Gruppen-3a-328x120

Djur instängda vid reningsverket igen – som ett illegalt vilthägn

Djur instängda vid reningsverket igen – som ett illegalt vilthägn

Vilda djur har återigen blivit instängda bakom stängslet kring reningsverket i Hässleholm. Den här gången ska det vara både ett rådjur och några vildsvinskultingar som kommit ifrån sin mamma.

Naturvårdshandläggare Per Levenskog på länsstyrelsen har öppnat ett ärende och säger att det börjar likna ett illegalt vilthägn om djur regelbundet kommer in och inte tar sig ut.

Stängslet strider enligt Naturvårdsverket mot allemansrätten eftersom det hägnar in natur långt utanför anläggningens verksamhetsområde.

Frilagt har tidigare berättat om att djur blivit instängda innanför stängslet. Hässleholm Miljö har också bekräftat att rådjur förrirrat sig in bakom stängslet flera gånger.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förra vintern fick en hjort panik när den inte kunde ta sig ut. Den skadade sig när den flera gånger i full fart rusade in i metallstängslet. Dagen därpå kastade den sig i bäcken som rinner under stängslet och försökte simma vidare. Båda händelserna filmades av Linus Jepsson som råkade gå förbi.

Bilden visar hjorten innanför stängslet.
Förra vintern sprang en hjort som blivit instängd rätt in i stängslet som inhägnar ett stort område utanför reningsverkets verksamhetsområde. Nu har fler djur drabbats och länsstyrelsen har öppnat ett ärende.

På Naturvårdsverket undrade då miljörättsjuristen Nils Hallberg varför bolaget inhägnat ett så stort område.

– De kan sätta upp staket för verksamheten, men inte för att det är kul att ha mer staket. Inhägnader får inte vara mer långtgående än det behövs, sa han till Frilagt.

Den grundlagsfästa allemansrätten tillåter inte att naturområden stängslas in för att stänga ute obehöriga, alltså allmänheten. Enligt miljöbalken kan markägaren tvingas att ta ner ett sådant stängsel. Om stängslet har ett legitimt syfte kan det räcka att kräva grindar eller andra genomgångar om området har betydelse för friluftslivet. Det är inte bara extra attraktiva områden som har betydelse för friluftslivet, utan även mer vanlig natur och särskilt om det inte finns så mycket annan natur i närheten. Naturvårdsverket bestämmer reglerna, men kan inte ingripa i ett enskilt ärende. Det är länsstyrelsens sak.

Men länsstyrelsen i Skåne prioriterade inte stängslet i Hässleholm.

– Frågan är om man överhuvudtaget kan säga att det här är olagligt, allemansrätten är ju inte en lag. Bedömningen är att det varken är lagligt eller olagligt utan bara att det här prioriterar vi inte, sa Per Levenskog då.

Men sedan Linus Jepsson nu på nytt hört av sig till länsstyrelsen verkar han tycka att det gått för långt. Linus Jepsson har berättat att han sett kadaver i bäcken. Dessutom har stängslet byggts ut ner i en damm, vilket ökar risken att djuren leds in innanför stängslet när grinden vid infarten står öppen för lastbilar under dagarna.

– Det blir som en fålla. Det vilda får mindre och mindre plats att vara på och kan inte samsas på denna relativt lilla yta som fortfarande är natur, säger han.

När han ringde till kommunen om att fler djur var instängda fick han beskedet att man anser att djuren kan stanna innanför stängslet eftersom de har mat och vatten där.

– Som han beskriver det, att djur regelbundet kommer in och inte tar sig ut och att de svarat honom att de har mat och vatten där, då börjar det fungera som ett illegalt vilthägn, säger Per Levenskog.

– De har inte rätt att hålla vilt inne utan tillstånd.

Han vill dock inte uttala sig närmare om fallet innan han har bildat sig en uppfattning om det.

– Men vi kommer åtminstone att ha en diskussion med dem. Jag tycker att om det upprepade gånger händer, en enstaka händelse kan ju alltid ske, men då borde de sätta en färist eller en grind som stängs automatiskt, säger han.

Bilden visar stängslet mot Hovdalavägen.
Stängslet går också längs Hovdalavägen, vilket gör det svårt för vilda djur att röra sig mellan områdena på båda sidor vägen utan att gå in genom grinden när den är öppen.

Länsstyrelsen har möjlighet att ställa krav på sådana åtgärder.

– Är det så att vi bedömer att det fungerar i princip som ett vilthägn så får de antingen lösa det eller söka tillstånd för vilthägn. Men det tror jag inte att de gör för det är inte det som är tanken.

Han säger att han under dagen ska försöka ringa företrädare för det kommunala bolaget Hässleholm Miljö som har ansvaret. Helst vill han också åka och titta hur det ser ut på plats, men det finns det inte tid till under torsdagen.

Problemet skulle också kunna vara ett fall för polisen.

– Det skulle kunna rubriceras som jaktbrott och då har polisen tillsynen, säger Levenskog.

Linus Jepsson ringde också polisen i helgen då han hade sett rådjuret. Den han talade med tog upp en anmälan och lovade också att undersöka om det var möjligt att skicka polis för att släppa ut rådjuret.

När Frilagt talar med polisen i Hässleholm och Kristianstad på torsdagen finns det inget ärende. Vi hänvisas till kommunikationscentralens anmälningsupptagning som bekräftar att en anmälan tagits upp och fått rubriceringen egenmäktigt förfarande. Men den har ännu inte skickats vidare till lokal nivå.

Frilagt har förgäves sökt ansvariga på Hässleholm miljö och kommunen.

Berit Önell

Uppdatering:

Kommunens markförvaltare Malin Torlöf svarar på fredagen Frilagt via mejl:

”Kommunen upplåter marken till HMAB genom ett nyttjanderättsavtal.

Kommunen har haft en dialog med HMAB och har fått beskedet att de gör allt de kan för att få kontroll på situationen.”

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se