torsjö live

Chef svindlade kommuner på miljoner

Chef svindlade kommuner på miljoner

En chef i Perstorps kommun, tidigare anställd i Hässleholms kommun, misstänks ha lurat fem kommuner på totalt omkring fyra miljoner kronor genom att betala ut falska arvoden till sig själv och närstående. Personen har avskedats och är polisanmäld för grovt bedrägeri. I Hässleholm har misstänkta utbetalningar på cirka 300 000 kronor hittats.

– Det är så förslaget och utstuderat att man tror knappt det är sant, säger Ulf Bengtsson, kommundirektör i Hässleholm som själv anställde chefen i Perstorp när han var kommundirektör där.

Bilden visar stadshuset i Hässleholm.
Hässleholms är en av fem kommuner som polisanmält den tidigare chefen. Foto: Berit Önell

Chefen avskedades och fick omedelbart lämna sitt uppdrag den 21 november efter att sedan 2020 ha varit chef för en kommungemensam verksamhet i Perstorp, Åstorp, Klippan och Bjuv. Felaktiga utbetalningar till chefens eget och närståendes konto upptäcktes genom att en medarbetare på löne- och utbetalningsadministrationen reagerade på ett högt ackumulerat belopp som verkade märkligt.

Från Klippans kommun försvann enligt vad som är känt cirka två miljoner, från Bjuv lika mycket. Åstorp ska ha svindlats på cirka 150 000 kronor och Perstorp på 115 000.

Chefen kom direkt till Perstorp från en tjänst inom samma typ av verksamhet i Hässleholm, inte som chef för någon sådan fanns inte, men med en samordnande roll. Här arbetade personen under cirka ett och ett halvt år.

Ulf Bengtsson berättar att hans kollega i Perstorp, kommundirektör Elin Ask, i förra veckan ringde och berättade om misstankarna.

– Hon sa att det kanske var bra om vi gjorde en kontroll i Hässleholm också.

Kontrollen, som gjordes i slutet av förra veckan och början av denna, visade tre misstänkta utbetalningar om cirka 300 000 kronor som skedde precis innan personen slutade i Hässleholm. Utbetalningarna hade inte gått till chefens eget konto utan till hens mamma och sambo. Ulf Bengtsson säger att han kände till sambons namn från tiden han arbetade tillsammans med chefen i Perstorp.

– Vi har gjort polisanmälan om att vi blivit utsatta för förskingring och lämnat de uppgifter vi har till polisen, säger han.

Han förklarar att kontrollen kommer att fortsätta.

– Men vi tror att vi har hittat alla. Vi vill bara vara säkra på att inget poppar upp om ett halvår, säger han.

Han beskriver tillvägagångssättet som förslaget.

– Man har plockat upp avslutade ärenden och fabricerat eller förfalskat dem så att de sett helt okej ut när de sedan gått vidare för utbetalning. Det är svårt att komma sådant på spåren, säger han.

– Det har glidit igenom både här och i Perstorp.

Han ser ingen risk att personer som skulle få arvoden har blivit utan eller att andra kommuninvånare drabbats.

Bilden visar Ulf Bengtsson.
Ulf Bengtsson är kommundirektör i Hässleholm sedan i januari i år. Tidigare hade han motsvarande tjänst i Perstorp och var den som anställde den misstänkta chefen. Foto: Urban Önell

Taktiken liknar delvis den som användes av den uppmärksammade Perstorps-bedragaren som avslöjades 2003 för att ha svindlat kommunen på över fem miljoner. Han betalade ut felaktiga socialbidrag till sig själv genom att hitta på klienter och låna andras konton. Sex års fängelse blev straffet för det.

Ulf Bengtsson anser inte att det är kommunernas rutiner som brustit. Men personen har ensam kunnat attestera utbetalningar på stora belopp utan att någon annan haft insyn.

– Dessa beslut tas på delegation. Man har inte dubbelattest på det, det är så det fungerar överallt i kommunerna. Det är myndighetsutövning, säger Ulf Bengtsson.

– För mig är det en gåta, att en person som man haft fullt förtroende för och tillit till och som gjort ett bra jobb i Perstorp…Nu känns det nästan som att hen går och skrattar bakom ryggen på oss, säger han.

Han berättar att anställda i Hässleholm också reagerat starkt på det som uppdagats, inte minst de som jobbat tillsammans med den misstänkta.

– Det är fler här i huset som är ledsna och upprörda.Men det är naturligtvis en personlig tragedi också. Förundersökningen får väl visa mer om motiven, säger han.

– Jag förundras över att man vill utsätta sig för något sådant.

Ulf Bengtsson säger att han inte kände till den nu misstänkta personen före anställningsprocessen i Perstorp. Referenserna var goda.

– Det fanns ingen som helst antydan om något oegentligt, säger han.

Kommundirektör Elin Ask i Perstorp säger att man där i praktiken haft dubbelattesteringar, men att det inte hjälpt i det här fallet.

– Det är någon som granskar arvodesbeslutet och signerar det. Sedan är det en annan person, i det här fallet chefen, som skickar in beslutet till löne- och utbetalningscenter. Det är ett ärendehanteringssystem där man loggar in och kan se vem som loggat in, förklarar hon.

Chefen har av allt att döma fabricerat eller förfalskat underlagen, inklusive namnteckning från den som ska attestera.

– Besluten ser riktiga ut och en riktig delegat har använts, men det är oriktiga beslut. Om man har klippt och klistrat eller hur det gått till vet jag inte, säger Elin Ask.

Bilden visar Elin Ask.
Elin Ask, kommundirektör i Perstorp, säger att underlagen, inklusive attest, har fabricerats eller förfalskats.

Hon konstaterar att det handlar om en person i förtroendeställning med uppdrag just att granska.

– Det gör att det är svårare att upptäcka när det missbrukas. Man frågar sig hur det har kunnat hända.

Elin Ask berättar att en extern utredning nu ska tillsättas för att kartlägga ekonomi och kontroller i kommunen.

– Vi håller på att titta på hur vi kan få ett mer vattentätt system. Jag kan tycka att det är konstigt att det inte adresserats tidigare. Vi vill ha bättre rutiner för att det inte ska hända igen.

– Vi känner att vi behöver ha någon utifrån som hjälper oss att se över rutinerna och hur vi kan förbättra detta, säger hon.

Hon kom till Perstorp som kommundirektör i januari i år och kan inte närmare kommentera svindeln som avslöjades 2003.

– Men jag vet att det infördes mycket skarpare rutiner utifrån det, säger hon.

Hon har själv tagit över den avskedades tjänst tills vidare.

– Jag har redan en intensiv agenda, men det här är en så allvarlig händelse att jag vill vara nära verksamheten, ge medarbetarna stöd och göra vad jag kan för att förbättra rutinerna, säger hon.

Polisanmälan hanteras av polisens regionala bedrägerienhet i Malmö. Frilagt har förgäves sökt ansvariga där.

Frilagt har även sökt den misstänkta chefen för en kommentar.

Berit Önell

Uppdatering:
Artikeln har förtydligats angående att de falska arvodena från Hässleholms kommun gick till konton som tillhör den misstänktas sambo och mamma, men inte till den misstänktas eget konto.

Läs mer:
2023-12-01 Kommunen har polisanmält tre för bedrägerier

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se