torsjö live vers2

Styret sparar på de mest utsatta

Styret sparar på de mest utsatta

INSÄNDARE. Styret i Hässleholm föreslår nu att dra in på de absolut mest behövande i vår kommun. Det var under månadens möte i socialnämnden som ledamöterna föreslogs att bejaka en åtgärdsplan innehållande drakoniska besparingar på det sociala skyddsnätet i Hässleholms kommun. Planen röstades igenom av det politiska styret bestående av socialdemokrater och moderater med stödpartier. I planen ingår bland annat nedläggning av nattjouren för hemlösa samt Novagården. Liksom minskning av den förebyggande verksamheten och familjecentralen.

Att lägga ner nattjouren skulle kasta ut flera hemlösa i ovisshet och tvinga fler att sova under bar himmel med allt vad det skulle innebära för både den hemlöse och övrig allmänhet. Individer med missbruksproblematik har kunnat få hjälp och stöd av Fenix öppenvård för att komma i fas med livet. Vid svårare problematik har Novagården erbjudit hjälp med en strukturerad vardag och verktyg för att bli drogfri. Vi vill även framhålla att om vi lägger ner dessa verksamheter i egen regi har vi fortfarande skyldighet enligt lag att tillhandahålla hjälp och husrum till den behövande. Därför är det mycket tveksamt om nedläggningarna skulle innebära någon besparing.

Bland det första styret med S och M i spetsen genomförde i sitt nya minoritetsstyre var höjda egna arvoden som de blir tilldelade under respektive budgetarbete. Man införde även en regel som ger politiker ersättning för parkeringskostnader under kommunala sammanträden. Sverigedemokraterna protesterade och drev linjen att spara in på alla onödiga kostnader för att inte hamna i ännu djupare ekonomisk problematik än den vi redan befann oss i.

Med bestörtning ser vi nu hur lättvindigt den styrande minoriteten lägger fram ett besparingsförslag på de allra mest utsatta. Sverigedemokraterna kommer aldrig gå med på att spara mer på de socialt utsatta än som redan gjorts. Därför gjorde Sverigedemokraternas ledamöter i socialnämnden ett ändringsyrkande som gick ut på att äska pengar av kommunfullmäktige för att förhindra besparingsplanen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De styrande politikerna i vår kommun måste börja våga omprioritera hur de använder våra kommuninvånares skattepengar. Inte lägga besparingar på de som inte har något annat skydd än det som vi kan erbjuda.

Vårt försök att stoppa planen röstades ner av övriga partier förutom KD och vi ser nu med stor oro på hur framtiden kommer att gestalta sig för kommunens behövande om planen eller delar av den sätts i verket.

Sven Lundh (SD), Tony Knutsson (SD), Mats Ekwall (SD)
Harriette Holmberg (SD), Emilie Ströberg (SD)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se