torsjö live vers2

Äldre utkastade från hemvårdens teknik

Äldre utkastade från hemvårdens teknik

En miss gjorde att en anställd i hemvårdsområdet Väster 1 i Hässleholm inte fick några uppdrag. Det såg ut som att det fanns en person för mycket på plats och personen skickades därför hem. I själva verket hade en hel kvällsrunda försvunnit ur det tekniska systemet, vilket upptäcktes sent på kvällen. De flesta av de drabbade äldre fick hjälp, men senare än vanligt. Händelsen är anmäld och ska utredas.

– En oerhört beklaglig händelse. Det var nog ingen som trodde att något sådant kunde hända, säger enhetschef Gunnel Malmberg till Frilagt.

Bilden visar en kommunanställds telefon.
Hemvårdsområdet tappade bort en hel kvällsrunda när en anställd på grund av en teknisk miss, som inte skulle kunna hända, inte fick några uppdrag i telefonen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den anställda kom till jobbet som vanligt, men fick på grund av felet inga aviseringar i sin telefon och kunde därmed inte kopplas samman med sin runda.

– Personalen kom det här på spåret senare på kvällen och gjorde allt för att lösa det. Tillsammans med kvällssjuksköterskan och enhetschef i beredskap fick de det viktigaste gjort, säger Gunnel Malmberg.

Hon förklarar att hälso- och sjukvårdsinsatserna med bland annat mediciner gick att lokalisera, men inte insatser enligt socialtjänstlagen när en person enbart hade sådana.

– Det var en insats som inte kunde åtgärdas, säger hon.

Hälso- och sjukvårdsinsatser är annars ofta allvarligast att missa, men Gunnel Malmberg säger att denna uteblivna hjälp var väl så plågsam för den enskilda personen.

Hon har inte det exakta antalet drabbade vårdtagare eller insatser, men säger att det är färre än tio personer.

Hon konstaterar att felet berodde på ett handhavandefel.

– Man skulle kunna säga att systemet tillåter ett handhavandefel, säger hon.

Hon hoppas att det ska gå att se till att det inte kan hända igen.

– Det är det absolut viktigaste. Det här var förskräckligt!

– Det får inte hända igen och det skulle inte hända. Jag tycker att när vi sysslar så mycket med tekniska system så är det viktigt att ha riskerna klart för sig och åtgärda dem, säger hon.

En lex Sarah-anmälan om ett allvarligt missförhållande eller risk för sådant gjordes under måndagen och en utredning ur den aspekten ska nu göras. Omsorgsförvaltningens avdelning för system och teknik ska utreda det tekniska. Anhöriga till berörda vårdtagare har informerats.

Men felet är inte borta.

– Nej, så snabbt går det inte, säger Gunnel Malmgren.

Hon hänvisar till att det är ett externt företag som styr över tekniken.

Det kan också bli aktuellt att anmäla allvarlig vårdskada eller risk för sådan enligt lex Maria.

– Vi kommer att diskutera det med dem som var inblandade på kvällen, säger Gunnel Malmgren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se