torsjö live

Framtiden för Hässleholm måste vara borgerlig

Framtiden för Hässleholm måste vara borgerlig

INSÄNDARE. När hässleholmarna gick till valurnorna 2022 så trodde väldigt få att borgerligheten skulle vinna. Resultatet blev ett borgerligt styre mellan KD, Moderaterna och SD. Vi såg fram emot en spännande tid för Hässleholms kommun. Äntligen skulle det bildas ett majoritetsstyre i en tuff ekonomisk tid. 

För snart ett år sedan sprack den alliansen och vi kristdemokrater hamnade istället i opposition. En turbulent tid där vi ändå kände att vi gjorde rätt och känner tacksamhet för det stödet som vi fick och fortfarande får. Vi tror fortfarande på ett majoritetsstyre och dess kraft att göra saker till det bättre utifrån borgerlig politik.

Nu är kommunen tyvärr tillbaka med ett minoritetsstyre där Socialdemokraterna och Moderaterna måste få med sig samarbetspartierna V, MP och L för att få igenom sina beslut. Visserligen får S och M igenom sin budget men samtidigt står man inför stora utmaningar ute i nämnder och styrelser. Bland annat i tekniska nämnden där Liberalerna lade ett rimligt återremissyrkande på ett dåligt förnyat hyresavtal och där deras yrkande vann gehör. Ett annat exempel är i Barn- och utbildningsnämnden där Liberalerna fick bifall på sin motion om att starta upp gymnasieutbildningar med EU-inriktning. Något som Minoriteten inte förordade. Bräckligheten i den oheliga S+M-alliansen blottades vid båda tillfällena. 

I kommunfullmäktige har vi sett hur Centerpartiet, vid flera tillfällen har opponerat gentemot minoritetens förslag. Även här har resonemangen varit rimliga och blottat problematiken med minoritetsstyren.

Kristdemokraterna har sedan majoriteten sprack varit tydliga med att vi en dag vill återigen vara med och leda kommunen. Vi har varit ärliga med att vi inte står bakom (totala) ideologiska kompromisser. Att inte beakta sina rötter urholkar på något sätt det som partierna har gått till val på och de värderingar som varje enskilt parti står bakom. Även om inte varje beslut har en ideologisk konsekvensbeskrivning, så har rötterna stor påverkan på hur vi resonerar oss fram till lösningar av ett problem. Det är en värderingsfråga som vi och våra väljare ständigt har med oss. Vi får inte heller glömma att 68 procent av hässleholmarna röstade på ett borgerligt parti. Det vore naivt att tro att väljarna inte känner sig lurade genom att en röst på Lina Bengtsson (M) blev en röst på Lena Wallentheim (S).

Vi närmar oss nya budgetförhandlingar där S+M-minoriteten förväntas få gehör för sitt budgetförslag. Frågan är bara vilka tuffa beslut som behövs för att nå en budget i balans, eller om minoritetsstyrens ständiga problematik med att skjuta problemen framför sig genom kompromisser återigen kommer att prägla beslutsfattandet.

Christer Caesar, gruppledare för Kristdemokraterna
Simon Berneblad, vice gruppledare för Kristdemokraterna
Erika Heil Utbult, fullmäktigeledamot för Kristdemokraterna
Stefan Svensson, fullmäktigeledamot för Kristdemokraterna

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se