torsjö live vers2

Alger i Sjörröd och möte om föroreningar

Alger i Sjörröd och möte om föroreningar

En kraftig och illaluktande algblomning syntes vid Finjasjöns östra sida den gångna helgen. Det var främst Sjörröd och Bellevue som drabbades då värmen steg under fredagen och lördagen.

Algerna bildade en tjock sörja vid stranden i helgen.
Algerna bildade en tjock sörja vid stranden i helgen.

Sjörröd har ofta kraftiga algblomningar, men det är inte här miljökontoret tar badvattenprover eftersom Finjasjöbaden inte längre är en kommunal badplats.  Hässleholms vattens provtagningar som sköts av Regito AB tas inte heller här, trots närheten till reningsverkets och Magle våtmarks utlopp i Maglekärrsbäcken.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dessutom mynnar här Sötekärrsbäcken, där länsstyrelsen nu uppmätt höga halter av näringsämnena fosfor och kväve som gynnar algerna och också oroväckande mycket bakterier, svampar och salter.

På tisdag är representanter för miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och Hässleholms vatten kallade till möte hos länsstyrelsen i Malmö med anledning av föroreningarna i Sötekärrsbäcken och en dagvattendamm. Behovet av skyddsavstånd kring reningsverket står också på dagordningen, eller egentligen uppföljning av lukt- och smittspridningsutredning för reningsverket.

Länsstyrelsen har uttryckt att miljökontoret nu måste göra ytterligare utredningar för att klarlägga vad som finns i vattnet och var det kommer ifrån. Miljöchef Sven-Inge Svensson är dock fortfarande inte övertygad om att det behövs.

– Jag vill prata med limnologen innan jag säger något om det, hon är med vid mötet på tisdag, säger han.

De senaste dagarnas blåst och svalare väder har förbättrat vattenkvaliteten i Finjasjön, men också gjort att en del alger blåst in till Björkvikens badplats. Södra och västra delarna av sjön har helt klart vatten.

– I morse var det lite alger i Björkviken, säger Jenny Olsson på miljökontoret som var på plats för att ta badvattenprover.

Hon besökte även Mjölkalånga där vattnet var klart och fint.

Jenny Olsson kan inte bedöma vilken sorts alger det var frågan om i Björkviken.

Limnologen Helene Annadotter har inte varit vid Finjasjön sedan i fredags, men gissar att det handlar om den årliga försommarblomningen. Den beror på att mycket pollen lägger sig i vattnet och göder alger, främst av sorten aphanizomenon som ser ut som ”skäggstubb” i vattnet.

Den här gången såg algerna dock inte ut på det sättet utan mer som den tjocka algsoppa som brukar uppträda senare på sommaren.

– Försommarblomningen kan i och för sig vara kraftig ibland och blåsa in till stränderna. Det kan se riktigt äckligt ut, säger Helene Annadotter.

Berit Önell

Bakterier och svampar i dagvatten och bäck

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se