torsjö live vers2

Jägare dömd – utsatte granne för livsfara och dödade häst

Jägare dömd – utsatte granne för livsfara och dödade häst

Jägaren som sköt ihjäl en häst när han siktade mot en räv i Vankiva för två och ett halvt år sedan har dömts till 100 dagsböter för framkallande av fara för annan. En kvinna i grannhuset utsattes för livsfara eftersom hon befann sig i skjutriktningen bakom hästhagen.

Händelsen, som Frilagt var först med att berätta om, inträffade på söndagsmorgonen den 31 oktober 2021. Jägaren, en nu 28-årig man, hade varit och tittat efter vildsvin på jaktmark han arrenderade när han på vägen tillbaka fick syn på en räv. Han befann sig på en kulle och räven rörde sig på lägre nivå utmed ett dike när han avlossade ett skott på cirka 150 meters avstånd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Bilden visar en modell med kulans väg mot hästen.
En modell för kulans möjliga väg togs fram i rekonstruktionen. Illustration ur förundersökningen

Skottet missade räven och träffade istället en häst i hagen bakom diket. Hästen dog efter en kort stund på platsen. Samtidigt befann sig grannkvinnan innanför ett fönster i sitt hus i skjutriktningen. Enligt Hässleholms tingsrätt utsatte jägaren av grov oaktsamhet kvinnan för livsfara eller fara för svår kroppsskada. Åklagaren Eva Norberg yrkade i andra hand att han skulle dömas för brott mot jaktlagen.

En skjutincidentrekonstruktion visade att det hade varit direkt livsfarligt att befinna sig bakom fönstret i grannhuset om skottet på samma avstånd och höjd hade träffat fönstret direkt utan att först träffa hästen. Nu hade det inte tillräcklig kraft kvar, men hade ändå kunnat orsaka allvarlig skada.

Enligt undersökningen hade det också räckt med en höjning av gevärsmynningen för att skottet istället för att träffa vid diket skulle ha träffat området kring huset. Även så kallad vingelmån innebär att ett skott på det avståndet skulle kunna missa målet med upp till 16 cm i höjd och/eller sidled. Dessutom hade eventuell vind kunnat påverka. Enligt tingsrätten fanns det därmed en konkret fara för felbedömning av målet.

Jägaren medgav delar av händelseförloppet, men förnekade brott och menade att han inte agerat vårdslöst. Först hävdade han att kulan kunde ha studsat mot något och ändrat riktning. Men tingsrätten bedömer att det är motbevisat genom polisens iakttagelser på plats och även genom bilder på skotthålet i hästens hals.

Enligt tingsrätten har slänten tillsammans med diket inte utgjort tillräckligt kulfång. Jägaren kände också till markerna och visste att det fanns både hästar och bostadshus på andra sidan åkern.

– Beaktat samtliga dessa omständigheter anser tingsrätten att han måste ha förstått att han genom att avlossa skott, trots att han inte hade tillräckligt kulfång, utsatte personer som fanns i närheten för konkret livsfara och fara för svår kroppsskada, skriver tingsrätten i domen.

Slutsatsen blir att jägaren varit grovt oaktsam och därför ska dömas för framkallande av fara för annan.

Bilden visar hur skotthålet i fönstret hade kunnat se ut.
Rekonstruktionen visade att grannkvinnan vid köksfönstret utsatts för livsfara. Foto ur förundersökningen

Straffvärdet motsvarar enligt tingsrätten 14 dagars fängelse. Men enligt brottsbalken kan rätten lindra påföljden på grund av sen lagföring. Detsamma gäller enligt Europakonventionen om den tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid har kränkts på grund av långsam handläggning. Det har nu gått drygt två år och fem månader sedan jägaren delgavs misstanke och tingsrätten bedömer att det varit fråga om både sen lagföring och långsam handläggning. Därför stannar påföljden vid ett högt bötesstraff, 100 dagsböter om 400 kronor, alltså 40 000 kronor.

Men grannkvinnan får inte det skadestånd på 10 000 kronor hon begärt för kränkning. Hon berättade att hon efter händelsen drömt konstiga drömmar om att det varit krig på tomten och att hennes familj var hotad. Kränkningsersättning kan i undantagsfall lämnas vid oaktsamhetsbrott. Men tingsrätten anser inte att omständigheterna varit så försvårande att jägarens agerande närmat sig en uppsåtlig gärning, vilket i så fall krävs.

Däremot måste jägaren betala tillbaka hela kostnaden för försvarsadvokat, drygt 45 000 kronor.

Hästägaren har tidigare kommit överens med jägaren om ekonomisk ersättning och begärde därför ingen ersättning i samband med rättegången.

Berit Önell

Läs mer:

2021-10-31 Jägare sköt ihjäl häst i hage i Vankiva

2023-10-02 Jägare sköt ihjäl häst – grannen utsatt för livsfara

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se