torsjö live vers2

Förundersökning om miljöbrott på reningsverket

Förundersökning om miljöbrott på reningsverket

En förundersökning pågår om olaglig slamhantering vid Hässleholms reningsverk. Slam har tippats på vassbäddar bakom reningsverket utan att först rötas så att lukt och bakteriehalt minskar. Verksamheten strider mot reningsverkets miljötillstånd, men hade enligt anmälan pågått i tre år innan den förbjöds i december. Miljöåklagaren rubricerar brottet som otillåten miljöverksamhet.

Efter anmälan om att orötat slam, trots förbudet, fortfarande körs till vassbäddarna inledde kommunens miljöavdelning på torsdagen en ny utredning.

Bilden visar vassbäddarna och upplaget i april 2022.
Olaglig verksamhet, i strid med miljötillståndet, har under lång tid pågått på reningsverkets slamvassbäddar. Miljöåklagaren har inlett en förundersökning. I bakgrunden på bilden från december 2021 syns massupplaget som också bedrevs olagligt, vilket ledde till att Hässleholm Miljö tvingades betala en företagsbot på 50 000 kronor. Foto: Berit Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt har tidigare berättat om att slamhanteringen stred mot miljötillståndet, något som det kommunala bolaget Hässleholm Miljö senare också medgav. Miljöavdelningen, som ansvarar för tillsynen över reningsverket, förbjöd den tillfälligt i december och permanent i januari.

Miljöåklagare Klas Norelius berättar att miljöavdelningen gjorde en åtalsanmälan i ärendet i slutet på januari.

– Där pågår förundersökning såvitt avser otillåten miljöverksamhet, säger han.

Han kan på grund av förundersökningssekretess inte säga så mycket, men förklarar att han nu gett direktiv om utredningsåtgärder till polisen.

Under hösten hade bolaget lämnat in en anmälan om förändrad slamhantering, trots att den pågått i flera år. Där stod att ändringen var nödvändig för en fungerande verksamhet. Något som länsstyrelsen, som fick bolagets anmälan för synpunkter, tolkade som att grunden för ändringen var driftstörningar. Rekommendationen blev att söka andra lösningar på dessa, exempelvis extern slammottagare.

Enligt bolaget har förbudet lett till att så kallat externslam, från andra reningsverk, tas om hand av en extern entreprenör istället för att lämnas i Hässleholm. Men externa tankbilar har den senaste tiden setts köra upp till vassbäddarna för att tömma något. På torsdagen fick miljöavdelningen en anmälan med en nytagen bild på en tankbil.

– Vi har öppnat upp ett ärende i frågan, säger miljöchef Torbjörn Håkansson.

Bilden visar en tankbil.
En extern tankbil har varit vid vassbäddarna för att tömma sitt innehåll. En ny utredning om brott mot miljötillståndet har inletts.

Saken ska nu utredas, bland annat genom tillsynsbesök och dialog med bolaget.

– Om vi bedömer att de bryter mot förbudet blir det vite. Då måste vi verkligen kunna bevisa för att kunna utdöma vite. Där ligger bevisbördan på oss och blir det åtal ligger bevisbördan på åklagaren. Men innan dess gäller omvänd bevisbörda, förklarar Torbjörn Håkansson.

Det innebär att Hässleholm Miljö i första skedet måste kunna bevisa att de följer reglerna.

Torbjörn Håkansson kan inte svara på om rötat slam, som är torrare, kan transporteras i tankbil.

– Den kompetensen har inte jag, säger han.

Bilden visar Torbjörn Håkansson.
Torbjörn Håkansson, miljöchef på Hässleholms kommun. Foto: Urban Önell

Under översvämningen fick bolaget på grund av en driftstörning tillfälligt tillstånd att lägga orötat slam på vassbäddarna. Men något sådant tillstånd finns inte nu och någon driftstörning på reningsverket har inte heller anmälts den senaste tiden.

Samtidigt som Hässleholms reningsverk har problem med att ta hand om slammet arbetar Hässleholm Miljö för att centralisera slamhanteringen till just Hässleholm. En anmälan från bolaget om att få stänga rötkammaren på Vinslövs reningsverk och istället transportera slammet orötat till Hässleholms reningsverk ligger på miljöavdelningens bord sedan i höstas. Någon motivering till förändringen framgår inte. Bolaget har nyligen fått anstånd till den 30 september med komplettering på grund av tidsbrist eftersom utvärdering av översvämningen fortfarande pågår.

Men slam från Vinslöv har redan tidigare skickats till Hässleholm och lagts på vassbäddarna, något som Torbjörn Håkansson bekräftade för Frilagt i november.

Även Sösdalas och Hästvedas reningsverk skickar orötat slam till Hässleholm, enligt deras miljörapporter. Men när Frilagt begär ut beslut eller ansökan om att dessa eller andra rötkammare har eller ska läggas ned blir svaret att det inte finns några handlingar.

Torbjörn Håkansson förklarar att miljöavdelningen kan besluta om upphörande av rötning i Vinslöv, som en mindre ändring. Men länsstyrelsen beslutar om Hässleholms reningsverk kan ta emot det. Om mottagningen inte fungerar får Vinslövs slam skickas någon annanstans.

Om bolaget ska få lägga orötat slam på vassbäddarna måste länsstyrelsen godkänna antingen en ändring i det befintliga miljötillståndet eller ett helt nytt miljötillstånd. För en vecka sedan hade fortfarande ingen ansökan kommit in till länsstyrelsen.

Behovet av ett nytt tillstånd har diskuterats i många år och skulle skärpa kraven på reningen. Större delen av det nuvarande är väldigt gammalt, från 1973. Det senaste tillståndet för vassbäddarna beviljades 2003 då en utbyggnad skedde. Hässleholm Miljö har nu en plan för att ansöka om nya miljötillstånd på alla reningsverk. Men där ligger Hässleholm långt ner på listan, bland annat för att flera små reningsverk dömts ut helt så att nya måste byggas.

– Ju äldre tillstånden är desto mindre aktuella är de, konstaterar Torbjörn Håkansson.

Den illegala slamhanteringen påverkar också den pågående detaljplaneprocessen för reningsverket. Den är en av flera saker som gör att länsstyrelsen underkänner planförslaget. Den luktutredning som används för att tvinga bort de boende närmast reningsverket döms ut eftersom den grundar sig på felaktiga data för vassbäddarna. Om miljötillståndet följs kommer det att lukta mindre vid bostäderna.

Frilagt har sökt Hässleholm Miljös vd Mats Didriksson, som inte återkommit. Kommunikatör Anton Henryson säger att han inte är helt uppdaterad på frågan och därför inte kan säga något nu, men vill återkomma på måndag.

Berit Önell

Läs mer:

2023-12-08 Ändrad slamhantering vid reningsverket förbjuds

2023-12-13 Hässleholm Miljö medger brott mot miljötillstånd

2024-03-12 Kräver tillståndsprövning för ändrad slamhantering på reningsverket

2024-04-11 Länsstyrelsen hotar riva upp reningsverkets detaljplan

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se