Gruppen-3a-328x120

Sven Jinert Årets hässleholmare

Bilden visar Sven Jinert.

Årets hässleholmare 2023 heter Sven Jinert. Han grundade kranföretaget Sven Jinert AB för 35 år sedan och är numera styrelseordförande i företaget som gjort sig känt i hela landet för att klara de svåraste lyften. – Jag är en ambassadör för den här staden, säger han glatt till Frilagt på fredagseftermiddagen. På Hässleholms galakväll tog […]

Omsorgens ekonomichef utköpt – slog larm om arbetsmiljön

Bilden visar omsorgsförvaltningens lokaler.

Omsorgsförvaltningen har köpt ut Geanina Jonsson, chef för ekonomi, system och teknik, som slog larm till kommunledningen om arbetsmiljöproblem på den administrativa avdelningen. Hon får 18 månadslöner, totalt 1 008 000 kronor. Larmen från Geanina Jonsson och flera andra medarbetare i september ledde till att kommundirektör Ulf Bengtsson beslöt att omedelbart anlita en extern utredare […]

Socialen anmälde hot mot personal först efter månaders fackliga påtryckningar

Två medarbetare på socialförvaltningen i Hässleholm skulle hittas och straffas. De hotades i juli månad av en klient i samband med den pågående kampanjen mot socialtjänstens omhändertaganden av barn. De är fortfarande inte i tjänst. Allvarliga tillbud skall anmälas till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar för att kunna granskas av myndigheten. Men detta gjordes inte förrän […]