Gruppen-3a-328x120

Stöd Kosovos kandidatur till EU för fred och enhet på Balkan!

Stöd Kosovos kandidatur till EU för fred och enhet på Balkan!

INSÄNDARE. Länderna på västra Balkan är en naturlig del av den europeiska gemenskapen. När EU-kommissionen nu öppnar samtal om medlemskap med Bosnien, vill vi framhålla vikten av att Kosovo erkänns som kandidatland för EU, en status dess grannländer redan har. Detta är nödvändigt för att säkerställa ett fredligt och enat Balkan och för att hålla diktaturer borta från regionens naturtillgångar och infrastruktur.

Kosovo tar konsekvent steg i rätt riktning, vilket visas av dess framsteg i Freedom House-index sedan 2012, en skarp kontrast mot Serbien som har kandidatstatus trots att president Aleksandar Vucic underminerar demokratiska rättigheter.

Ett växande EU kan skapa oro då demokratin haltar i vissa medlemsstater som Ungern. Sådana risker måste hanteras genom att isolera länder som avviker från EU-värderingar från bidrag och inflytande. För att bli fullvärdig medlem i EU måste ett land uppfylla Köpenhamnskriterierna, vilket inkluderar politisk stabilitet, demokrati, rättsprincipen och mänskliga rättigheter. Det måste också ha en god marknadsekonomi och förmåga att anta EU-regelverk. För Kosovo är det första steget att ge landet samma kandidatstatus som dess grannländer, vilket skulle ge en ram för att arbeta mot att uppfylla dessa kriterier och främja stabilitet och demokrati i regionen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kosovo har genomgått en betydande utveckling och tillväxt bland Balkanländerna, och dess framgångar i att bygga upp sina institutioner och främja ekonomisk tillväxt förtjänar erkännande och stöd. Att ena Balkanländerna och erbjuda tillträde till Bosnien, Albanien, Nordmakedonien, Montenegro och Kosovo är inte bara en politisk fråga, utan ett moraliskt imperativ för fred och sammanhållning i regionen.

Vi förespråkar att ge Kosovo samma kandidatstatus till EU som dess grannländer. Detta är inte bara en politisk fråga, utan en fråga om mänskliga rättigheter, solidaritet och hållbar utveckling. Genom att stödja Kosovos ansökan kan vi främja fred och rättvisa i regionen. I en tid där Ukraina och Moldavien ges snabbspår i medlemsförhandlingar med EU, är det viktigt att reflektera över konsekvenserna av en selektiv utvidgning av unionen. En sådan selektivitet kan skapa missnöje bland andra potentiella medlemsländer, och det är avgörande att EU förblir konsekvent i sin strategi för utvidgning.

Om Europa vägrar att öppna dörren för Balkanländerna, inklusive Kosovo, öppnar det upp för nya risker. I frånvaron av en inkluderande strategi riskerar vi att lämna utrymme för diktaturer att utöva sitt inflytande över regionen. Exempelvis har Kina och Ryssland visat ett ökat intresse för regionens infrastruktur och naturresurser.

För att säkerställa fred, stabilitet och framsteg i regionen är det avgörande att EU agerar enhetligt och inkluderande. Att integrera Ukraina, Moldavien och Balkanländerna i unionen skulle stärka deras demokratiska institutioner och ekonomier, säkra EU:s gränser och främja fred och välstånd i hela regionen. Att erkänna Kosovo som ett kandidatland är ett viktigt steg mot att lösa de återstående utmaningarna i Västra Balkan. Det är dags för EU att visa mod och beslutsamhet genom att välkomna dessa länder in i den europeiska gemenskapen.

Låt oss enas bakom Kosovos ansökan och arbeta för en bättre framtid för alla Balkanländer, som hör hemma i den europeiska familjen.

Arberesha Sabani – gruppledare för Miljöpartiet de Gröna Hässleholm
Jesper Olsson – kandidat till Europaparlamentet för Miljöpartiet de Gröna

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se