torsjö live

Upplevd trygghet sämre i centrum och Tyringe

Upplevd trygghet sämre i centrum och Tyringe

Den upplevda tryggheten har minskat något i Hässleholms kommun sedan förra året. Men den bedöms fortfarande som god. Dock visar polisens och kommunens trygghetsmätning att Tyringe och Hässleholms tätort är kommundelar där otryggheten är högre. Även Vinslöv sticker ut. Men det är inte främst gängkriminalitet med skjutningar och sprängningar som oroar invånarna utan bland annat skadegörelse och buskörning med mopeder.

Trygghetsmätningen har gjorts årligen i ungefär samma form ända sedan 1997. Den ger ett generellt problemindexvärde mellan 0 och 6, där ett lågt värde tyder på hög upplevd trygghet. Det handlar alltså inte om ökad eller minskad brottslighet utan om invånarnas känsla av trygghet.

Bilden visar en graf ur trygghetsmätningen.
Andelen i polisregion syd som inte utsatts för något brott alls har minskat. Illustration ur trygghetsmätningen 2023

När årets trygghetsmätning presenterades vid en presskonferens i polishuset i Hässleholm på tisdagen framkom att det totala antalet anmälda brott minskat. Men det hjälper kanske inte om cykelstölderna minskat när de grova brotten såsom skjutningar och sprängningar samtidigt ökat. Ingen kunde precisera vilka brott som minskat.

– Vi kan se att det är färre brott, men de är värre, det är grövre brott, säger Anna-Karin Davidsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef.

Hon menar dock att det inte är säkert att detta avspeglas i trygghetsmätningen, skadegörelse skulle kunna upplevas värre för den som drabbas än en sprängning som inte kommer lika nära.

Bilden visar Anna-Karin Davidsson.
Anna-Karin Davidsson är tillförordnad lokalpolisområdeschef tills Niklas Årcén återkommer i mars. Foto: Berit Önell

Förra året minskade mätningens sammanlagda index för upplevd trygghet i Hässleholms kommun till 2019 års nivå 2,03, trots de många skjutningarna och sprängningarna det året. Förklaringen antogs vara att den höga polisnärvaron ökade tryggheten i flera kommundelar, dock inte lika mycket i Hässleholms tätort där de flesta av dåden skedde. Men även där märktes en ökad tilltro till att polisen tar tag i problemen. Bevakningskamerorna på Viaduktgatan och Götagatan, som nu permanentats, kan också ha bidragit.

Nu har det samlade indexvärdet i Hässleholms kommun stigit till 2,05, vilket alltså betyder lite sämre upplevd trygghet, men bättre än 2020 och 2021. I lokalpolisområde Hässleholm, där även Osby och Östra Göinge kommuner ingår, är trenden densamma. Där hamnar index på 2,30.

I Hässleholms tätort och i Tyringe ligger siffran på 2,70, nivåer som ska räknas som varningstecken.

I tätorten känner de som svarat en något försämrad trygghetskänsla sent på kvällen jämfört med förra året, de har oftare avstått från aktiviteter på grund av otrygghet och de oroas av minskad respekt för trafikregler. Otrygghet på grund av att folk bråkar och slåss och rädsla för speciella personer i bostadsområdet består på oförändrad nivå.

I Tyringe uppges att skadegörelse ökat sedan förra året samt att det blivit mer problem med ungdomsgäng och försämrad trygghetskänsla sent på kvällen. Nya problem som tillkommit är missbruk, buskörning, oro för inbrott med mera.

I Vinslöv svarar deltagarna i mätningen att skadegörelse ökat och att problem med ungdomsgäng blivit större.

53 procent av de tillfrågade svarade på enkäten som skickades ut till 2 100 slumpmässigt utvalda invånare. Vid presskonferensen beskrevs det som en hög svarsfrekvens, men den är sämre än tidigare. Förra året svarade 58,8 procent, 2021 var det 60,3 procent och 2020 svarade 62,6 procent. Unga och utsatta grupper är underrepresenterade.

De som enligt mätningen känner sig tryggast är unga män – som också är de som oftast utsätts för brott.

Anna-Karin Davidsson säger att trygghetsmätningen inte ger någon exakt information eftersom den visar de svarandes upplevelser. Men den är ändå viktig för polisen.

– Den ger en väldigt god indikation på hur vi ligger till i vårt arbete. Olika aktörer får här en gemensam samlad bild för att titta på åtgärder under kommande år, säger hon.

Andelen av de intervjuade som inte utsatts för något brott alls har enligt mätningen ökat och är nu 77,2 procent i Hässleholm.

Andelen som observerat narkotikaförsäljning i Hässleholms tätort har ökat från 14,21 procent förra året till 17,65 procent i år. I Vinslöv har andelen också ökat, men på en lägre nivå.

Andelen som träffat på narkotikapåverkade personer utomhus har i Hässleholms tätort ökat från 18,5 till 19,6 procent. Siffrorna lyser gula istället för gröna, liksom i Tyringe där andelen ökat från 16,1 till 18,6 procent. I kommunen som helhet syns istället en minskning, från 17,1 till 16,4 procent.

4,4 procent av de svarande i lokalpolisområde Hässleholm uppger att de utsatts för bedrägeri, oftast på internet, vilket är en minskning från förra årets 4,6 procent.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim konstaterar att trygghetsmätningen också är till god nytta för kommunen.

Bilden visar Lena Wallentheim och Veronika Gustavsson.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och Veronika Gustavsson, kommunpolis i Osby, tidigare Hässleholm, är överens om nyttan med trygghetsmätningen. Foto: Berit Önell

– Kommunerna har fått mer ansvar för brottsförebyggande. Det skilde hundradelar i index mot förra året, men vi kan titta på de delar som ökat och förstärka, bland annat genom socialförvaltningen och även åtgärda den fysiska miljön, säger hon och betonar att åtgärder ska tas fram i samråd med polisen.

– Mätningen är ett sätt för politikerna att få inblick i vad som behöver göras, säger också Sven Lundh (SD), ordförande i Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

När det gäller narkotikaförsäljning säger Maria Roos Brostedt, kommunpolis i Hässleholm, att polisen behöver tips om var det förekommer, men också arbetar i nära kontakt med skolor och ungdomar.

Bilden visar Maria Roos Brostedt.
Maria Roos Brostedt, kommunpolis i Hässleholm. Foto: Berit Önell

För närvarande är kulturhuset och resecentrum i Hässleholm platser där öppen drogförsäljning förekommer. Ordningsvakterna på stationen har fått tydliga instruktioner att rapportera om de observerar försäljning, något som enligt polisen tidigare brustit.

Trygghetsmätningen ska nu användas som underlag till nya medborgarlöften som polisen och kommunen gemensamt ska underteckna.

Berit Önell

Läs om förra årets trygghetsmätning här:

2022-11-21 Större trygghet och tillit efter ökad polisnärvaro

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se