torsjö live vers2

Föreningar bestämmer vilka medlemmar de ska ha – inte politiken

Föreningar bestämmer vilka medlemmar de ska ha – inte politiken

INSÄNDARE. Svenskt Näringsliv är en förening. Deras medlemmar består av arbetsgivarförbund och branschföreningar. Enskilda företag är medlemmar i dessa arbetsgivarförbund och branschföreningar och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv. Vårdföretagarna och Friskolornas riksförbund är exempel på medlemmar.

LO är en samlande kraft för 14 fackföreningar. Deras medlemmar består av fackföreningar som verkar utifrån fastställda stadgar inom varje förening. Kommunal och IF Metall är exempel på medlemmar.

Att Svenskt Näringsliv samarbetar med politiska partier som företräder det som deras medlemmar vill uppnå är lika självklart som att LO samarbetar med det politiska parti som företräder det som gynnar deras medlemmar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hade Socialdemokraterna levererat politiska förslag som missgynnar LO:s medlemmar (fackförbunden) hade inte medlemmarna (fackförbunden) varit en del av LO. Samma gäller såklart Svenskt Näringsliv och deras politiska kompisar.

Att en förening ska ha rådighet över vilka medlemmar som är välkomna i föreningen är fundamentalt.

Att en förening ska äga rätten att utesluta medlemmar som de anser motverkar föreningens syfte är lika fundamentalt.

Det gäller alla föreningar och det är en absurd tanke att staten eller något politiskt parti ska kunna diktera villkoren för vilka medlemmar en förening ska ha.

Det innebär att medlemmar som driver agendor som inte harmoniserar med en förenings stadgar och syfte borde inse att de kan bli uteslutna.

Thomas Lindell (S)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se