torsjö live

Laga bron och reparera förtroendet!

Laga bron och reparera förtroendet!

INSÄNDARE. Det är inte rimligt att lägga över ansvar och kostnader för en dåligt underhållen stenbro på en vägsamfällighet. Det gäller den gamla stenbron i Vanneberga utanför Vinslöv där lantmäteriet har rekommenderat kommunen att lämna över ansvaret till vägsamfälligheten. Med ansvaret följer därmed också kostnader för underhåll och reparation, för en bro som inte är i dugligt skick.

Allt började när Trafikverket för tio år sedan byggde om väg 21 mellan Vanneberga och Önnestad. Trafiken från väg 21 leddes genom Vanneberga över stenbron som tog mycket stryk av den myckna och tunga trafiken. Efter att vägbygget var klart upphörde trafiken genom Vanneberga. Kommunen missade dock att göra en statusbesiktning av bron före och efter trafikomledningen för att kunna fastställa eventuell skada på bron. Tiden gick och Trafikverket avslutade sitt projekt. När det blev aktuellt att en lantmäteriförrättare skulle undersöka om ansvaret för bron skulle överlåtas till vägsamfälligheten började boende i Vanneberga engagera sig. En sakkunnig har besiktigat bron och i denna besiktning framgår det tydligt att bron har allvarliga skador som måste åtgärdas.

Bron är väldigt gammal och spelar en viktig roll för både boende och miljön. Vattnet under bron rinner från Nävlingeåsen ner genom Vanneberga by, förbi skolan, under bron vidare under väg 21. Flödet fortsätter ut i Natura 2000-området på Åraslövs mosse. Ett väldigt känsligt och bevarandevärt område, och en incident på bron med utsläpp som följd skulle få stor påverkan.

Vi i Liberalerna började engagera oss i frågan för över två år sedan när vi blev uppmärksammade på problemet. Vi har pratat med boende som engagerat sig och vi har även besökt platsen för att få en korrekt bild av förutsättningarna. Vi har hela tiden varit tydliga med att kommunen måste ta ansvar för nödvändiga reparationer om inte Trafikverket tar sitt ursprungliga ansvar.

För att lyfta frågan la Liberalerna ett initiativärende i tekniska nämnden på mötet i november och fick till svar att man skulle invänta lantmäteriförrättarens besked. Beskedet kom, men ärendet var trots det inte med på dagordningen för nästa möte i december. Vi markerade vårt missnöje genom att inte delta i beslutet att godkänna dagordningen. Vi kommer inte att ge oss utan driva frågan vidare i kommunstyrelsen för att avkräva ett svar från övriga partier. Att SD hade avsatt en miljon i sin budget för detta är inte seriöst, vi vet alla att det kommer att kosta betydligt mer än så att åtgärda problemet. Vi anser i stället att det ska hanteras inom ramen för den vanliga budgeten i tekniska förvaltningen. Populistiska utspel med dåligt underbyggda kalkyler får SD stå för själva, det är inte första gången man lovar saker utifrån ett tvivelaktigt ekonomiskt underlag.

Vi i Liberalerna Hässleholm anser att innan bron eventuellt överlämnas till vägsamfälligheten skall den åtgärdas enligt det besiktningsprotokoll som är framtaget. Vi kan inte behandla våra medborgare på något annat sätt.

Thomas Haraldsson (L) Gruppledare
Thomas Nilsson (L) Ledamot tekniska nämnden
Agneta Olsson Enochsson (L) Ledamot kommunfullmäktige

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se