Gruppen-3a-328x120

Socialen anmälde hot mot personal först efter månaders fackliga påtryckningar

Socialen anmälde hot mot personal först efter månaders fackliga påtryckningar

Två medarbetare på socialförvaltningen i Hässleholm skulle hittas och straffas. De hotades i juli månad av en klient i samband med den pågående kampanjen mot socialtjänstens omhändertaganden av barn. De är fortfarande inte i tjänst.

Allvarliga tillbud skall anmälas till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar för att kunna granskas av myndigheten. Men detta gjordes inte förrän flera månader senare, enligt arbetsgivaren eftersom det var oklart om händelsen var att klassa som allvarlig eller inte.

Fackföreningen akademikerna SSR fick driva på för att få anmälan till stånd. Men förhandlingarna går vidare. De menar att deras medlemmar även i andra delar inte fått rätt stöd av arbetsgivaren.

Två dagar efter anmälan krossades 15 rutor på socialförvaltningen. Incidenten anmäldes omedelbart.

Hoten skedde i en livesändning på TikTok i samband med en politisk demonstration mot socialtjänstens omhändertaganden av barn enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). De pekades inte ut med namn, men hotades av en klient och information framgick som hade kunnat bidra till att identifiera dem.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Incidenten ledde till att socialförvaltningen beslutade om vaktpådrag.

– Den 14 juli beslutade vi om att vakter skulle särskilt rondera kring socialförvaltningens lokaler. Den 25 juli fattades nytt beslut om att ronderingen skulle upphöra den 28 juli. Under denna perioden har vakterna varit på plats vid enstaka tillfällen, säger socialchef Sus Lantz.

Socialchef Sus Lantz. Foto: Urban Önell.

Först 11 oktober anmäls dock tillbudet till Arbetsmiljöverket.

– Inledningsvis vill jag förklara varför denna anmälan kommer in så här långt efter att händelsen ägt rum. Det har uppstått en diskussion i efterhand med medarbetare och fackliga företrädare om huruvida arbetsgivaren borde ha anmält händelsen som ett allvarligt tillbud, skriver Katarina Borg, HR-specialist på socialförvaltningen i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Undertecknad tog kontakt med arbetsmiljöinspektör Ernst Christensen för att resonera om händelsen och han påpekade att om vi ville kunde vi skicka in anmälan nu i efterhand för att få den granskad.

Konsekvenserna av anmälan till Arbetsmiljöverket blir att myndigheten begär in arbetsgivarens utredning och tar kontakt med skyddsombuden för att utreda om arbetsgivaren brustit i sin hantering.

Arbetsmiljöinspektör Ernst Christensson minns samtalet med Katarina Borg. Det skedde dock flera veckor innan anmälan gjordes till Arbetsmiljöverket. Minst två veckor. Snarare sex.

– Det jag sade till henne var att det är bättre att man anmäler en gång för mycket än en gång för lite, så får man det prövat, säger han.

Kan man trilla dit om man inte skulle anmäla?

– Skulle utredningen visa att det är mycket allvarligt, och man inte anmäler, då är det straffsanktionerat, man skall ju anmäla allvarliga händelser, men vi är också förstående. Det finns också möjlighet att anmäla i efterhand.

Har man alltså fredat sig genom att göra en sen anmälan?

– Om vi inte bedömer att det varit slarv eller medveten försumlighet, säger han.

– Det får vår inspektion visa sedan när vi pratat med alla parter, inklusive skyddsombud.

Facket pådrivande

Vad som inte framgår av Katarina Borgs anmälan är att det tog flera veckor efter samtalet innan hon anmälde.

Inte heller framgår att påtryckningar från facket pågått alltsedan incidenten, att akademikerförbundets SSR:s riksorganisation kopplats in, eller att facket är missnöjda med arbetsgivarens hantering av ärendet även i andra delar.

– Våra berörda medlemmar hade fört en dialog med arbetsgivaren och kände att de nått vägs ände. Det är därför man kontaktar oss, säger Johan Hutamaa som är skyddsombud via SSR och skött samtalen med arbetsgivaren.

– Vi har i dialog till syvende och sist förmått arbetsgivaren att göra den här anmälan, även om det blev väldigt sent.

Att händelsen bör klassas som allvarlig är självklar för honom.

– När klienter hotar att ta saken i egna händer, skipa egen rättvisa, då är det en allvarlig händelse.

– Det viktiga för oss är att anmälan är på plats och att våra medlemmar skall kunna känna sig trygga på sin arbetsplats. Ingen skall behöva utstå den här typen av hot utan att få arbetsgivarens uppbackning.

Men arbetsgivaren har, enligt facket, även brustit i övrigt, vilket har lett till att de två medlemmarna för närvarande inte är i tjänst. Något han dock inte vill berätta några detaljer om.

– Från SSR:s sida handlar detta om att säkerställa om att detta inte kommer hända igen och att rutinerna skall följas vid den här typen av incidenter, säger han.

– Vi fortsätter arbetet för att trygga våra utsatta medlemmars återgång till arbetet.

Socialchef Sus Lantz vill inte diskutera de omständigheterna.

– Det är inte information jag vill delge, av hänsyn till medarbetarna, säger hon.

Inte heller fackets lokalförening kommenterar.

– Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Hässleholm yttrar sig inte i enskilda ärenden, meddelar skyddsombud Mona Nilsson.

Socialförvaltningen i Hässleholm. Foto: Jonathan Önell.

Arbetsgivaren tonar ned

HR-specialist Katarina Borg menar att saken rör en definitionsfråga.

– Vi bedömde det inte som en allvarlig händelse enligt Arbetsmiljöverkets definition, säger hon.

Att arbetsgivaren inte vill klassa händelsen som allvarlig betyder inte att de inte tar situationen på allvar.

– Vi förhåller oss till samma rutiner oavsett.

Varför anmäla så långt efteråt?

– Vi ser fortfarande inte det som en händelse som vi behövt anmäla, men där har vi olika bild, och då tyckte vi att det var bäst att vi anmäler det till Arbetsmiljöverket så får de bedöma om vi gjort rätt åtgärder och om det är några rutiner vi behöver förbättra eller utveckla.

Varför tog det flera ytterligare veckor innan du anmälde efter Ernst Christenssons rekommendation?

– Ja, det gick ju ett par veckor, men det är ju inte så att det här är något akut, det hände ju redan den 24 juli. Det fanns andra saker att jobba med.

Var det facket som drev på?

– Vi hade en dialog och då kom vi överens om att vi skulle göra detta.

När förde ni den dialogen?

– Jag kan inte säga exakt vilket datum. Men vi har en fortlöpande dialog, det har vi alltid vid sådana händelser. Då kom vi överens om att göra den här anmälan.

Facket ger annan bild

Johan Hutamaa anser att facket fört en produktiv dialog med arbetsgivaren, även om den varit utdragen.

– Arbetsgivaren kan nog tillstå att allt inte har gått rätt till, tror jag, säger Johan Hutamaa.

– Det var mitt i semesterperioden, två chefer bytte av varandra och allt sköttes inte helt korrekt. Det är något vi håller på och tittar på med arbetsgivaren just nu.

De medger dock fortfarande inte att händelsen var att klassa som allvarlig.

– Vi har en god dialog med arbetsgivaren, men det är olyckligt om arbetsgivaren står fast vid sin uppfattning att det inte är en allvarlig händelse. Den uppfattningen delar jag inte.

– Att de rapporterar in det som en allvarlig händelse när de själva inte anser att den är allvarlig, i mina ögon blir det motsägelsefullt.

Del av kampanj mot socialtjänsten

Hotelserna mot personalen fick sin spridning genom en pågående kampanj på sociala medier som sedan 2021 bildar opinion mot socialtjänsten och LVU. Informationen från TikTok skall också ha använts i samband med fysiska demonstrationer.

– Påverkanskampanjen utspelade sig via en demonstration i Göteborg och Stockholm i samband med händelserna och samtidigt fanns information på sociala media, säger Sus Lantz.

Kampanjen riktar sig i huvudsak till Sveriges arabiskspråkiga minoritet och har kallats för en desinformationskampanj eftersom merparten av den information som cirkulerar är felaktig eller missvisande.

Översättning:
#sluta_kidnappa_våra_barn
#Sverige_är_en_fasciststat
Ett vanlig föreställning är att socialtjänstemän kan tjäna pengar på att omhänderta barn, och att särskilt muslimska barn är måltavlor. Foto: Skärmklipp på bildkollage från kampanjen med satirteckning av ʿAlā Al-Laqṭa.

Bland de många socialärenden som uppmärksammats i kampanjen finns bland annat ett barn som placerats hos ett homosexuellt par, och ett annat som omhändertagits eftersom att dess omyndiga föräldrar var gifta.

Facket delar arbetsgivarens uppfattning att det rör sig om desinformation.

– De uppgifterna sätter vi ingen som helst tilltro till, säger Johan Hutamaa.

– Våra medlemmar har en mycket hög utbildningsnivå och gör allting utifrån gällande protokoll.

Krossade 19 fönster på socialen

Den 13 oktober, två dagar efter att anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket skedde ännu ett tillbud. En tidigare klient krossade 19 glasrutor till socialkontoret med hammare och sten.

Krossade rutor vid socialkontorets entré. Foto: Urban Önell.

– Personalen upplevde händelsen som mycket obehaglig då de inte visste vad det var som hände. Inifrån lät det som om någon sköt mot fönsterna, berättar Sus Lantz.

Den 50-årige gärningsmannen kunde gripas på plats av väktare. Händelsen anmäldes omedelbart som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Jonathan Önell

Läs mer:

2023-07-23 Socialchefer vill ersätta HVB-hem med familjehem – katastrof enligt personalen

2023-09-01 Jour- och familjehem överger Hässleholm – inget förtroende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se