torsjö live

Hässleholm Miljö får vänta med att låna en miljard till

Hässleholm Miljö får vänta med att låna en miljard till

Det kommunala va-bolaget Hässleholm Miljö måste ta fram en investeringsplan innan kommunen kan utöka sitt borgensåtagande med över en miljard kronor. Det är innebörden i den återremiss som en minoritet bestående av SD och FV fick igenom i kommunfullmäktige efter att webbsändningen slocknat på måndagskvällen.

– Det var ett alldeles för dåligt underlag för att fatta ett så stort beslut, säger oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD).

Bilden visar grävarbete vid reningsverket i Hässleholm.
Underhållet för va-verksamheten är eftersatt, därför krävs nu stora investeringar. Bilden är från förnyelsen av bräddmagasinet vid reningsverket i Hässleholm.

Kommunfullmäktige, där bland annat budgeten för nästa år antogs, pågick hela dagen och kvällen. Som vanligt sändes den direkt via både webb-tv och närradio. Men tv-sändningen bröts innan debatten om borgensåtagandet var klar. Av allt att döma hade ansvariga missat att de enligt Youtubes regler måste starta en ny sändning efter tolv timmar. Närradiosändningen ska också gå att lyssna på i efterhand, men är ännu inte publicerad.

Efter en upprörd debatt blev beslutet återremiss, med minsta möjliga marginal. Eftersom två ledamöter var frånvarande räckte det med 20 röster av 59 för en så kallad minoritetsåterremiss.

Behovet av nya lån beror på de stora va-investeringar som på grund av tidigare eftersatt underhåll kommer att krävas de närmaste 10-15 åren. Hässleholm Miljö har redan höjt va-taxorna kraftigt och kommer att höja ytterligare för att finansiera renovering och utbyggnad av reningsverk, vattenverk, rörnät med mera. Förslaget var nu att öka borgensåtagandet från 993 miljoner till två miljarder.

SD argumenterade i fullmäktige för att öka med ett mindre belopp åt gången, maximalt 300 miljoner.

Ulf Berggren (SD) presenterade ett ändringsyrkande i tre punkter. Punkt ett innebar ett tak på 1,2 miljarder i ett första skede. Den andra punkten krävde att fullmäktige inför varje beslut om utökat borgensåtagande skulle få en dragning från bolaget om planerade och gjorda investeringar. Punkt tre gällde en årlig uppföljning med presentation av investeringsplan till kommunstyrelsen.

Bilden visar Ulf Berggren.
Ulf Berggren (SD) krävde insyn i vad pengarna skulle användas till.

Detta fick Hässleholm Miljös ordförande Andreas Dahlberg (S) att gå i taket.

– Det kan inte råda något tvivel om att alla de här frågorna lyfts. Behovet är enormt, sa han.

Han vände sig också emot att bolaget flera gånger skulle behöva be om utökad borgen. Ulf Berggren förstod inte att det kunde vara något problem att skriva fram ett ärende en gång vartannat år.

– Jag kan inte rekommendera mina ledamöter här att trycka på knappen och säga ja, klart att ni ska få en miljard, gör vad ni vill!

Han betonade att fullmäktigeledamöterna har ansvar för tillsyn av de kommunala bolagen.

Bilden visar Andreas Dahlberg.
Andreas Dahlberg (S), ordförande i Hässleholm Miljö AB. Foto: Urban Önell

Chriser Caesar (KD), vice ordförande i Hässleholm Miljö och före maktskiftet i maj ordförande, kom till Dahlbergs undsättning.

– Alla dokument, varenda ledning som skulle grävas ned är presenterade. Litar ni inte på bolaget ska ni säga nej. Litar ni på bolaget och dess styrelse som ni själva tillsatt tycker jag att ni ska säga ja, deklarerade han.

Tidigare på dagen var han dock kritisk till att kommunens låneskuld skulle överstiga två miljarder.

Bilden visar Christer Caesar.
Christer Caesar (KD), vice ordförande i Hässleholm Miljö, talade för att kommunen skulle gå i borgen så att bolaget kan låna upp till två miljarder. Men han var kritisk till att kommunens låneskuld skulle nå upp till samma nivå. Foto: Berit Önell

Även kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) tyckte att hon fått tillräcklig information.

– Jag blir lite beklämd när ni inte förstår eller låtsas förstå de behov som bolaget har, sa hon.

Ulf Berggren konstaterade att det skriftliga underlaget från bolaget begränsade sig till en A4-sida.

Folkets väls Ernst Herslow tyckte att det lät rimligt att kommunfullmäktige skulle få insikt i bolagets verksamhet och investeringsplan.

– Det handlar inte om att vi inte litar på bolaget. Det måste finnas villkor, man kan inte lämna carte blanche för en miljard, sa han.

Han menade också att det under lång tid eftersatta underhållet, som plötsligt blev känt, underströk att fullmäktige behöver ha insyn i åtgärdsplanen.

Hanna Nilsson förklarade att hon frågat efter en investeringsplan och fått till svar att det inte fanns någon. Hon begärde i första hand återremiss för att få fram bättre underlag, i andra hand avslag på begäran om utökat borgensåtagande.

Bilden visar Hanna NIlsson.
Hanna Nilsson (SD) fick igenom sin återremiss med minsta möjliga marginal. Foto: Berit Önell

Ulf Berggren betonade att han har fullt förtroende för bolaget.

– Det är inte det detta handlar om. Men en miljard rakt upp och ner är lite väl häftigt. 300 miljoner hade räckt, börja med det, återkom och se hur det gått.

Andreas Dahlberg förnekade inte att underhållsbehoven är stora.

– Vi har en underhållsskuld som är brutal. Om vi kan höja till två miljarder kan vi jobba lugnt och strategiskt på sikt, sa han.

Även Björn Widmark försäkrade att han litade på bolaget, men menade att det inte borde vara så svårt att förstå varför kontroll behövs.

– Bolaget har satt sig i den här sitsen. Något måste ha gått snett. Vad är det som säger att pengarna nu går till det de inte gått till tidigare?

Bilden visar Björn Widmark.
Björn Widmark (FV) sa att det inte borde vara så svårt att förstå varför kontroll behövs, efter många år av eftersatt underhåll. Foto: Urban Önell

Thomas Haraldsson (L) tyckte att det kändes som att en del ledamöter inte hade förtroende för bolagets styrelse.

Ernst Herslow påminde om budgetdiskussionen tidigare under dagen.

– Då trätte vi om 500 000 kronor i en halvtimme, här är det en miljard som ska gå igenom, tjoff bara. Märkligt att man inte ser proportionerna. Bolaget vill jobba lugnt och strategiskt. De vill nog jobba utan insyn.

Andreas Dahlberg ilsknade till.

– Ska man ta på sig att styrelsen blir halvt utmålad som banditer, undrade han.

– Det är ett fantastiskt fint bolag, det ska ni ha klart för er.

Ernst Herslow svarade honom.

– Ingen har påstått att styrelsen är några bovar. Men bolaget har byggt upp ett investeringsberg.

Hanna Nilsson förstår inte varför det är så känsligt att begära insyn.

– Jag misstror inte bolaget på något sätt. Pengarna behövs, men jag tycker att det är viktigt med bättre koll, säger hon på torsdagen.

Hon tycker att övriga åtminstone kunde ha gått med på SD:s punker om uppföljning.

– Jag blev riktigt chockad över att de inte kunde gå med på detta, säger hon.

– Det är jättekonstigt, speciellt med tanke på revisorernas kritik.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se