Gruppen-3a-328x120

S och M försvarar avtalet med Barnekows

S och M försvarar avtalet med Barnekows

De styrande partiernas kommunalråd Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) slår nu tilllbaka mot oppositionens anklagelser om att förlikningsavtalet med makarna Barnekow om bostadsbyggande på Sjörröds gård sätter myndighetsutövningen ur spel. I ett pressmeddelande försvarar de avtalet och betonar att det inte finns någon garanti för att en detaljplan ska antas.

Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) förklarar att partiet kommer att överklaga beslutet om ingen annan gör det.

Bilden visar Lena Wallentheim och Lina Bengtsson.
Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) försvarar förlikningsavtalet med Barnekows. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Baronen Johan Barnekow, tidigare ordförande i byggnadsnämnden (M), och hans fru Inger Barnekow har stämt Hässleholms kommun för avtalsbrott på grund av att ett tidigare planavtal för området bröts 2021. SKR:s jurist hade då skriftligen meddelat att det inte fanns någon risk för att kommunen skulle bli skadeståndsskyldig om avtalet bröts. Tvärtom har kommunen rätt att när som helst avbryta ett planavtal eller en detaljplaneprocess. Men inför hotet om 17 miljoner i skadestånd har kommunen ändå gått med på ett förlikningsavtal.

Det godkändes på onsdagen av kommunstyrelsen. Avtalet innebär att kommunen förbinder sig att upprätta ett planavtal och inleda en ny detaljplaneprocess som inte får avbrytas innan den når kommunfullmäktige. Om det ändå skulle ske bryts avtalet och frågan går tillbaka till tingsrätten. Däremot utlovas inte att kommunfullmäktige ska säga ja även om kommunen förbinder sig att “lojalt och efter bästa förmåga” verka för att detaljplanen kan antas och att prioritera ärendet.

SD och KD var kritiska till beslutet. De menade att det hastades igenom utan att som brukligt först behandlas i arbetsutskottet och utan möjlighet att ställa frågor samt att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens myndighetsutövning påverkas.

Bilden visar sidan ett av förlikningsavtalet.
Så här sidan ett av förlikningsavtalet ut. Klicka på bilden för att förstora den i datorn!

Lena Wallentheim och Lina Bengtsson skriver i pressmeddelandet att handlingarna gick ut enligt gällande bestämmelser en vecka före kommunstyrelsens sammanträde och att extern juridisk expertis fanns på plats för att svara på frågor.

– Från oppositionen påpekas nu i media att myndighetsutövningen skulle påverkas. Den frågan ställdes under mötet till såväl extern juridisk expertis som till tjänstepersonerna och det gavs ett tydligt svar att med detta förlikningsavtal påverkas inte myndighetsutövningen, skriver kommunalråden.

Bilden visar sidan två av förlikningsavtalet.
Så här ser sidan två av förlikningsavtalet ut. Klicka på bilden för att förstora den i datorn!

– Tvärtom anger förlikningsavtalet tydligt att det inte finns någon garanti för att en detaljplan ska antas utan avtalet gäller, och makarna Barnekow ska frånfalla sina anspråk mot kommunen, oavsett om kommunfullmäktige antar en detaljplan eller inte, fortsätter de.

De ifrågasätter därför SD:s uttalanden i media.

– Sverigedemokraterna fick detta svar men väljer ändå att gå ut i media med motsatt påstående. Vi i styret menar att sverigedemokraternas påstående saknar grund och är felaktigt, skriver de.

Men SD backar inte.

– Sverigedemokraterna står stenhårt fast vid att myndighetsutövningen visst påverkas. Oavsett vilka fina ord de försöker använda för att påstå motsatsen, skriver Hanna Nilsson i ett sms till Frilagt.

Hon påpekar också att juristen som var med vid kommunstyrelsens sammanträde stannade i 20 minuter, varav fem minuter avsatts för frågor.

– Hade de varit seriösa hade de lyft detta ärendet redan i kommunstyrelsens arbetsutskott, skriver hon.

Bilden visar Hanna NIlsson.
Oppositionsrådet Hanna Nilsson (SD) backar inte från sin kritik av avtalet. Foto: Berit Önell

I övrigt innehåller pressmeddelandet flera påståenden som inte stämmer och som Frilagt redan ställt frågor om. De gäller att förutsättningarna skulle ha förändrats så att utlåtandet från SKR:s jurist 2021 inte längre är relevant.

Kommunalråden tar bland annat upp Boverkets äldre riktlinjer, men de var upphävda långt tidigare, och den fördjupade översiktsplanen, men den vann laga kraft 2020. I dessa delar har alltså ingen förändring skett efter 2021.

Det är också anmärkningsvärt att den så kallade platsspecifika luktutredningen används. Den gjordes enbart för de två bostäder som ligger närmast reningsverket, men där har kommunen inte brytt sig om att den visar att det inte är olämpligt att bo där. De boende ska fortfarande tvingas bort från sina hem. Istället används luktutredningen nu för att legitimera bostäder på Sjörröds gård där man för längre sedan sa nej till Barnekows höghus för att de låg för nära reningsverket – inom ett föreslaget yttre skyddsavtånd på 1 000 meter som inte kom med i översiktsplanen.

Bilden visar en illustration till ett tidigare förslag till detaljplan.
Kommunen illustrerade ett tidigare förslag till detaljplan med en lantlig idyll framför fyravåningshus. Det avslogs efter kritik från länsstyrelsen.

Det enda som är nytt är i så fall att en detaljplan för Västra Hassellunden varit på samråd utan att länsstyrelsen haft synpunkter på närheten till reningsverket. Det kan länsstyrelsen givetvis inte ha eftersom det ligger bortanför Hassellunden där man redan gjort undantag för 1 000-metersavståndet. Ett undantag som gjordes på villkor att ädellövskog planterades mellan bostäderna och reningsverket. Men istället arrenderar kommunen ut marken till jordbruk. Västra Hassellunden ligger bara något längre från reningsverket än Sjörröds gård.

Efter uppräkningen av dessa argument avfärdar kommunalråden SKR:s jurist utan att nämna honom.

– Därmed anser vi i styret med flera partier att det inte längre finns någon anledning att hindra en företagare som vill ta fram en detaljplan och, om den går igenom alla instanser, bygga bostäder för att bidra till stadens utveckling. Tvärtom ser vi väldigt positivt på detta, skriver de.

Berit Önell

Läs mer:

2024-01-30 Förlikning med kommunen – Barnekows höghus kan prövas igen

2024-01-31 Kritik mot avtalet med Barnekow: ”Makabert”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se