torsjö live vers2

C vill ha ny simhall i Sösdala och rädda hela alslingan

C vill ha ny simhall i Sösdala och rädda hela alslingan

Centerpartiet vill inte bara rädda simhallarna i Tyringe och Bjärnum utan också bygga en ny simhall i Sösdala. Partiets budget underlättar en folkomröstning om simhallarna genom att 2 miljoner kronor avsätts till att förstärka folkinitiativet. Satsningen beskrivs som ett sätt att stärka demokratin och ge landsbygdens invånare en starkare röst i beslutsprocesserna.

C vill också att hela den nedläggningshotade alslingan i Finja ska bevaras och ansvaret läggas över på det kommunala bolaget Hibab som äger Hovdalaområdet.

Bilden visar spången genom alsumpskogen.
Centerpartiet vill ha kvar hela alslingan och finansiera investering och drift genom att överlåta den till Hibab. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

C vill inte betala 900 000 kronor för att avveckla spången genom den natursköna alsumpskogen i Finja. Istället föreslås alltså att Hibab tar över drift- och investeringsansvar för alslingan.

– Centerpartiets förslag syftar till att stärka Hässleholms landsbygd genom förbättrad service, ökad tillgänglighet, hållbar utveckling och effektiv användning av resurser, skriver partiet i ett pressmeddelande.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tilldelas 500 000 kronor för att förbättra miljötillsynen av vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. 650 000 kronor går till tillsyn av ovårdade fastigheter.

C vill att kommunstyrelsen ska utreda en splittring av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden till fyra nämnder så som det var före 2019. Syftet är att öka effektiviteten och tydligheten.

– Detta möjliggör bättre fokus och resurser för både stad och landsbygd, skriver partiet.

C föreslår också att landsbygden ska få mer resurser genom att ta fram en investeringspolicy som innebär att för varje investerad krona i Hässleholms stad ska två kronor investeras utanför staden.

En årlig företagsmässa och utbildning av kommunanställda i ekonomi med inriktning på bolagsekonomi ska förbättra relationen mellan kommunen och företagen.

Kommundirektören får ett uppdrag som ska förbättra kommunens service och bemötande. Han ska se till att utbildning och uppföljning inom dessa ämnen implementeras i alla kommunens förvaltningar. Fokus ska ligga på att skapa en positiv inställning till företagande och näringsliv. Tillgängligheten för både invånare och företagare ska också förbättras genom slopade fasta telefontider och att hemsidan uppdateras med kontaktuppgifter till tjänstepersoner.

I Centerpartiets budget får revisorerna 1 miljon kronor extra för att öka antalet revisioner med målet att kommunen ska uppnå god ekonomisk hushållning.

C vill starta ett nytt kommunalt bolag för elbilsladdning på kommunal mark.

Varm mat ska återinföras i hemtjänsten, med kyld mat som ett valbart alternativ. För detta avsätts 3,5 miljoner kronor.

Lokalisering och kostnader ska utredas för en ny förskola och skola centralt i Ballingslöv. En detaljplan för ett industriområde i Hästveda ska tas fram.

C återinför kommunala bidrag till studieförbunden med 1,8 miljoner kronor 2025 och avsätter 800 000 kronor per år från och med 2027 till driften av en ny bokbuss. Investeringskostnaden för bokbussen beräknas till 10 miljoner kronor som budgeteras 2027.

C vill ha två nya konstgräsplaner inklusive belysning på Österås och avsätter 15 miljoner kronor, hälften på 2025 och hälften på 2026. Styrets budget innehåller 10 miljoner kronor 2027, avsedda för enbart en konstgräsplan.

I Centerpartiets budget blir det inga nya avgiftsbelagda parkeringsplatser i centrala Hässleholm där styret avsatt 100 000 kronor. På landsbygden satsas både på utveckling av pågatågsorter med 2 miljoner 2025 och 3 miljoner de två följande åren och separering av gatubelysning som annars kommer att släckas. 6 miljoner avsätts för separering vid enskilda vägar och lika mycket för Trafikverkets vägar.

Bilden visar gatlyktor i Hörja.
I Centerpartiets budget kommer fler gatlyktor att lysa i de mindre orterna, här Hörja. Foto: Berit Önell

För att kunna göra sina satsningar stryker C några tidigare beslutade satsningar. Bland annat blir det inget öppnande av resursskoleplatser för 12,5 miljoner kronor och tidseffektivisering av gymnasieskolan för 6,5 miljoner. Socialnämnden får 5 miljoner kronor i nytt tillskott istället för de 8 miljoner som styret avsatt.

Aktieutdelningen från Hibab höjs från 2 till 10 miljoner kronor 2025 medan utdelningen från Hässleholm Miljö på 4 miljoner stryks helt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se