torsjö live vers2

Socialen utarmad – nedskärningar riskerar bli olagliga eller fördyrande

Socialen utarmad – nedskärningar riskerar bli olagliga eller fördyrande

Trots åtstramningar ligger socialförvaltningen tre miljoner efter budget. Skulle kommunfullmäktige kräva att socialen skall gå med budget i balans kommer detta enligt åtgärdsplanen leda till nedskärningar som kan medföra fördyringar eller att man bryter mot vårdansvaret.

Socialnämnden konstaterade att de nedskärningar som står på tur är ogenomförbara och att mer pengar behövs. De var dock oense om hur hotet skall hanteras.

Den politiska majoriteten beslutar att avvakta i hopp om att underskottet skall balanseras av sig självt under innevarande eller nästa år. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, som röstade emot förslaget, ville istället genast äska pengar från fullmäktige.

Bilden visar skylten vid socialförvaltningens entré.
Socialförvaltningen befinner sig på svältgränsen. Foto: Urban Önell.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Sven Lundh, Sverigedemokraternas representant i arbetsutskottet var i sitt yrkande kritisk till att styret inte begär att pengar tillförs verksamheten:

Sverigedemokraterna är minst sagt förbluffade över styrets prioriteringar. Man väljer att ge bidrag till företag och ge gratis hyror till föreningar utanför vår kommun. Men när det gäller detta som är det viktiga på riktigt, väljer man att göra stora neddragningar

Novagården, familjecentralen, nattjouren, förebyggandecentrum och Fenix öppenvård hotas av nedskärningar eller nedläggning om underskottet fortsätter. Enligt åtgärdsplanens konsekvensanalys, framtagen av förvaltningen, kan dessa besparingsåtgärder inte bara skada viktiga verksamheter utan också leda till fördyringar.

– Vi är väldigt oroliga över detta. Handlingsplanen ser mycket allvarlig ut och vi vill säkra upp så att inget av detta äger rum, säger Sven Lundh.

– Den här planen är en varningssignal från förvaltningen. Om den inte kan lösa det ekonomiska är det detta som blir följden. Det är inget beslut, men det blir följden om vi inte får pengar för att täcka upp de ökade kostnaderna och det ökade inflödet.

Sven Lundh (SD).

Kristdemokraternas Mats Björklund var också oroad och ville återremittera ärendet. När det misslyckades röstade han istället för Sverigedemokraternas förslag.

En omöjlig situation

Moderaterna och socialdemokraterna ville inte äska pengar, men delar oppositionens uppfattning att mer pengar behövs och att den antagna planens åtgärder inte under några omständigheter får genomföras.

– Vi är helt överens i nämnden, oavsett parti, att vi kommer få ekonomiska problem om vi inte får något tillskott, säger nämndens ordförande Lena Nilsson (S).

Åtgärdsplanen ser hon inte ens som ett alternativ.

– Jag ser inte att vi kan genomföra något av de här förslagen, säger hon.

– Så detta är egentligen ingen verklighet i min värld.

Lena Nilsson (S).

Socialchef Sus Lantz förklarar läget.

– Vi har varit mycket tydliga med att det här är inte bra, det utarmar socialtjänsten och vi naggar på det som är lagligt, säger Sus Lantz.

– Vi är på bottens rand av vad vi kan trolla med pengar nu.

Socialchef Sus Lantz.

Nedskärningarna blir inte heller några besparingar. En del beräknas leda till ökade kostnader i längden, andra till att kostnaderna axlas av andra förvaltningar.

– Om vi lägger ned nattjouren så kommer vi skicka över alla de personerna till arbetsmarknadsförvaltningen, så får de lösa det problemet. Så det blir ändå kommunen som betalar, säger Sus Lantz.

De nedskärningar som står på tur vore alltså direkt kontraproduktiva för såväl socialtjänsten som kommunkoncernen som helhet. Men nämnden måste ändå redovisa en besparingsplan till kommunstyrelsen.

– Säger KS att ni måste fortsätta montera ner, då måste vi ha en lista som visar att ja, då är det det här som ryker, säger hon.

– Då kan vi ju inte skriva upp myndighetsutövning och sådana saker, för lagen är väldigt tydlig med att vi måste utreda barn och vuxna, vi måste göra insatser och ge behandling. Okej. Vad har vi då som kanske inte helt strider mot socialtjänstlagen?

Räknar med fullmäktiges stöd

Socialnämnden lägger alltså sitt öde i händerna på kommunfullmäktige. Men Lena Nilsson har tillförsikt. Hon räknar kallt med att fullmäktige inte agerar impulsivt utifrån underskottet och respekterar nämndens och förvaltningens behov av tid och pengar.

– Vi har varit mycket tydliga i våra samtal med kommunstyrelsen, inte minst med kommunalråden, säger hon.

Varför begär ni inte bara pengar direkt?

– Därför att man hanterar inte det på det sättet. Det här är en redovisning till kommunstyrelsen. Vi har antagit en budget och det är de pengarna som finns. Annars handlar det om kommande år, och det får vi diskutera framåt, säger Lena Nilsson.

Om ni skulle gå långt över budget, skulle inte åtgärderna kunna behöva genomföras redan i år?

– Det tror inte jag. Vi ligger tre miljoner i underskott, men vi har ju resten av året kvar. Det jag är mer oroad för är kommande år, säger hon.

– För innevarande år får vi ha lite is i magen och hoppas på att det inte är hela delen av kostnaden som kommer nu.

Sus Lantz är lite mer försiktig.

– Det beror på vad man svarar i kommunstyrelsen. Godtar man att vi fortsätter jobba på det här sättet då händer ingenting med de här verksamheterna. Men säger de istället nej, ni måste gå med budget i balans, då kommer vi nedmontera.

Vid sammanträdet beslutades också efter ett tillägg att föreslå fullmäktige att ge nämnden budgettilldelning enligt demografi, en förmån som såväl barn- och utbildningsnämnden som omsorgsnämnden redan åtnjuter och som kommer göra det lättare för socialförvaltningen att möta framtida kostnadsökningar.

Vänsterpartiet backar styret

Det var med snäv marginal som socialnämnden antog arbetsutskottets yrkande att skicka åtgärdsplanen vidare till kommunfullmäktige. Hade Vänsterpartiet röstat mot hade styret inte kunnat få igenom sitt förslag.

Nellie Crabbe är Vänsterpartiets representant i nämnden.

– Det som gjorde att vi kunde rösta för arbetsutskottets yrkande var tilläggsyrkandet om att vår nämnd skall få tillgång till samma modell för budgettilldelning som omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden, säger hon.

– Det är något som lyfts av många i socialnämnden men som man inte fått igenom. Att det nu lyfts i ett yrkande så att det tas upp till kommunstyrelsen tycker jag är jättebra, för då visar vi från socialnämnden att vi behöver samma uppräkning.

Nellie Crabbe (V).

Kostnader lär fortsätta öka

Socialnämnden fick i årets budget totalt 15 miljoner kronor extra. Ändå ligger underskottet nu på tre miljoner. Det beror främst på ökande kostnader, enligt nämnden.

– Det dåliga läget som vi ser nu är som jag tolkar det mest en följd av fördyringar, men också ett tilltagande inflöde av barn och unga, säger Sven Lundh.

– Sen är det också en ökning av kostnaden för SiS. De höjde med 15 procent, säger Lena Nilsson.

Kostnader i år för fler och dyrare placeringar på SiS, Statens institutionsstyrelse, var en oförutsedd och troligen tillfällig utgift som bidrog till underskottet. Kostnaderna förväntas dock fortsatt öka generellt.

Det är ett problem som plågat socialförvaltningen i många år.

– Vi får ingen kompensation för prisökningar i den här kommunen, säger Lena Nilsson.

Jonathan Önell

Läs mer:

2023-01-19 Socialen måste spara 11 miljoner – 17 tjänster kan dras in

23-07-27 Socialchefer vill ersätta HVB-hem med familjehem – katastrof enligt personalen

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se