torsjö live vers2

Straffavgift mot Norén för ombyggnad – K-Fastigheter anmälde

Straffavgift mot Norén för ombyggnad – K-Fastigheter anmälde

Två fastighetskungar i Hässleholm är i luven på varandra. Norén fastigheter överklagade bygglovet för K-Fastigheters svarta skyskrapa på Bokeberg i Hässleholm, hela fem gånger. Därefter tipsade K-Fastigheters vd Jacob Karlsson kommunen om att Norén kunde ha missat något när hyresgäster flyttat in i ombyggda kontorslokaler. Ett tillsynsärende inleddes omedelbart och Norén riskerar nu byggsanktionsavgifter på totalt 165 000 kronor för att utan startbesked ha påbörjat ändrad användning av lokaler till bostäder. Bygglov fanns dock.

Enligt bygglovschef Katarina Finyak har resurserna för tillsyn nu ökat och ligger i fas. Men det finns fortfarande omkring 600 ärenden i högen som inte hunnits med.

Bilden visar en av fastigheterna.
Noréns riskerar att få sanktionsavgift för bland annat en fastighet på Frykholmsgatan i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Jacob Karlsson anmälde Noréns ombyggnad av lokaler på Frykholmsgatan 17 i Hässleholm. Stadsbyggnadskontoret granskade då alla bolagets liknande projekt och sanktionsavgifterna gäller nu tre fastigheter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Undrar om det finns slutbesked för de lägenheter som är byggda på Kv Läkaren 2, Frykholmsgatan 17 i Hässleholm då hyresgäster flyttat in? skrev Jacob Karlsson i ett mejl till stadsbyggnadskontoret på eftermiddagen den 27 februari.

Bilden visar Jacob Karlsson.
Jacob Karlsson på K-Fastigheter anmälde konkurrenten Norén Fastigheter. Foto: Berit Önell

Redan dagen därpå fick Norénbolaget Läkaren 2 i Hässleholm AB information om att ett tillsynsärende inletts och uppmaning att lämna synpunkter senast den 13 mars.

Fredrik Norén på Norén Fastigheter svarade den 5 mars.

– Enligt mejl är Jacob Karlsson, vd på K-Fastigheter, oroad över hur vi bedriver vår verksamhet. Vidare finns även en ”Anonym anmälare” som har skapat ett flertal tillsynsärenden. Gissningsvis är det Jacob Karlsson på K-Fastigeter, skrev Fredrik Norén.

Han lovade att undersöka och rätta till om något start- eller slutbesked missats. Han bad om en lista på alla bolagets pågående ärenden alternativt att få komma och göra en genomgång på kontoret på stadshuset.

Den 19 mars gjordes platsbesök i de tre fastigheterna och kommunens företrädare konstaterade att åtgärderna påbörjats utan startbesked. I två lägenheter hade hyresgäster dessutom redan flyttat in och då krävs även ett slutbesked.

Bilden visar planritning för lägenheterna på Frykholmsgatan.
Lägenhet 1 på Frykholmsgatan är redan bebodd och båda lägenheterna saknar bygglov.

Ombyggnaden i sig är godkänd i bygglovet och någon rättelse behövs inte. Däremot kräver kommunen alltså straffavgift. Det gäller två lägenheter på Frykholmsgatan och två fastigheter till, på Järnvägsgatan där ett kontor byggts om till lägenhet och på Vattugatan där två kontor byggts om till lägenheter. Även på Vattugatan hade en lägenhet tagits i bruk utan lov. Den 26 mars beviljades startbesked för lägenheterna på Järnvägsgatan och Vattugatan.

– Överträdelsen kan inte bedömas vara av mindre allvarlig art med tanke på att fastighetsägaren i detta fall är ägare och byggherre till flera objekt och bör vara väl medveten om bygglovsprocessens olika steg, skriver handläggaren i tjänsteskrivelserna till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån area. Enligt plan- och byggförordningen ska sanktionsavgiften halveras om bygglov beviljats, men inte startbesked. Ytterligare nedsättning kan göras om överträdelsen är av mindre allvarlig art. Men det bedömer stadsbyggandsavdelningen alltså inte att den är i dessa fall.

Politikerna i arbetsutskottet beslöt på tisdagen att säga ja till förslaget om sanktionsavgifter. Nämnden beslutar den 28 maj.

Vid en presskonferens om höghuset i maj 2022 sa Jacob Karlsson att han hoppades att det skulle stå klart vid årsskiftet 2023-2024.

Norén överklagade K-Fastigheters skyskrapa fem gånger och länsstyrelsen stoppade bygget fyra gånger för att det stred mot detaljplanen. Antalet våningar har minskats, en garagenedfart lagts till och takterrassen bullerskyddats. Men bygget står fortfarande stilla och halva Hantverksgatan är avstängd intill det stora schaktet, trots att länsstyrelsen i januari avslog det sista överklagandet.

– Inga kommentarer, blir Jacob Karlssons svar när Frilagt frågar hur det går med höghuset.

Bilden visar hur det 70 meter höga huset är tänkt att se ut intill lägre byggnader.
Det svarta, från början 70 meter höga huset, skulle bli ett landmärke som syns över hela staden. Foto ur gestalningsprogrammet från Arkitekterna Krook & Tjäder

Frilagt har tidigare berättat att stadsbyggnadsavdelningen under flera år inte haft medel avsatta för tillsyn, varken av svartbyggen eller strandskyddsbrott. Det var i princip fritt fram att bryta mot reglerna. 2021 fanns drygt 700 tillsynsärenden på vänt. Då tillsattes en tillsynsjurist som slutade efter kort tid. Efterträdaren fick i december 2022 hjälp av en tillsynshandläggare, men slutade i februari i år.

I dagsläget finns bara en handläggare som arbetar enbart med tillsyn, trots länsstyrelsens krav på minst en tjänst enbart för strandskyddstillsyn. Den andra tjänsten är utlyst.

– Vi har två tjänster, varav en håller på att rekryteras. Även bygglovshandläggarna jobbar med tillsyn nu när vi har lite färre bygglov, säger bygglovschef Katarina Finyak.

Katarina Finyak
Bygglovschef Katarina Finyak. Foto: Urban Önell

Hinner ni med bättre nu?

– Ja, vi ligger i fas nu. Det känns väldigt positivt.

Men när hon mejlar antalet ärenden till Frilagt är det fortfarande 614 öppna tillsynsärenden. Hon förklarar att 31 av dem har färdiga beslut, men har ännu inte stängts på grund av att de behöver följas upp.

– Nya ärenden kommer in varje vecka, säger hon.

Var anmälan mot Norén särskilt prioriteringsvärd?

– Nej. Vi tittar på många ärenden parallellt. Det här var ett ärende som vi kunde granska och lösa relativt omgående, säger Katarina Finyak.

Berit Önell

Läs mer:

2021-04-17 Fritt fram för svartbyggen och ockupation av stränder

2022-05-23 Bygglov klart för 70-metershus: Karlsson på pressträff i stadshuset

2022-11-03 Bygglov för K-fastigheters höghus upphävt – länsstyrelsen vill stoppa arbetet

2023-10-17 K-Fastigheters höghus stoppat för fjärde gången

2024-01-11 Femte bygglovet och överklagandet för höghuset

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se