torsjö live

Hela kulturhusets innergård glasas in åt Harrys – trots byggförbud

Hela kulturhusets innergård glasas in åt Harrys – trots byggförbud

Kommunen glasar in hela kulturhusets innergård för att Harrys restaurang ska få plats för 100 gäster till. Politikerna lyssnade inte på tjänstemännen som markerat att där råder byggförbud genom så kallad prickad mark, mark som det enligt rättspraxis aldrig kan ses som en liten avvikelse att helt bebygga.

Bilden visar kulturhuset i Hässleholm.
Restaurang Harrys, med fönster ut mot Järnvägsgatan, kommer att få plats till 100 gäster till när innergården glasats in. Foto: Urban Önell

Det är kommunens tekniska förvaltning som fastighetsägare som ansökt om bygglov för tillbyggnaden. Syftet är att Harrys ska kunna utöka och ta emot fler gäster. Idag får inte alltid alla intresserade plats vid större arrangemang i kulturhuset. En eldstad ska också installeras på innergården som enligt detaljplanen skulle användas för utrymning och kommunikation mellan olika delar av byggnaden. Nu måste en annan fastighetsägare ansöka om ny utrymningsväg från sin del, där bland annat Folktandvården har sina lokaler.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljade i veckan bygglovet efter ett ordförandeförslag från Bo Persson (M).

– Vi har gjort en samlad bedömning, säger han.

Bilden visar Bo Persson.
Bo Persson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, föreslog att bygglovet skulle beviljas. Foto: Berit Önell

Han bedömer att glastaket med krav på ljuddämpande åtgärder är en bättre lösning än exempelvis markiser, som inte kräver bygglov. Andra argument är att detaljplanen inte innehåller någon närmare förklaring till att marken är prickad. Tre utrymningsvägar bibehålls även efter ombyggnad.

Motiveringen till att göra undantag från byggförbudet är också att en utbyggnad är ett lämpligt komplement till den befintliga verksamheten. Men tjänstemännen förklarar att bygglov inte kan beviljas med stöd av bestämmelsen om komplement som enbart gäller kompletterande användningsområde.

Bo Persson hänvisar till plan- och bygglagens möjligheter att göra undantag. Dessa har dock tjänstemännen avfärdat.

– Rättspraxis är tydlig med att det inte kan ses som en liten avvikelse att helt bebygga en yta som inte får bebyggas, står det i tjänsteskrivelsen som hänvisar till fyra rättsfall.

Ett skäl till undantag är att utbyggnaden skulle tillgodose ett allmänt intresse.

Men tjänsteskrivelsen är tydlig med att ett allmänt intresse innebär att en åtgärd ska vara till nytta för samhället eller en bredare allmänhet.

– Att glasa in och använda innergården som restaurang eller servering får utifrån ett juridiskt perspektiv ses som ett enskilt intresse, heter det.

Borde ni inte ändra detaljplanen istället?

– Om beslutet står sig är det nog inte aktuellt, säger Bo Persson och menar om ett eventuellt överklagande inte vinner i högre instans.

– Det är en längre process. Vi har gjort bedömningen att vi kan anse detta som en mindre avvikelse, säger Bo Persson.

Förste vice ordförande Ann Olausson (S) instämmer.

– Det enda som händer är att vi främjar företagaren, säger hon.

– Och invånarna, säger Bo Persson.

Bilden visar Ann Olausson.
Ann Olausson (S), förste vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Foto: Berit Önell

De konstaterar att restaurangen inte har mycket möjligheter att utöka på annat sätt.

– Jag tror inte att det hade varit möjligt med en uteservering på Järnvägsgatan. Jag tror inte att vi ska prata om förändringar på Järnvägsgatan, säger Bo Persson.

– Det är positivt att det är någon som vill något, säger Ann Olausson.

Ledamöterna var eniga. Isabelle Mandegård (KD), själv planarktitekt, som tidigare protesterat när nämnden beslutat om bygglov i strid med detaljplaner, hade inte något att invända denna gång.

– I detta fallet så kan det bidra till attraktivitet till centrum, säger hon.

Några timmar före sammanträdet lämnade 22-åringen in sin avsägelse.

– Jag känner att jag har gjort mitt. Jag fick mitt första jobb i somras. Politiken kommer på andra plats. Jag har tyckt om att vara ledamot, jag har bara inte tiden, säger hon.

Bilden visar Isabelle Mandegård.
Isabelle Mandegård (KD) avgår som ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Därmed har hon inte längre några politiska uppdrag i kommunen och inte heller i partiet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se