torsjö live

Kräver fri hyra för alla föreningars evenemang

Kräver fri hyra för alla föreningars evenemang

Fri hyra på kommunala anläggningar för vissa föreningars evenemang och inte för andra är orättvist. Det anser Simon Berneblad (KD) och Hanna Nilsson (SD) som därför kräver hyresfrihet för alla.

Den ekonomiska föreningen Skånska Operans tidigare hyresfrihet för sommarföreställningar på Hovdala slott drogs in av den tidigare kommunledningen med SD, M och KD. Men under det nya S- och M-styret har frågan åter kommit upp efter att Skånska Operan hört av sig. De tre politikerna i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav i januari – utan att det protokollfördes –förvaltningschef Anders Rosengren i uppdrag att häva det tidigare beslutet. Delegationsordningen ger honom rätt att besluta om nolltaxa vid särskilda evenemang upp till en kostnad på 20 000 kronor.

Bilden visar Hovdala slott.
Skånska Operan får hyra Hovdala slott gratis för sina föreställningar. Foto: Berit Önell

Andre vice ordförande Simon Berneblad (KD) ställde en fråga om saken till ordförande Connie Asterman (S) vid måndagens kommunfullmäktige.

– Är det verkligen lämpligt att tacka nej till hyresintäkter när det finns stora sparkrav gentemot nämnden och förvaltningen, samtidigt som den ekonomiska föreningen visar på en omsättning i spannet om 1,5 – 3 miljoner kronor och får bidrag från såväl Sparbanksstiftelser som andra kommuner eller institutioner?

Därför frågade han hur Connie Asterman och S-M-minoriteten ser på frågan om hyresbefrielse för ekonomiska föreningar och om det finns fler ekonomiska föreningar eller företag som man kan tänkas ge hyresbefrielse till.

Simon Berneblad (KD).
Simon Berneblad (KD).

Connie Asterman betonade att Skånska Operans föreställningar drar stor publik.

– Vi går miste om en hyresintäkt, men får en del av biljettintäkterna samtidigt som programutbudet i kommunen utökas, sa hon.

– Alternativet hade varit att säga nej till dem. Föreställningarna hade då flyttat till någon annan kommun. Hässleholm hade varken fått evenemanget eller några intäkter alls.

Bilden visar Connie Asterman.
– Föreställningarna hade flyttat till någon annan kommun, sa Connie Asterman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Foto: Berit Önell

Connie Asterman förklarade också att politikerna varit tydliga med att hyresbefrielsen bara gällde för 2024 och att rutiner och policies sedan skulle ses över.

Enligt Connie Asterman finns det idag inga andra ekonomiska föreningar eller företag som är aktuella för hyresbefrielse.

Simon Berneblad tackade för svaret, men var inte nöjd.

– Jag tycker det är intressant hur man godtyckligt kan ge vissa föreningar avgiftsbefrielse. Det känns inte riktigt rättvist. Det finns andra föreningar som årligen har stora fina evenemang som har samma förutsättningar att dra in hotellnätter med mera, sa han.

Han menade att föreningar som har medel och kan betala för sig också ska göra det.

– Det är kul att du nämner att ni faktiskt kommer att se över det här. Men vi kommer att förekomma det genom en motion. Det måste ses över så att det blir lika för alla. Det är inte vi som enskilda som bestämmer vilka som ska få avgiftsbefrielse, sa han.

I motionen betonar han och Hanna Nilsson likabehandlingsprincipen i kommunallagen. De vill därför att samtliga föreningar som lägger sina evenemang och konferenser i Hässleholm ska erbjudas hyresfrihet i likhet med de som idag får det.

Om motionen går igenom ska berörda nämnder ta fram vilka kriterier som ska gälla för hyresfrihet i de kommunala lokalerna så att det inte sker godtyckligt. Förvaltningschefens delegation att ge fria hyror upp till 20 000 kronor ska tas bort.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se