torsjö live vers2

Lättnad med billigare drivmedel

INSÄNDARE. Vid årsskiftet sänktes priset på drivmedel för privatpersoner i Sverige märkbart. Tack vare Tidöpartierna och i synnerhet Sverigedemokraterna sänks priset på diesel med 4,27 kr/l och bensinpriset sänks med 1,15 kr/l. Sverigedemokraterna har som enda riksdagsparti varit motståndare till reduktionsplikten sedan den infördes i juli 2018, så för oss är det naturligtvis extra hedrande. […]

Samverkan mellan kommun och polis mot bränder

Polisen ska öka sin närvaro nattetid i Hässleholm för att öka tryggheten efter flera bränder i garage, bilar och sophus. Kommunen sätter in extra bevakningsresurser och uppmanar samtidigt medarbetare som arbetar olika tider på dygnet att vara mer vaksamma och rapportera om de ser något misstänkt. Det är några av insatserna för att minska risken […]

Hässleholm Miljö vill slippa borgensavgift – för lån på 3,4 miljarder

Bilden visar arbete med va-ledningar.

Kommunfullmäktige ville inte “in blanco” gå i borgen för att Hässleholm Miljö skulle öka sina lån till två miljarder. Det blev återremiss med krav på bättre underlag i november. Men innan detta är framtaget informerar bolaget om att lånen behöver öka till hela 3,4 miljarder 2038. Borgensavgiften till kommunen skulle då bli 34 miljoner kronor […]