torsjö live

Låt Kyrkskolan utvecklas av privata aktörer!

Låt Kyrkskolan utvecklas av privata aktörer!

INSÄNDARE. 1875 stod Hässleholms första folkskola klar, på mark som skänkts av Fru Amelie Ehrenborg på Hässleholmsgården. Tomten där Kyrkskolan idag står är ett av Hässleholms absolut bästa lägen, högt belägen med närhet till centrum och grönstråk. Liberalerna i Hässleholm står inte bakom beslutet att sälja marken till det kommunala bolaget Hässlehem utan vill överlåta detta till privata aktörer, av flera skäl.

  • En ekonomisk black om foten

Projektet kommer att tynga Hässlehem både ekonomiskt och resursmässigt. Vi anser att det finns ett större behov av att Hässlehem satsar i våra kransorter. Främst gällande bostäder för äldre som vill lämna sina villor men stanna kvar på orten, exempelvis i form av trygghetsboende. Trygghetsboenden i kransorterna kan i sin tur medföra stora besparingar inom omsorg och hemtjänst. Kyrkskolan kommer att kräva stora investeringar med medföljande lån för Hässlehem och utökat borgensåtagande för kommunen, vilket kommer att begränsa andra projekt och åtaganden.

  • Egen härd är guld värd

Vi vill främja en övervikt av eget boende. Hässleholm har det de senaste åren haft en överetablering av hyresrätter. Vi måste balansera detta och verka för fler bostadsrätter eller ägarlägenheter, och anser att området främst ska bebyggas med denna typ av upplåtelseform. Då är inte Hässlehem bäst lämpade för uppdraget.

  • Tänk om, tänk nytt

Vi vill att området ska exploateras med nytänkande i kombination med bevarande av det gamla. Detaljplanen biter sig envist fast vid gamla föreställningar att det ska krävas en viss mängd parkeringsplatser för de boende. Vi måste våga tänka nytt och vi vill därför ändra i detaljplanen och stryka kravet på parkering under mark. Vi måste tänka mobilitet snarare än parkering, transporter kan lösas med bilpooler eller cykel som gör att kravet på parkering minskar drastiskt. Alla varken vill ha eller behöver egen bil, ett delat ägande är smart både för ekonomi och miljö.

Vi är övertygade om att det finns privata aktörer som kan utveckla området och dess byggnader på ett fint sätt. Vi kommer att verka för detta både i tekniska nämnden och i kommunfullmäktige och hoppas en majoritet inser fördelarna.

Vad gäller SD och deras agerande är det märkligt att de själva inte inser det orimliga i att Ulf Berggren kunde sitta i sin tidigare roll som ordförande i tekniska nämnden, samtidigt som han satt i styrelsen för Hässlehem, när han tecknade det ursprungliga avtalet om att sälja fastigheten. Att representera både köpare och säljare är direkt olämpligt och kombinationen av dessa uppdrag borde inte vara möjlig. Att inse när det är lämpligt att kliva av förtroendeuppdrag är dock inte SD:s starka sida, det vet vi sedan tidigare.

Nu raljerar de över att priset har sänkts och att kommunen tappar fem miljoner i intäkter. Det är helt felaktigt, vilket Ulf Berggren och SD borde vara väl medvetna om. Hade försäljningen skett i år hade det lett till en reavinstskatt på nästan fem miljoner. Reavinstskatten tar staten hand om och därmed hade summan som tillfallit kommunen varit cirka 10 miljoner. Genom att skjuta på försäljningen till 2024 slipper kommunen reavinstskatten och man får fortfarande cirka 10 miljoner som intäkt. Den enda förloraren är staten som går miste om fem miljoner i reavinstskatt, pengar som i stället Hässlehem sparar om köpet går igenom enligt aktuellt förslag. God och smart skatteplanering som gynnar Hässleholm, det borde uppskattas och inte kritiseras.

Oavsett det anser vi fortfarande att försäljningen till Hässlehem ska stoppas av tidigare nämnda anledningar. Vi är också övertygade om att en försäljning på den öppna marknaden skulle ge en intäkt på minst det ursprungliga beloppet om 15 miljoner.

Liberalerna Hässleholm

Thomas Nilsson (L)
Ledamot Tekniska nämnden, ledamot Kommunfullmäktige

Thomas Haraldsson (L)
Ledamot Kommunstyrelsen, ledamot Kommunfullmäktige

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se