckte också oro över barn och unga som riskerar att hamna snett, vilket visar sig i socialnämndens stora underskott.

Thomas Haraldsson förklarade att han tycker att politikerna lägger för mycket tid på att ta fram årliga budgetar. Han hade ett annat förslag.

– En mandatperiodbudget med avstämningar varje år ger tid att jobba med andra saker som effektivisering av fastigheter.

L och FV deltog inte i beslutet där delårsbokslutet godkändes av kommunfullmäktige.

Fullmäktige beslöt att återremittera SD:s motion om att snarast fatta beslut om huruvida Sösdala simhall ska renoveras eller ej. Syftet är att berörda nämnder ska få svara, vilket inte skett.

– Som alla vet har SD ändrat sig. Vi bröt vårt vallöfte. Det var ett beslut som vi var tvungna att ta, förklarade Hanna Nilsson som tyckte att även S borde stå för att de ändrat sig i frågan.

Hon konstaterade att det nya styrets budget inte innehåller några pengar till drift av Sösdala simhall.

Bilden visar Hanna NIlsson.
Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) fick igenom en återremiss på motionen om Sösdala simhall. Foto: Urban Önell

Anders Edwall tog upp att fullmäktige faktiskt beslutat att renovera simhallen och att det måste gälla tills annat beslut fattats. Lena Wallentheim påminde om att SD-styret i januari gick ut i Norra Skåne med att simhallen skulle rivas, men inte berättade det för fullmäktige kvällen före trots direkta frågor.

Ulf Berggren efterlyste den utlovade statusbedömningen av kommunens alla befintliga badhus och menade att den redan varit klar i en månad. Lena Wallentheim förklarade att hon inte fått den ännu, men att den kommer att skickas ut så fort den är klar. Ett möte med den parlamentariska gruppen ska också hållas.

– Kommer den att presenteras så att de partier som vill kan lägga in kostnaderna i sin budget, undrade Berggren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se