Gruppen-3a-328x120

Lättnad med billigare drivmedel

Lättnad med billigare drivmedel

INSÄNDARE. Vid årsskiftet sänktes priset på drivmedel för privatpersoner i Sverige märkbart. Tack vare Tidöpartierna och i synnerhet Sverigedemokraterna sänks priset på diesel med 4,27 kr/l och bensinpriset sänks med 1,15 kr/l. Sverigedemokraterna har som enda riksdagsparti varit motståndare till reduktionsplikten sedan den infördes i juli 2018, så för oss är det naturligtvis extra hedrande. Vi vet också att en stor del av Sveriges invånare uppskattar sänkningen. Om vi ser tillbaka på dieselpriset 221018 då Tidöregeringen tillträdde och jämför med nyårsdagen 240101 har priset sjunkit med 10 kr/l och därmed är ett av sverigedemokraternas viktigaste vallöften infriat. En skattesänkning på 75 öre/l för bensin är också att vänta med regeringens budget. Sammantaget en rejäl och välbehövlig sänkning alltså. Detta är inte fy skam i tider då det mesta blivit dyrare och marginalerna mindre för gemene man i vårt land.

Sverige är som bekant ett land där förutsättningarna för att förflytta sig skiljer sig åt beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd. I storstadsregionerna är kollektivtrafiken ofta utbyggd och heltäckande. Ibland finns tillgång till oortodoxa lösningar såsom ”bilpooler” som möjliggör billig tillgång till bil vid behov. Våra förutsättningar här är som bekant annorlunda. Hässleholms kommun är vidsträckt och här bor många människor som är beroende av sin bil för både arbetspendling och familjeaktiviteter. Buss och tågförbindelser är delvis glesa inte minst på ”obekväma” dygnstider. Bilen har också en social funktion då den möjliggör för människor att besöka vänner och bekanta som bor på avstånd. Allt detta kan fortgå även framledes med mera pengar över för den enskilde tack vare prissänkningen. En annan positiv effekt är att även inflationen bromsas vilket gynnar medborgaren i vårt land på flera sätt.

Miljöpartiet ligger bakom många av de åtgärder som gjort bilägandet till lite av en klassfråga under tvåtusentalet. Partiet har samarbetat med både borgerliga och socialistiska regeringar och i kraft av sin tidigare vågmästarroll fått till stånd flera bilfientliga åtgärder. De har fått betydligt större partier att anamma deras miljöpolitik i utbyte mot stöd för sin egen respektive politik på olika områden.

Det är absolut inte så att Sverigedemokraterna motsätter sig en aktiv miljöpolitik i vårt land, men debatten har varit snedvriden och man har i stort sett blundat för nackdelarna med alla de alternativa drivmedel som hittills lyfts fram. Detta gäller inte bara drivmedel för fordon utan även elproduktionen och annat som behövs för att hålla våra hus och hem varma.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sanningen är att all mänsklig verksamhet har inverkan på miljön och vi bör ställa oss frågan vilket pris som är rimligt för oss medborgare att betala för att upprätthålla en rimlig välfärdnivå.

Sven Lundh (SD)
Paul Thurn (SD)
Hanna Nilsson (SD)
Ulf Berggren (SD)
Susanne Lottsfeldt (SD)


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se