Gruppen-3a-328x120

Pride mitt i EU-valrörelsen

Pride mitt i EU-valrörelsen

INSÄNDARE. Idag gläds vi åt att fira Pride i Hässleholm. Samtidigt sörjer vi att inte alla har samma friheter och möjligheter som vi. Under Pride firar vi de framgångar vi har arbetat för och får kraft till att orka kämpa för fler. Årets Pride sker också mitt i den pågående EU-valrörelsen, där styret i EU för de kommande fem åren ska röstas fram. Detta val är viktigare än någonsin för att bromsa den radikala högerns framfart i EU.

I EU blåser samma högervindar som i Sverige och den nationalistiska högern i Europa hoppas på ytterligare vind i seglen för sin diskriminerande politik som gör skillnad på folk och folk, som delar upp oss i ett ”dem” och ett ”vi”. Det som står på spel i det här valet är inget mindre än möjligheten till ett EU som bygger på frihet, säkerhet och rättvisa för alla.

Den senaste årliga sammanställningen över utvecklingen för hbtqi-personer i Europa från ILGA Europe visar att vi i nuläget har ett EU och Europa där hat, hot och våld ökar mot hbtqi-personer. Hbtqi-personers familjer har inte samma skydd som andra familjer. Sverige omnämns också i rapporten som ett av flera länder som avslår hbtqi-personers asylansökningar, även om det innebär utvisning till länder där homosexualitet är olagligt och kan innebära dödsstraff. Det är lika förfärligt som oacceptabelt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljöpartiet vill se ett annat EU, där mänskliga rättigheter respekteras fullt ut, för alla. Därför vill vi under kommande mandatperiod fortsätta arbetet för hbtqi-personers rättigheter i hela EU genom att:

  • Erkänna hbtqi-personers föräldraskap i hela EU.
  • Kriminalisera hatbrott mot hbtqi-personer.
  • Garantera asylrätten för hbtqi-flyktingar.
  • Införa ett EU-förbud mot omvändelseförsök.
  • Införa ett heltäckande skydd mot diskriminering.

Miljöpartiet har under den senaste mandatperioden i Europaparlamentet kämpat för hbtqi-personers rättigheter, bland annat genom att kräva att EU ska kriminalisera hatbrott mot hbtqi- personer, arbeta för att stärka EU:s skydd mot diskriminering och för ett erkännande av hbtqi-personers föräldraskap i hela EU.

Mänskliga rättigheter är en grundbult för ett rättvist EU. I det här valet behöver vi alla som håller respekten för mänskliga rättigheter högt kliva fram och rösta för ett rättvist, solidariskt EU. Detta är grunden för den gröna ideologi som Miljöpartiet bygger på. Låt oss gemensamt använda Pride för att samla kraft för att ta arbetet vidare och för att den 9 juni rösta för ett EU som står upp för mänskliga rättigheter, för alla!

Alice Bah Kuhnke, europaparlamentariker och toppkandidat (MP)
Ulrika Westerlund, hbtqi-talesperson och riksdagsledamot (MP)
Arberesha Sabani, gruppledare Hässleholm (MP)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se