torsjö live

Hässleholm Miljö medger brott mot miljötillståndet

Hässleholm Miljö medger brott mot miljötillståndet

Den förändrade slamhanteringen på vassbäddarna bakom reningsverket i Hässleholm strider mot miljötillståndet. Det medger det kommunala va-bolaget Hässleholm Miljö i ett pressmeddelande på onsdagen. Efter förbudet från miljökontoret i fredags har hanteringen tillfälligt stoppats och ansvariga har gått igenom alla tillstånd för VA-verksamheten.

Bilden visar vassbäddarna.
Hässleholm MIljö medger nu att hanteringen av slam på vassbäddarna bakom reningsverket strider mot miljötillståndet. Foto: Berit Önell

Bolaget genomförde förändringen av slamhanteringen utan lagstadgad anmälan till miljökontoret, vilket Frilagt avslöjade i fredags. Sådan anmälan gjordes först den 9 november – efter att misstänkt miljöbrott anmälts av grannen Linus Jepsson, vars bostad hotas av inlösen på grund av lukt från främst slamhanteringen, trots att en luktutredning visat att det inte är olämpligt att bo där. Anmälan ledde till ett yttrande från länsstyrelsen med några frågor, bland annat om den förändrade sammansättningen på slammet, och ett beslut från miljökontoret om tillfälligt förbud att påbörja förändringen.

Enligt tillståndet ska rötat slam hanteras på slamvassbäddarna. Förändringen innebär främst att orötat slam istället avvattnas där. Rötning är en process där biologisk substans i slammet bryts ned med hjälp av bakterier och bland annat leder till att det luktar mindre. Rötgasen som bildas kan tas tillvara. Enligt villkoren i reningsverkets miljötillstånd ska bara rötat slam avvattnas på vassbäddarna. Slambehandling i vassbäddarna kräver mindre energi än rötning och mekanisk avvattning.

Frågan är nu om det räcker att bolaget begär en ändring i miljötillståndet eller om det krävs ett nytt, vilket är en långdragen process. Enligt både miljökontoret och länsstyrelsen borde miljötillståndet, vars huvuddel är från 1973, i vilket fall ha förnyats för länge sedan. Det senaste tillståndet för just vassbäddarna beviljades 2003, då för en utbyggnad till 14 bäddar.

Frilagt sökte på fredagen ansvariga på Hässleholm Miljö och skickade frågor som inte fick svar förrän tio minuter innan pressmeddelandet kom på onsdagseftermiddagen.

– Orötat slam har avvattnats på slamvassbäddarna, och där har vi brustit i vår hantering. Vi arbetar nu vidare med att komplettera ärendet, som vi själva anmälde i november, samt inväntar tillsynsmyndighetens fortsatta handläggning, säger Marika Rylander, miljöingenjör på Hässleholm Miljö, i pressmeddelandet.

– Hanteringen av orötat slam har inte överensstämt med tillståndshandlingarna, säger hon.

Bilden visar reningsverkets område.
Slamvassbäddarna ligger i bortre delen av reningsverkets område, intill upplagsplatsen för massor. Foto: Berit Önell

I nuläget transporteras inte längre orötat slam till vassbäddarna. Överskottet av bioslam pumpas istället till rötkammare. Enligt bolaget innebär det att sammansättningen på gasen förändras och att det produceras mindre energi. Dessutom får externslam istället tas om hand av en extern entreprenör.

Enligt bolagets anmälan till miljökontoret var den ändrade sammansättningen på slammet nödvändig för en fungerande verksamhet. Frilagt får inte riktigt svar på vad det var som inte fungerade.

– Inget orötat slam transporteras i dagsläget till vassbäddarna. Men det kan komma att bli en utmaning längre fram när vädret blir varmare. Under vintern är också slammängderna betydligt mindre. Vi ser att vi skulle kunna få en bättre gas och kan optimera driften med det här förslaget om ändring, skriver bolagets kommunikatör Anton Henryson.

Berit Önell

Läs mer:

2023-12-08 Ändrad slamhantering vid reningsverket förbjuds

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se