torsjö live vers2

Budgeten klubbad efter hetsiga debatter

Budgeten klubbad efter hetsiga debatter

Simhallar och integration orsakade hetsiga debatter innan Hässleholms kommuns budget för 2024 och plan för 2025 och 2026 kunde antas på måndagskvällen. Den styrande koalitionen med S och M fick som väntat igenom sin budget, men det tog tio timmar. Hela sju skuggbudgetar var med i debatten. SD ville också göra ett tillägg till de styrandes budget för att få simhallarna i Bjärnum och Tyringe renoverade inom de närmaste tre åren, men röstades ned.

Bilden visar kommunfullmäktiges presidium.
Ordförande Erik Berg, till höger, hade mycket att hålla reda på under budgetfullmäktige. Bredvid honom vice ordförande Irene Nilsson och andre vice ordförande Patrik Jönsson. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Skatten förblir oförändrad på 21,20 nästa år. Alla nämnder utom socialnämnden åläggs sparkrav. Socialnämnden får istället 15 miljoner i tillskott. Kultur- och fritidsnämnden får tre miljoner till mötesplatsen för unga i kulturhuset. Partistödet höjs med 400 000 kronor och Vittsjö GIK får 700 000 kronor till belysning på idrottsplatsen. Kombinationstjänsterna för deltidsbrandmän pausas. Investeringstakten är fortsatt hög under alla tre åren med exploatering av både Björklunda och Garnisonen, nytt ridhus och omfattande underhåll av befintliga fastigheter.

Inga pengar är avsatta till renovering av simhallar.

– Det finns inte med för vi har sagt att vi ska fortsätta dialogen i den parlamentariska gruppen förklarade kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim efter frågor från SD.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim(S) fick förklara varför inga pengar avsatts till renovering av simhallarna. Foto: Berit Önell

Däremot ska tekniska förvaltningens budget räcka till för akuta och löpande renoveringar på både simhallar och andra fastigheter. Blir det större belopp får extra medel äskas hos kommunstyrelsen.

Johan Peltonen (SD) ville i första hand få igenom sitt partis budgetförslag, i andra hand ett tilläggsyrkande på styrets budget för att Bjärnums och Tyringes simhallar redan under perioden 2024-2026 skulle renoveras långsiktigt enligt tekniska förvaltningens framtagna underhållsplan.

Bilden visar Johan Peltonen.
Johan Peltonen (SD) föreslog ett tillägg till de styrandes budget, vilket uppfattades som ett kuppförsök eftersom budgeten då inte hade gått ihop. Foto: Urban Önell.

Detta mötte kritik från bland andra Anders Edwall (C ) som påminde om att alla partiers gruppledare varit överens om att fatta beslut om budgeten i sin helhet. Att föreslå tillägg till någon annans budget är inte vedertaget, men har hänt flera gånger i Hässleholm de senaste mandatperioderna.

– Om du vinner har vi en budget som inte går ihop. Det förstör för kommunen, sa Anders Edwall.

Bilden visar Anders Edwall.
Anders Edwall (C). Foto: Berit Önell

Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) invände att det finns pengar i exploateringsbudgeten.

– Vi måste göra på det här viset för att det ska bli gjort för vi litar inte på att det kommer att göras annars.

Hon anklagade M för att ha varit med och tagit fram en budget som var mer röd än blå.

– Jag betackar mig för den typen av härskartekniker, sa Urban Widmark (M), ordförande i tekniska nämnden.

Bilden visar Urban Widmark.
– Härskartekniker, kallade Urban Widmark (M) Hanna Nilssons påstående om att budgeten var mer röd än blå. Foto: Urban Önell

Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) protesterade också.

– Just nu samarbetar vi med S och det fungerar bra. Man får ta och ge. Så fungerar det i en demokrati, sa hon.

Hanna Nilsson förstod inte varför det är något konstigt om SD som oppositionsparti ifrågasätter vad de styrande gör.

Bilden visar Lina Bengtsson.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) förklarade att man måste både ge och ta i ett samarbete. Foto: Berit önell

Simon Berneblad (KD) undrade varför M backat från sin tidigare valfråga om p-skiva.

Urban Widmark fick frågor från om bland annat det återremitterade köpet av mark för tio miljoner kronor till ny bana åt enduroklubben.

– Det är väldigt mycket pengar och vi vet inte hur sporten ser ut om några år, då behöver de kanske inte ha banan så långt från samhället, sa han.

Ulf Berggren (SD), andre vice ordförande i tekniska nämnden, tyckte att återremissen “klyddade till” affären som diskuterats i många år.

– Det är inte så enkelt. Även om vi köpt marken är det inte säkert att man fått köra enduro där. Vad har hänt sedan återremissen? Har det lämnats in någon ansökan? Det är snarare den intressanta frågan, sa Anders Edwall.

Bilden visar Margaretha Lindqvist och Hanna NIlsson i en paus.
Det blev en lång dag för ledamöterna i fullmäktige med budgetdebatt i drygt tio timmar. Fikapaus behövdes, men både kaffe och te tog slut. Margaretha Lindqvist (KD) och Hanna Nilsson (SD) var ändå på gott humör. Foto: Berit Önell

Kommunens avsikt att släcka kommunala gatlyktor på statliga vägar på landsbygden rörde också upp känslor.

– Det är lite mer komplext. Det handlar om cirka 100 miljoner kronor för nödvändiga investeringar plus en årlig driftkostnad på 2,5 miljoner. Jag anser det inte rimligt att kommunen ska ta ansvaret. Men vi har en dialog med Trafikverket. Vi vill, och de önskar också, ha belysning där det behövs mest, sa Urban Widmark.

Han menade att det inte förslår långt att avsätta fem-sex miljoner till gatlyktor som några partier ville göra.

– Jag tycker att Urban Widmark försöker komplicera ärendet med gatubelysningen, sa Anders Edwall och betonade att det kommer att bli helt mörkt i exempelvis Farstorp, Röke och Hörja om kommunen inte hjälper till.

– Vi säger inte att vi ska bekosta belysning på varje väg där Trafikverket har ansvaret så att de kommer undan. Men vi lägger sex miljoner, om det behövs mer kan vi tillskjuta mer.

Hanna Nilsson instämde och sa att de fem miljoner som SD föreslagit till gatlyktorna skulle användas för att få belysning nära skolor och liknande.

Bilden visar Hanna NIlsson.
Hanna Nilsson (SD) försvarade oppositionens rätt att ifrågasätta de styrande. Foto: Berit Önell

Debatten om kultur- och fritidsnämnden kom att handla mycket om Mötesplats Ljungdala som SD ville stänga för att istället öppna en fritidsgård i Tyringe.

– Vi anser att Mötesplats Ljungdala är en del av en destruktiv integrationspolitik, sa Johan Peltonen.

Dolores Öhman (MP) bad honom förklara sig lite mer, men tyckte inte att hon fick svar.

– Den typen av mötesplats i segregerade områden främjar inte integrationen, tvärtom, fortsatte Johan Peltonen.

Hanna Nilsson försökte hjälpa till och menade att tre fritidsgårdar i stan var en för mycket och att Mötesplats Ljungdala inte behövs längre när den nya fritidsgården öppnat i kulturhuset.

Anders Edwall undrade om de menade vad de sa, Lena Wallentheim betonade Mötesplats Ljungdalas betydelse och Mohamed Chehade (V) påtalade att det inte alls är bara invandrare som besöker Mötesplats Ljungdala.

Bilden visar Mohamed Chehade.
– Det är inte alls bara invandrare på Mötesplats Ljungdala, sa Mohamed Chehade (V). Foto: Urban Önell

Björn Widmark och Folkets väl fick det hett om öronen för sitt förslag att spara in åtta av de nio miljoner som kommunens modersmålsundervisning kostar.

– Olagligt, trodde både Joachim Fors, Urban Widmark och Hanna Nilsson.

Björn Widmark hävdade att lagen inte säger något om hur omfattande modersmålsundervisningen ska vara utan enbart att sådan ska finnas och att den ska följa vissa kriterier.

– Barnen ska i första hand lära sig svenska i skolan, sa han.

Urban Widmark invände också mot FV:s förslag att spara 35 miljoner på att lägga ned arbetsmarknadsnämnden.

– Det är väl inte svårt att få ihop en budget om man gör sådant som är olagligt. De kunde lika gärna ge kommundirektören i uppdrag att råna en bank. Det är lika dumt, sa han.

– Arbetsmarknadsnämnden borde aldrig ha startat, sa Björn Widmark.

Bilden visar Björn Widmark.
Björn Widmark (FV) ville dra ner kraftigt på modersmålsundervisningen, men fick mothugg av flera ledamöter som menade att förslaget var olagligt. Foto: Urban Önell

Stefan Svensson (KD) vädjade förgäves om att gymnasieskolans populära internationella program skulle återstarta.

Det blev också viss diskussion om budgetens uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att i samråd med omsorgen arbeta för att få fler i sysselsättning. Personer som idag har försörjningsstöd eller är inskrivna på arbetsmarknadsenheten ska få prova på att jobba inom kommunen, främst i omsorgen. Syftet är att låta dem arbeta med enklare uppgifter såsom städning, tvätt och disk för att avlasta ordinarie personal.

SD menade att projektet skulle strida mot tidigare beslut om språkkrav i omsorgen, något som Lina Bengtsson motsade.

– Om någon skulle ha språkproblem är de inte nära vårdtagarna, sa hon.

SD och C argumenterade för att äldre skulle ha möjlighet att välja mellan kyld och varm mat, men fick inget gehör.

Däremot kunde omsorgsnämndens ordförande Christer Welinder ställa sig bakom SD:s förslag om äldreboendeplatser på Vardagas Villa Danspalatset vid Björksäter när han fått mer information. Hanna Nilsson förklarade att det gäller blockförhyrning av hela fastigheten där kommunen kan bedriva verksamheten, alltså inte köp av enstaka platser. Enligt SD blir det 4,2 miljoner billigare än att placera de äldre på upphandlade boenden i andra kommuner.

Bilden visar kommunfullmäktige.
Omsorgsnämndens ordförande Christer Welinder (S), närmast i bild, gillade SD:s förslag om att hyra Vardagas fastighet till äldreboende. Foto: Berit Önell

Budgetförslaget från S och M, som även var kommunstyrelsens förslag, ställdes först mot vinnande motförslag som blev SD:s. Röstsiffrorna blev 30 för S och M och 18 för SD medan elva ledamöter avstod från att rösta och två var frånvarande utan ersättare. Eftersom S och M inte har majoritet finns en valteknisk samverkan där V, MP, C och L lovat att inte fälla styrets budget.

Johan Peltonens tilläggsyrkande fick 20 röster medan 34 röstade emot och fem avstod.

Berit Önell

Läs mer:

2023-10-19 Stora investeringar i första budgeten från S och M

2023-11-19 Folkets väls budgetförslag det enda som går plus 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se