torsjö live vers2

Frilagt har fått utgivningsbevis

Frilagt har fått utgivningsbevis

Frilagt Hässleholm fick idag sitt utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv. Därmed blir tidningen formellt grundlagsskyddad. Det stärker Frilagts trovärdighet och ger större tyngd i det fortsatta arbetet med oberoende och granskande journalistik.

Frilagts redaktör är nu även ansvarig utgivare.

Skärmklipp-utgivningsbevis3Utgivningsbevis krävs inte för nättidningar, men är en fördel eftersom det ger ett starkare skydd för yttrandefriheten även vid publicering på internet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Yttrandefrihetsgrundlagen, som gäller också för radio och tv, innebär bland annat att Frilagt måste ha en ansvarig utgivare som ansvarar för allt som publiceras, att särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott, att meddelare inom myndigheter har laglig rätt att vara anonyma när de vänder sig till Frilagt (myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja deras identitet), att myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud) och att personuppgiftslagen inte gäller om dess tillämpning strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Med beviljat utgivningsbevis kan Frilagt dessutom anslutas till det pressetiska systemet, ett frivilligt system genom Pressens samarbetsnämnd med syfte att skydda enskilda mot oförsvarlig publicitetsskada och att försvara det fria ordet. Tidningen förbinder sig då att följa god publicistisk sed och enskilda kan klaga hos Pressombudsmannen.

Beskedet från Myndigheten för press, radio och tv är en bra början på det nya året för Frilagt. Vi ser fram emot en god fortsättning och hoppas på framgång för det fria ordet i Hässleholm 2016, jubileumsåret då svensk pressfrihet fyller 250 år.

Berit Önell
Ansvarig utgivare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se