torsjö live vers2

KD vill bromsa Björklunda och skolbygge

KD vill bromsa Björklunda och skolbygge

Lägre investeringstakt där bland annat utbyggnad av Björklunda och rivning och nybyggnad av högstadieskola i Vinslöv skjuts upp. Det föreslår Kristdemokraterna i Hässleholm som för första gången lägger fram en egen budget. Samtidigt vill partiet satsa på att bebygga Garnisonen, ta fram fler detaljplaner för industrietableringar och återstarta de internationella gymnasieprogrammen.

KD har tidigare ingått i samarbeten med andra partier, senast med M och SD, en koalition som sprack efter turerna kring dåvarande kommunstyrelsens ordförande Hanna Nilsson (SD) och vikingabyn. KD har därför inte haft anledning att ta fram ett eget budgetförslag förrän nu.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är lite spännande, vi har jobbat rätt mycket med den, säger gruppledaren Christer Caesar som på måndagen presenterade budgeten tillsammans med Simon Berneblad, Stefan Svensson och Erika Heil Utbult.

Bilden visar Erika Heil Utbult, Stefan Svensson, Simon Bernebald och Christer Caesar.
KD i Hässleholm har för första gången presenterat ett eget budgetförslag. Från vänster Erika Heil Utbult, Stefan Svensson, Simon Berneblad och Christer Caesar. Foto: Berit Önell

Men Caesar säger att ju mer han fördjupar sig i siffrorna desto mer ser han med oro på kommunens ekonomi. Inte minst när det gäller den ökande låneskulden som med de styrandes budgetförslag kommer att uppgå till över två miljarder 2026 då låneskulden ökat med 750 miljoner kronor. De årliga räntekostnaderna ligger idag på 65-70 miljoner kronor och väntas alltså öka.

Om KD fick bestämma skulle ökningen av låneskulden bli 250 miljoner kronor mindre under planperioden 2024-2026. Därför senareläggs investeringen på Furutorpsskolan i Vinslöv i budgetförslaget. KD vill ha mer underlag om hur brådskande satsningen är och om det verkligen behövs en helt ny skola.

Exploateringen av Björklundaområdet stryks eftersom det byggs tillräckligt mycket i kommunen nu.

– Det skäms vi inte ett dugg för, säger Stefan Svensson.

Istället vill de satsa på Garnisonen.

– Där finns en utarbetad plan och intresse. Klart vi ska bygga där, säger Simon Berneblad.

Även det nya ridhuset skjuts på framtiden.

– Det har diskuterats i 10-15 år. Kommunen har kommit med förslag, men föreningarna är inte överens om var och hur man ska bygga. Det är ganska många miljoner, säger Christer Caesar.

KD vill införa p-skiva för att gynna centrumhandeln och göra det lättare att parkera.

– Det nya styret har tagit bort det, trots att det var ett vallöfte från M, konstaterar Simon Berneblad.

KD:s budgetförslag innehåller viss kritik mot det tidigare samarbetspartiets val att samarbeta med S.

– I dagsläget styrs Hässleholms kommun av en politisk sammanslagning med en icke-agenda och en ideologilös grund, skriver KD.

Mer byggbar industrimark är enligt KD ett sätt att lyfta kommunen från bottenplaceringarna i näringslivsrankingen.

– Det har vi ingen idag. När någon ringer och frågar får de svar att det ska ordnas, kom igen om tre år! Då blir det en annan kommun, säger Christer Caesar.

Därför avsätts 375 000 kronor per år till personal på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Samtidigt dras 600 000 kronor ner på förvaltningens konsulter.

KD:s Stefan Svensson reagerade starkt på att S och M i våras var snabba med att lägga ned de internationella gymnasieprogrammen på Hässleholms tekniska skola. Hans återremiss för att få en bättre genomgång av effekterna föll med en röst. Partiet vill nu att programmen återstartas.

– Det är inte för dyrt att låta ungdomar som vill plugga och skaffa en väldigt bra grund för vidare studier och dessutom få utblickar i världen, säger han.

KD:s tidigare förslag om ett landsbygdsutskott får en miljon kronor och kommunstyrelsen får i uppdrag att starta det under 2024. Partiet vill också ta fem miljoner kronor från tekniska nämndens rivningsbudget för att sanera klotter och fylla igen potthål i vägar på landsbygden. Budgeten för asfaltering dras dock ner lite.

KD vill ge omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att ge alla som fyllt 85 år rätt till särskilt boende utan behovsprövning. Vad det kan kosta är okänt, men enligt KD finns också vinster att göra genom att äldre mår bättre, får gemenskap och också kan flytta från villor där yngre som betalar mer skatt kan flytta in.

1,5 miljoner kronor avsätts för kvalitetshöjning i omsorgen genom kvalitets- och utbildningssjuksköterskor.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska få 400 000 kronor för att ta fram en kultur- och fritidsplan.

– Det finns behov av en tydlig inriktning för vad vi ska arbeta med, säger Erika Heil Utbult, ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se