torsjö live

Återremiss för obegriplig bygglovstaxa

Återremiss för obegriplig bygglovstaxa

Bygglovsavgifterna i Hässleholms kommun räknas ut via en invecklad formel som knappast är begriplig för allmänheten. Dessutom kan den vara olaglig.

– Jag vågar påstå att vi har en av Sveriges mest komplicerade bygglovstaxor, sa Anders Edwall (C ) och fick kommunfullmäktige att besluta om en återremiss för att hela taxan ska kunna göras om och bli mer lättförståelig.

Efter den mer än tio timmar långa budgetdebatten vid måndagens kommunfullmäktige behandlades ytterligare några ärenden. Bland dem fanns ändringar i plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa.

Bilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall (C). Foto: Berit Önell

Själva ändringsförslaget var inte komplicerat. Det gällde ett tillägg om avgifter för nybyggnadskarta.

Men taxorna som Anders Edwall redogjorde för inför fullmäktigeledamöterna var nog, som han uttryckte det, ett mästerverk av formler som skulle göra professorer vid universitetens matematiska institutioner gröna av avund.

Det 45-sidiga dokumentet innehåller ett stort antal tabeller och formler. Bygglovsavgifter för “enkla byggnader” såsom fritidshus, kolonistugor och växthus räknas exempelvis ut genom formeln mPBB x OF x (HF1 + HF2)⁶ x N. Anders Edwall försökte förklara hur det ska räknas ut. MBPP betyder milliprisbasbelopp, alltså en tusendels prisbasbelopp, OF betyder objektfaktor, HF är handläggningsfaktor och N en justeringsfaktor som beslutas av kommunfullmäktige. Det som står inom parentes ska räknas ut för sig innan det multipliceras med sex gånger sig själv och sedan med det som står före och med N. Sexan är dock sannolikt en asterisk och inte en del av formeln. Längst ner på sidan 24 i taxan står det att sex betyder ”bygglov inklusive startbesked”.

– Är det sannolikt att någon som söker bygglov vet vad det kommer att kosta, undrade Anders Edwall retoriskt.

Han svarade själv nej på frågan och förklarade att han inte heller trodde att någon i kommunfullmäktige kunde räkna ut sin avgift.

Anders Edwall menade att avgiftsmodellen kan vara olaglig.

– Förvaltningslagen säger att kommuner och andra myndigheter ska kommunicera på ett tydligt och begripligt sätt. Det kan man inte säga att vi gör med vår bygglovstaxa, sa han.

Avgifter ska enligt bestämmelserna både vara lättförståeliga och skäliga.

– Man måste kunna veta vad det kostar att ansöka om bygglov, sa Anders Edwall och begärde återremiss.

Folkets väl, KD och SD stödde förslaget.

– Jag har hört att andra kommuner har väldigt svårt att tolka Hässleholms kommuns taxor, sa Christer Caesar (KD).

Bilden visar Christer Caesar.
Christer Caesar (KD). Foto: Berit Önell

Björn Widmark (FV) lade till att kommunen måste se till att effektivisera.

– Ett antal tjänstemän blir väl av med jobben om det blir enklare taxor, sa han.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Bo Persson (M) förklarade att det diskuterats att hela taxan behöver ses över.

– Med stor sannolikhet blir det 2025, sa han.

Anders Edwall ville inte vänta så länge.

– Det tråkiga är att vi blivit lovade det tidigare. Centerpartiet har tagit upp detta förut, förklarade han.

Han ansåg inte att det borde innebära någon nämnvärd skada om det lilla tillägget inte kunde genomföras till den 1 januari som föreslaget.

– Det kanske snarare blir en nagel i ögat så att man ser till att snabbt ordna den nya taxan.

Voteringen slutade med röstsiffrorna 30-29. En så kallad minoritetsåterremiss, som endast kräver en tredjedel av rösterna, gick alltså igenom med råge. Två ledamöter var frånvarande utan ersättare.

Berit Önell

Rättelse
En rättelse har lagts till i texten. Sexan i formeln är sannolikt en asterisk som betyder ”bygglov inklusive startbesked”.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se