torsjö live vers2

De drar Dagab inför rätta för diskriminerande uppsägningar

De drar Dagab inför rätta för diskriminerande uppsägningar

När Dagab förra året sa upp 25 lagerarbetare i Hässleholm diskriminerades anställda som inte var fackligt organiserade. Det hävdar Agnieszka Spirra och hennes son Robert Spirra som stämt företaget för brott mot anställningsskyddslagen. På tisdagen möter de sin tidigare arbetsgivare i Hässleholms tingsrätt.

Bilden visar Robert och Agnieszka Spirra.
Enligt Robert och Agnieszka Spirra kom Dagabs ledning överens med facket Handels om att gå förbi turordningen för att säga upp dem och andra anställda som inte var fackligt anslutna. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Agnieszka hade varit anställd på Dagabs lager, som tidigare drevs av Bergendahls, i 14 år och och Robert i åtta år när de blev uppsagda på grund av arbetsbrist. Många av deras kollegor som fick stanna hade betydligt kortare anställningstid. Förklaringen är att en så kallad avtalsturlista gjordes upp i överenskommelse mellan företaget och facket Handels. På det sättet blir det tillåtet att göra undantag från den vanliga turordningen där anställda med kortast anställningstid ska sägas upp först vid neddragningar. En sådan lista får enligt lagen inte gå ut på att slå ut oorganiserade från arbetsplatsen. Det skulle också strida mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Enligt stämningsansökan var 19 av de 25 uppsagda oorganiserade. Det är 76 procent medan organisationsgraden bland alla anställda ska ha varit över 50 procent.

Men Dagab hävdar att de inte hade information om vilka som var medlemmar i facket.

– Det är bara skitsnack, säger Agnieszka.

– Vi pratade med varandra om vilka som var fackligt anslutna. Företaget har också känt till vilka de var. När det var fackligt möte var alla tvungna att anmäla det och stämpla om. Ledningen måste alltid veta var vi är, ifall det skulle börja brinna till exempel.

Bilden visar Hässleholms tingsrätt.
Rättegången om tvisten beräknas pågå under två dagar i Hässleholms tingsrätt. Foto: Berit Önell

Agnieszka och Robert säger att de anställda också fått information av fackklubben om att medlemmar skulle skyddas från uppsägning.

Bolaget har kallat fackliga företrädare att vittna i tingsrätten, bland annat om organisationsgraden bland de anställda.

Agnieszka har tidigare varit medlem i Handels och skyddsombud, men gick ur för att hon ansåg att facket satt i arbetsgivarens knä.

Hon beskriver sig som obekväm och menar att hon därför fått problem.

– Det är bara för att jag var obekväm och inte med i facket. Jag har alltid sagt vad jag tyckte och försökt kämpa för rättvisa för mina arbetskamrater. Jag var den som kunde öppna käften. Jag var inte rädd när jag visste att jag hade rätt, säger hon.

Bilden visar Agnieszka Spirra.
Obekväm och inte med i facket. Agnieszka hävdar att det var därför hon blev uppsagd. Foto: Urban Önell

Både företaget och facket hävdar istället att urvalet på listan med totalt 265 namn gjordes utifrån vilka medarbetare som var viktiga utifrån företagets fortlevnad.

– Anställningstidens längd var alltså inte avgörande för vem som skulle sägas upp utan bolaget och förbundet beaktade främst produktivitet och personlig kompetens, skriver Dagabs juridiska ombud i ett svaromål till tingsrätten.

Senare har företaget utvecklat begreppet personlig kompetens till att gälla “samarbete, påverkan på arbetsmiljö med mera”.

Agnieszka ifrågasätter också om produktivitet och samarbetsförmåga är lagliga grunder. Någon statistik har inte presenterats. Hon berättar att hon under sina år på företaget arbetat på samtliga avdelningar i lagerverksamheten och under åren fått mycket beröm för sin arbetsprestation från både arbetsledning och kollegor.

Agnieszka och Robert vill i första hand att deras uppsägningar ogiltigförklaras och att Dagab betalar skadestånd med 200 000 kronor vardera till dem för att de sagts upp på grund av brott mot anställningsskyddslagen genom att de inte tillhört fackföreningen. I andra hand menar de att de blivit förbigångna eftersom de haft längre anställningstid än andra som fick vara kvar och yrkar 100 000 kronor vardera i skadestånd.

Frilagt har sökt företrädare för Dagab och Handels som på måndagen inte vill kommentera tvisten. Dagabs kommunikationschef Marie Svaton konstaterar bara kort i ett mejl till Frilagt att ärendet ska upp för prövning i tingsrätten.

Rättegången beräknas ta två dagar.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se