torsjö live vers2

Upplevd trygghet sämre i centrum och Tyringe

Bilden visar Lena Wallentheim och Veronika Gustavsson.

Den upplevda tryggheten har minskat något i Hässleholms kommun sedan förra året. Men den bedöms fortfarande som god. Dock visar polisens och kommunens trygghetsmätning att Tyringe och Hässleholms tätort är kommundelar där otryggheten är högre. Även Vinslöv sticker ut. Men det är inte främst gängkriminalitet med skjutningar och sprängningar som oroar invånarna utan bland annat […]

Kommunens hyror och arrenden ojämlika – ska ses över

Bilden visar en åker.

Vissa privatpersoner, föreningar och företag får hyra lokaler eller arrendera mark av Hässleholms kommun helt gratis eller till en symbolisk ersättning. Andra får betala större summor för några få kvadratmeter. Detta ska nu ses över och riktlinjer tas fram. Ett beslut om att alla skulle betala minst självkostnadspris ingick först i tekniska nämndens åtgärdsplan för […]

Frilagt klarar sig inte utan läsarnas stöd

Berit Önell.

KRÖNIKA. Nu i slutet på månaden rasslar det in pengar på Frilagts konton. Så skämtade min man nyss. Tyvärr är det inte så verkligheten ser ut. Till skillnad från de flesta etablerade medier har Frilagt inga starka finansiärer i bakgrunden, inga stora annonsintäkter och inga statliga bidrag. Men vi har läsare som betalar frivilliga stödprenumerationer. […]