Gruppen-3a-328x120

Bråk om bidrag till solceller på IOGT:s samlingssal i Sösdala

Bråk om bidrag till solceller på IOGT:s samlingssal i Sösdala

Det blev en hetsig pressträff efter att kommunalråden beslutat att Hässleholms kommun bidrar med 144 000 kronor till solceller på IOGT-NTO:s fastighet i Sösdala, som hyrs ut som allmän samlingssal. Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) menade i en reservation att underlaget var bristfälligt och att kommunen inte ska lägga skattepengar på att hjälpa föreningar att sätta upp solceller. Vid pressträffen hävdade hon att föreningen borde klara kostnaden själv eftersom IOGT-NTO måste ha gott om pengar efter att ha sålt sin lokal i Hässleholm för fem miljoner kronor. Men föreningen i Sösdala har inte med försäljningen att göra och måste själva ta ett lån för att klara sin del av kostnaden. Största delen bekostas av Boverket.

IOGT-NTO föreningen 117 Otto Lindblad förklarade i sin bidragsansökan att Boverket ger bidrag med halva kostnaden för solcellerna, 240 000 kronor, om kommunen bidrar med 30 procent, 144 000 kronor. Föreningens egeninsats blir då 20 procent, 96 000 kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nykterhetsföreningens lokal på Flensburgsgatan i Sösdala används till olika slags verksamheter och brukar även fungera som vallokal. Bland hyresgästerna finns kommunen, skolor, föreningar, företag, kyrkor och privatpersoner. IOGT-NTO arrangerar också offentliga kulturaktiviteter och har kurser och studiecirklar i samarbete med nykterhetsrörelsens studieförbund NBV.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) förklarade vid pressträffen att kommunen sedan lång tid gett bidrag till föreningar som driver samlingssalar och bygdegårdar.

– Det gör vi för att inte lokalerna ska försvinna på landsbygden, sa hon.

Bilden visar Lena Wallentheim.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vill ge bidrag för att samlingslokalerna på landsbygden inte ska försvinna. Foto: Urban Önell

Driftsbidragen brukar numera fördelas via kultur- och fritidsnämnden. Men bidrag till solceller bedömdes vara en fråga för kommunledningskontoret som nu ska ta beloppet från sitt konto för oförutsedda utgifter.

Hanna Nilsson var mycket kritisk.

– Vi gick till val på att sluta läcka ut de här bidragen. Vi vill absolut inte använda kommunala medel till solceller. Det har inget med funktionen av huset att göra och det kan ju komma fram hur många föreningar som helst, sa hon.

Lena Wallentheim svarade att hon inte förstod varför gränsen skulle gå just vid solceller och att det inte alls vällt in en massa ansökningar. Denna var den första.

Lena Wallentheim och Lina Bengtsson (M) förtydligade att kommunens medverkan är en förutsättning för att Boverket ska ge bidrag till solcellerna.

Hanna Nilsson lyssnade inte på det.

– Om vi ser hur mycket pengar den här föreningen har, IOGT-NTO Syd har precis sålt fastigheten i Hässleholm för fem miljoner så jag menar att de behöver inte våra skattemedel. Det är inte så att landsbygden går under om de inte får solceller, sa hon.

Bilden visar Hanna NIlsson.
Hanna Nilsson (SD) vill inte att skattepengar ska gå till solceller på föreningslokaler. Foto: Berit Önell

– Vi brukar titta på de ekonomiska förutsättningarna, medgav Lena Wallentheim, men förklarade att det blev bråttom den här gången eftersom ansökan måste vara hos Boverket inom kort.

Lina Bengtsson tyckte att Hanna Nilsson borde ha tagit upp föreningens ekonomi vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott, och inte först på pressträffen.

– Om du är oppositionsråd med arvode ska du göra ditt bästa för kommunen, inte slå in grus i maskineriet. Vi har alla ett ansvar, sa Lina Bengtsson.

– Jag önskar bättre information från er. Det är inte mitt ansvar att ta fram den till er, sa Hanna Nilsson.

Hon ifrågasatte också att IOGT-lokalen i Sösdala är en allmän samlingslokal eftersom SD hade nekats att hyra.

Lena Wallentheim och Lina Bengtsson återkommer till Frilagt efter att ha haft kontakt med Ingrid Jägerhed, ordförande i föreningen. De har fått bekräftat att föreningen inte får några pengar från försäljningen av fastigheten i Hässleholm och inte heller i övrigt har gott om pengar. SD har inte nekats hyra lokalen, de har inte ens frågat.

– Om vi hade blivit förda bakom ljuset hade vi kanske fått ha ett nytt möte, säger Lena Wallentheim.

Bilden visar Lina Bengtsson.
Kommunalrådet Lina Bengtsson (M) tyckte inte om att Hanna Nilsson tog upp saker på presskonferensen som hon inte nämnt på sammanträdet. Foto: Urban Önell

Ingrid Jägerhed, ordförande i IOGT-NTO i Sösdala, förklarar att hennes namn synts vid försäljningen i Hässleholm eftersom hon även sitter i styrelsen för regionala NBV Syd som ägde en fjärdedel av den fastigheten. Övriga delägare var IOGT-NTO Syd och IOGT-NTO 27 Globen Hässleholm. Men försäljningen berör inte föreningen i Sösdala.

– Vi kommer inte att få ett öre, säger hon.

Hon berättar att pengarna vid en fastighetsförsäljning går till IOGT-NTO-förbundet nationellt som har fonder där föreningar kan ansöka om stöd till sina hus. Men enligt Ingrid Jägerhed inte till solceller i Sösdala.

Hon ser ingen möjlighet för föreningen att bekosta solcellerna utan bidrag från Boverket och kommunen.

– Nej, nej, vi måste ta ett lån för att klara föreningens del, säger hon.

Hon understryker att avsikten med att sätta upp solceller är att förbättra ekonomin.

– Elen har blivit så dyr.

Hon säger bestämt att SD inte har nekats att hyra lokalen.

– De har aldrig frågat.

Hon är tydlig med att partiet skulle få hyra om frågan kom. Men det finns en policy.

– Man får absolut inte använda alkoholhaltiga drycker, säger hon.

Hon förklarar också att det kan finnas praktiska skäl att neka, exempelvis nu till jul för att de som ska sköta service kring uthyrningen inte är hemma.

Det finns även en skrivning i policyn om att nazistiska grupper inte får hyra.

– För många år sedan nekade vi nazistiska grupper, men de finns väl inte idag på det sättet, säger Ingrid Jägerhed.

När Frilagt ringer upp Hanna Nilsson står hon fast vid att SD nekats hyra lokalen.

– Det är jättelängesedan. De har fått nej, men jag var inte ordförande då, så jag kan inte svara för det, säger hon.

Hon förklarar att hon menade att IOGT-NTO:s riksorganisation bör ha pengar.

– Jag menade inte just lokalföreningen. Jag vet ju hur det funkar, att föreningarna kan söka de här pengarna, säger hon.

Hon anser att kommunen behöver varenda krona själv.

– Om det hade gällt en handikappanpassning hade det varit en annan sak, säger hon.

Hon tycker att föreningar som ansöker måste lämna bättre underlag, inte minst om sin ekonomi.

– Ska jag behöva sitta och ta fram det?

Frilagt har begärt ut årsredovisningen från IOGT-NTO föreningen 117 Otto Lindblad för 2022. Där framgår bland annat att uthyrning av lokaler, bord och stolar gav intäkter på 62 000 kronor. Föreningen fick 16 000 kronor i kommunala bidrag. Det finns ett kapital på ett par hundra tusen, varav en del kom från en grannförening som lades ned i slutet på året, men över 200 000 kronor har gått till fastighetens reparation och underhåll.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se