Gruppen-3a-328x120

2023 ett förskräckligt år i kommunpoliken

2023 ett förskräckligt år i kommunpoliken

INSÄNDARE. Vid undertecknads och några vänners sedvanliga lunch i veckan kom uttrycket annus horribilus (ett förskräckligt år) upp. Det förvånar säkert inte någon att det som hänt och inte hänt i kommunpolitiken under året, som snart är till ända, kom på tal. I våra lokaltidningars spalter har vi rikligen kunnat ta del av våra så kallade folkvalda politikers krumsprång varför dessa inte behöver återupprepas. Vad kan och måste då göras för att i förlängningen rädda och stärka demokratin?

Att kravet på många av de politiker som tronar på våra partiers vallistor måste höjas synes vara uppenbart.

Partierna måste i långt högre grad rekrytera nya medlemmar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Grundläggande frågor beträffande ledarskap, personlig integritet och rättrådighet måste upp på bordet för diskussion.

Folkomröstningar i viktiga frågor framstår i skenet av det vi sett som absolut nödvändiga om inte förtroendet för den lokala demokratin ska gå helt förlorad.

Politiker i denna kommun och många andra bär ansvar för det annus horribilis det förskräckliga politiska året 2023. Detta gäller i synnerhet de välarvoderade politiker som går under beteckningen kommunalråd.

Nu skulle vi kunna tro att politikens villkor är sådana att politiker som uppenbarligen misslyckats självmant eller på anmaning av respektive parti lämnar den politiska scenen.

Detta kan vi dock av kända skäl icke räkna med. De höga arvoden om vars storlek man själv beslutat lägger hinder i vägen. Att många lokala partier dessutom inte har mycket fler medlemmar än det räcker till att besätta arvoderade poster gör inte saken bättre.

Nämnas skall att tredje statsmakten i form av lokaltidningar med sitt lokala grävande och sina insändarsidor är en viktig del av det vi kallar demokrati torde stå klart.

Nå det är dags att lämna ännu ett politiskt annus horribilus bakom oss.

Vintersolståndet är nära. För undertecknad innebär vintersolståndet att färden mot ljusare dagar inleds bärande hopp om ännu en vår.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se