Gruppen-3a-328x120

Ompröva nedläggningen av vårdcentralen i Hästveda!

Ompröva nedläggningen av vårdcentralen i Hästveda!

INSÄNDARE. Vårdcentralsfilialen i Hästveda stängs helt. Det fick primärvårdsnämnden information om i maj månad. Beslutet är en allvarlig försämring för de 3 000 Hästvedaborna, som nu tvingas åka till andra delar i Hässleholm för att få vård. Föregående vecka var Centerpartiet, tillsamman med de övriga partierna inbjudna till Hästveda för att tala med invånarna. Där framförde vi ånyo skarp kritik mot de partier som styr primärvårdsnämnden.

Vårdcentralsfilialen är viktig för byborna. Filialen i Hästveda arbetar förebyggande med hälsa och en neddragning skulle drabba byborna hårt och försämra möjligheter att uppsöka vård, vilket i sin tur kan påverka folkhälsan på sikt. Dessutom är Hästvedaborna drabbade på flera sätt eftersom bussarna nyligen drogs in, vilket har medfört att det har blivit svårt att ta sig till andra vårdcentraler som de har blivit hänvisade till.

För att förtydliga konsekvenserna behöver en ensamstående mamma ta med alla barnen på tåget och resa 45 km tur och retur för att få vård. Ett annat scenario har varit när äldre personer tvingas ta tåget till närmsta vårdcentral. Färdsträckan är inte tillgänglighetsanpassad för rollatorer, och tågen är aldrig i tid.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En annan aspekt som behöver vägas in är att akutmottagningarna belastas med patienter som borde ha fått hjälp inom primärvården, när vårdcentralerna inte mäktar med söktrycket. Nedläggningsbeslutet av filialen grundar sig i att befolkningen minskar i Hästveda och att det inte är lönsamt att ha en vårdcentralsfilial där.

Vi kan inte se att nedläggningen skulle leda till någon besparing eftersom konsekvenserna av folkhälsan skulle kosta mer på sikt. Därför vill vi i Centerpartiet att beslutet omprövas och att byborna får den vård som de har rätt till.

Anna Pålsson
Centerpartiet
Ledamot patientnämnden

Charlotte Bossen
Centerpartiet
Gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne
samt ledamot i primärvårdsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se