logga-ligg-tjock

Har gjort upp i godo med Trafikverket

Har gjort upp i godo med Trafikverket

Kommunala bolaget Hässleholms vatten och Trafikverket har gjort upp i godo om kostnaderna för bortforsling av de förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket, provtagningar med mera.

– Vi har kommit överens om att Trafikverket ska betala 700 000 kronor av de drygt 900 000 kronor det kostade, berättar Hässleholms vattens avgående vd Henrik Brink som haft uppdraget att förhandla med Trafikverket.

Högen med järnvägsmakadam bakom reningsverket visade sig innehålla otillåtna föroreningar. Både Hässleholms vatten och Trafikverket riskerar därför åtal. Foto: Berit Önell/arkiv
Högen med järnvägsmakadam bakom reningsverket visade sig innehålla otillåtna föroreningar. Både Hässleholms vatten och Trafikverket riskerar därför åtal, men har nu gjort upp om det ekonomiska ansvaret. Foto: Berit Önell/arkiv

Trafikverket garanterade att massorna med makadam från spårbytet på Skånebanan sommaren 2012 inte innehöll otillåtna halter av föroreningar.

Men Frilagt avslöjade i maj 2015 genom egen provtagning att massorna, som vattenbolaget planerat att använda till en vall mot Finjasjöns översvämningar, innehöll för höga halter av flera miljöfarliga och hälsovådliga ämnen, främst arsenik. Miljökontoret krävde därefter att Hässleholms vatten skulle ta prover och även Trafikverket tog senare nya prover i upplaget vid reningsverket.

De nya proverna visade ännu högre värden än Frilagts. Nivåerna stämde dessutom inte heller i övrigt med Trafikverkets redovisning av de analyser som gjorts i samband med spårarbetena. Halterna av koppar och zink var mycket högre än i den tidigare redovisningen. Det fick miljöchef Sven-Inge Svensson att dra slutsatsen att åtminstone en del av massorna måste komma från annat håll.

Miljökontoret åtalsanmälde både Hässleholms vatten och Trafikverket för miljöbrott och miljöåklagaren arbetar nu med förundersökning mot dem båda.

Lastbil efter lastbil med förorenad järnvägsmakadam lämnade i slutet på augusti området bakom reningsverket.
Lastbil efter lastbil med förorenad järnvägsmakadam lämnade i slutet på augusti området bakom reningsverket.

Samtidigt har alltså Hässleholms vatten och Trafikverket förhandlat om kostnaderna. Det handlar om mottagningen av massorna 2012, transporterna 2015 till Hässleholm miljö och avgifter för deponi där, visserligen rabatterade, samt utredningar, inklusive provtagningar.

Henrik Brink är nöjd med uppgörelsen.

– Ja, jag hade helst velat vara helt utan detta, men det känns bra att nu kunna lämna den delen av problematiken bakom sig. Båda parter är nog någotsånär nöjda, säger han.

Den ekonomiska uppgörelsen påverkar inte processen i övrigt. Förundersökningarna pågår och rutiner ses över.

Brink hade befarat högre kostnader.

– Jag är väldigt glad att vi inte behövde koppla in advokater och stämma varandra. Vi har gjort upp i godo om den ekonomiska delen, säger han.

Han drar också slutsatsen att hanteringen av de förorenade massorna inte ställt till någon miljöskada. Markproverna, som miljökontoret krävde, under upplagsplatsen och på vägen som förstärkts med makadam, visade endast något förhöjt blyvärde i en punkt. Övriga tungmetaller som hade förhöjda värden i själva massorna hade låga värden i marken.

Miljökontoret krävde inte att grundvattnet skulle analyseras, men Hässleholms vatten beställde även det, dock bara uppströms upplagsplatsen. Där lär eventuella föroreningar inte synas. Proverna visade inte heller några föroreningar.

Provröret för analys av grundvattnet placerades inte där järnvägsmassorna legat utan uppströms, vilket knappast kan ge ett rättvisande resultat.
Provröret för analys av grundvattnet placerades inte där järnvägsmassorna legat, närmast kameran och längs vänstra kanten i bilden –  utan uppströms, vilket knappast kan ge ett rättvisande resultat.

– Proverna ska vara tagna där massorna låg. Vi har anlitat experter som ska kunna det här. Det var rätt bra att vi gjorde mer än vad miljökontoret krävde. Nu kan vi lämna även detta bakom oss, säger Brink.

I ravinen bakom reningsverket syns fortfarande både järnvägsmakadam och diverse annat avfall som nästan täppt till ett par rävlyor. Men här finns inga beslut om åtgärder.

– Miljökontoret har inte krävt att vi ska göra något mer där, säger Brink.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
2015
26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket
26/5 Funderar på att följa upp hanteringen
26/5 Muntligt avtal med trafikverket
26/5 Riksrevisionen kräver åtgärder
29/5 Trafikverkets miljöchef vill inte kannas vid massorna
29/5 Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam
25/6 Ännu högre halter arsenik i nya prover
2/7 Järnvägsmassor ska flyttas eller täckas
8/7 Mer arsenikläckage kan ge hårdare straff
20/7 Brink slutar som vd på Hässleholms vatten
21/7 Henrik Brink om varför han slutar
23/7 Hässleholms vatten tvingas ta bort massor
24/7 Mer järnvägsmakadam vid reningsverket
28/8 Trafikverket tog nya prover på massorna
7/9 Koncernrabatt på förorenade massor
15/9 Svårigheter att spåra järnvägsmakadam
27/9 Miljökontoret kräver bättre svar om massor
2/10 Åklagare får nu utreda giftiga massor
20/10 Åtalsanmälan för giftiga järnvägsmassor

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se