Gruppen-3a-328x120

Stockholm borde delvis utrymmas

Stockholm borde delvis utrymmas

INSÄNDARE. Det klagas världen över på bortom allt förnuft växande städer med allt vad det för med sig för människor och deras psykiska och fysiska hälsa. Trångboddhet, bostadsbrist och hälsoproblem relaterade till urbana miljöer kommer utan att radikala åtgärder vidtas fortsatt kvarstå och förvärras.

I Sverige, vårt till stor del glest befolkade land, dväljs en fjärdedel av landets befolkning i Stockholm-Mälarområdet. Många Stockholmspolitiker med tummelplats Stureplan, som så gott som utan undantag säger sig vara anhängare av ”grön politik”, behöver ta sig en allvarlig funderare. Ska Stockholm fortsatt ohämmat tillåtas expandera med en för människor allt fientligare livsmiljö som resultat?

Vem har då den så kallade politiska makten i Stockholms stad?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För att få majoritet i fullmäktige krävs 51 mandat. Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) bildar tillsammans politisk majoritet i Stadshuset med sammanlagt 53 mandat sedan valet i september 2022. Det samarbete Miljöpartiet tidigare i regeringsställning på riksplanet hade med Socialdemokraterna har på många plan inte minst på miljöområdet lämnat avtryck som förskräcker. Vad det kan leda till att nu miljöteoretiker i Stockholm med tungan på vågen med sina 6 mandat nu återigen kan påverka makthungriga socialdemokrater finns anledning att fundera över. Inom parentes sagt noteras att Vänsterpartiet med sina 16 mandat tydligen härstädes har ett starkt stöd hos sina skrivbordsanhängare.

Vi har hört politiker mynta uttrycket att ”hela Sverige ska leva”. Hur Stockholmspolitikerna ser på de frågor som här tas upp lär dröja innan vi får svar på.

Nå till gagn för människor i Stockholm och övriga landet tycker undertecknad att Stockholm lämpligen till del kan ”utrymmas”. Statliga verk och en rad andra byråkratiska institutioner med anställda som dväljes i dålig luft och trafiklarm skulle behöva flytta ut till friskare delar av riket. Därmed skulle det ständigt återkommande problemet med bostadsbristen i Stockholmsregionen kunna minska och en ”normal” bostadsmarknad kunna återuppstå.

”Gröna” delar av Sverige som sedan länge avfolkats kan åter ”koloniseras”. Vissa delar av vårt land är så öde att problem där skulle kunna tänkas uppstå med att hävda vårt territorium. Lärdom kan tas av de lyckade satsningar på avfolkningsbygder som gjorts i grannlandet Norge!

Så kära stockholmare och andra storstadsbor tänk på er egen och era barns hälsa! Lämna vägtullar, pendeltåg, bussar, trafikköer och ett sittande i meningslös väntan bakom er! Det finns ett grönt Sverige där ni kan syresätta era lungor med frisk luft till gagn för klarsyn och tankeskärpa.

Till sist måste vi alla fundera över vad vi egentligen gjorde när på valdagen vi lät valsedeln försvinna ner i valurnan nämligen att vi lämnade från oss vår makt. Denna vår makt till politiker som över en rad valperioder på många områden misslyckats. Här ska bara nämnas några uppenbara: skola, lag&ordning, kommunikationer och inte minst miljön.

Demokratin behöver för övrigt i sanning ständigt återupprättas.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se