torsjö live vers2

Miljöchefer vill ha klargörande från JO

Miljöchefer vill ha klargörande från JO

Landets miljöchefer vill ha ett klargörande från JO angående ett nedlagt ärende där en miljöchef anmält en överordnad chef efter att han flera gånger fått se sitt namn under förslag som han inte stod bakom.

– Det är helt absurt om en chef får gå in och ändra i en underlydandes skrivelse och låta namnet stå kvar, säger Hässleholms miljöchef, Sven-Inge Svensson, ordförande i föreningen Kommunala miljöchefer, som undertecknat brevet till JO.

Hässleholms miljöchef Sven-Inge Svensson har, som ordförande i föreningen Kommunala miljöchefer, undertecknat skrivelsen till JO. Foto: Berit Önell
Hässleholms miljöchef Sven-Inge Svensson har, som ordförande i föreningen Kommunala miljöchefer, undertecknat skrivelsen till JO. Foto: Berit Önell

JO lade nyligen ner ärendet utan åtgärd eller uttalande. Den berörde enhetschefen på miljö- och byggenheten i Östra Göinge, Johan Valler, JO-anmälde samhällsbyggnadschefen Monika Ericsson för anstiftan till osant intygande, osant intygande, undanhållande av beslutsförslag, otillbörlig påverkan samt jäv i sex dokumenterade fall.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi finner JO:s ställningstagande mycket anmärkningsvärt och vill genom vår skrivelse få ett klargörande eftersom vi har flera medlemmar som arbetar i liknande organisationer, skriver föreningen Kommunala miljöchefer.

Enligt föreningen är Valler den tredje miljöchefen i Östra Göinge kommun som upplevt sig ha blivit utsatt för påtryckningar.

– Anser JO att det inte faller under JO:s fögderi att uttala sig i ärendet eller anser JO inte att det är anmärkningsvärt, undrar föreningen.

Föreningen påpekar att miljöchefer ska granska de kommunala verksamheterna vatten, avlopp, exploatering med mera utifrån miljöbalken. Om det inträffade är acceptabelt är situationen mycket allvarlig.

– Miljöchefsföreningen måste i så fall konstatera att de av våra kollegor som arbetar i liknande organisationer inte kan utföra ett myndighetsansvar som är sakligt, professionellt och utan otillbörlig påverkan, skriver Svensson.

Föreningen betonar också att det faktum att namnunderskriften står kvar när innehållet ändrats innebär att ändringen inte blir spårbar, vilket den hade blivit om politikerna i legitim ordning tagit ett annat beslut än det som handläggaren föreslagit.

Sven-Inge Svensson har själv inte upplevt samma sak, men han har inte alltid fått stöd från kommunpolitikerna när företag och kommunala chefer som han åtalsanmält har ifrågasatt hans bedömningar. För några år sedan sökte han annat jobb av den anledningen.

Miljöcheferna skickar med flera tidningsartiklar om händelsen till JO och skrivelsen skickas även till bland andra Sveriges kommuner och landsting, Naturvårdsverket, miljödepartementet och länsstyrelsen i Skåne län.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se