Gruppen-3a-328x120

Trafikverket tog nya prover på massorna

Trafikverket tog nya prover på massorna

Trafikverket har tagit nya prover längre in i högen med förorenade järnvägsmassor bakom reningsverket. Det var precis att det hanns med innan Hässleholms vatten började köra massorna till deponi på Hässleholms kretsloppscenter i Vankiva.

Cirka 2 000 ton massor lämnas i Vankiva till en kostnad av kring en miljon kronor plus transport.

Trafikverkets konsult grävde på djupet och tog nya prover på de förorenade massorna bakom reningsverket innan bortforslingen började i tisdags. Foto: Berit Önell
Trafikverkets konsult grävde på djupet och tog nya prover på de förorenade massorna bakom reningsverket innan bortforslingen började i tisdags. Foto: Berit Önell

Hässleholms vatten riskerar åtal för miljöbrott på grund av de förhöjda halterna av arsenik och andra tungmetaller samt PAH i massorna som skulle användas till en skyddsvall mot översvämningar från Finjasjön. Även Trafikverket riskerar åtal för att analyserna av massorna från spårbytet på Skånebanan inte stämde, vilket avslöjades av både Frilagts egna markprover i maj och de prover som miljökontoret därefter krävde att Hässleholms vatten skulle ta.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kitty Linnberger, som nu håller i ärendet på Trafikverket, berättar att hon när hon etablerat telefonkontakt med Hässleholms vatten i förra veckan fick veta att massorna skulle transporteras bort redan denna vecka. Då blev det bråttom.

– Jag ville ta prover för att få en bättre bild av situationen, förklarar hon.

Trafikverket anlitade en konsult som tog proverna på tisdagen, samma dag som Hässleholms vattens entreprenörer började köra i skytteltrafik med lastbilar till Vankiva.

Kitty Linnberger berättar att provtagningen nu gjorts genom att man grävt ett utsnitt djupt in i högen. Något sådant prov har inte tagits tidigare. Både Frilagts och Hässleholms vattens prover togs ytligt, vilket troligen innebär att värdena blev lägre eftersom regnet lakat ur föroreningarna från de yttre lagren i högen.

– Det är inte så att vi misstror Hässleholms vatten på något sätt. De har givetvis rätt att gräva bort hela högen. Men vi har också ett ansvar och vi vill göra en egen analys av hur läget är, säger hon.

Markprover kommer sedan att tas där massorna har legat, enligt miljökontorets föreläggande till Hässleholms vatten.

– Det görs av Hässleholms vatten, det är ju deras mark. Ansvaret är i första hand Hässleholms vattens, men vi ska försöka lösa detta tillsammans. Jag har inte varit med i det här projektet från början och ingen annan som arbetar här på Trafikverket idag heller utan vi får försöka hitta dokumentation och göra en djupgående analys tillsammans med vår miljöspecialist, säger hon.

Hon förklarar att det kan bli aktuellt att kontakta den personal som arbetade med projektet 2011-2012. Utredningen ska göras skyndsamt.

Hässleholms vattens vd Henrik Brink försäkrar att han inte hade något emot att Trafikverket tog nya prover.

– Vi har haft en dialog med dem, det är inga problem. Vi diskuterade själva om vi skulle ta fler prov men beslöt att inte göra det, säger han.

De järnvägsmassor som först körs till deponi är från den stora högen där proverna togs.
De järnvägsmassor som först körs till deponi är från den stora högen där proverna togs.

Han förklarar att de massor som i första skedet körs till Vankiva är den stora högen med järnvägsmakadam, det som använts för att förstärka vägen upp till ravinen och det som ligger ytligt i ravinen.

När Frilagt frågar om den makadam som ligger på marken vid den äldre högen närmare väg 117 säger han att den också ska till deponi nu. Men han hävdar att det inte finns mer under eller inuti denna hög.

– Nej, det har bara lagts på marken framför för att det skulle gå lättare att köra upp med lastbilar där, säger han.

Det som ligger djupare ner i ravinen vill han inte heller gräva upp nu. Där sticker också upp asfaltbitar, byggmaterial med mera vilket innebär att dessa massor inte heller enligt miljöbalken kan användas till anläggningsarbeten.

I ravinen sticker asfaltbitar och annat avfall upp.
I ravinen sticker asfaltbitar och annat avfall upp.

– Där ska inte ligga järnvägsmakadam längre ner, inte annat avfall heller, säger han.

När Frilagt påtalar att även det andra avfallet kan innebära ett miljöbrott säger han att det givetvis måste bort.

– Vi ska hantera avfallet så att vi inte begår miljöbrott. Vi ska se till att göra rent och snyggt, det som syns ska bort, först järnvägsmakadam och sedan annat. Men om något ligger under och inte syns nu så kommer vi att hitta det när vi gräver upp de rena överskottsmassorna för att bygga skyddsvallen och då får vi ta hand om det, säger han.

Tidigare i somras ansåg Henrik Brink inte att det var någon brådska med att flytta de förorenade järnvägsmassorna. Varför är det så bråttom nu?

– Det står i föreläggandet att de ska bort snarast och senast den 30 september. Vi tar det hellre nu än väntar till sista veckan. Det jag menade förut var att det handlar om massor som legat ute i naturen länge, när de legat i banvallen, säger han.

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer är en banvall dock inte natur utan snarare ett industriområde där viss föroreningshalt kan accepteras om massor återanvänds på plats. Om de ska flyttas till annan plats måste de kontrolleras betydligt mer noggrant och särskilt om de ska placeras i ett känsligt naturområde eller där det finns risk för översvämning.

Henrik Brink berättar att markproverna ska tas så långt ner det behövs tills man når ren mark. Han utesluter inte att det också kan bli aktuellt att ta grundvattenprover.

– Men det har vi inte diskuterat ännu, vi tar saker i rätt ordning, säger han.

Att lämna avfallet på Hässleholms kretsloppscenter kostar 440 kronor per ton plus moms. Därutöver kostar transporterna mellan Hässleholms vattens fastighet och Vankiva.

Lastbil efter lastbil med förorenad järnvägsmakadam lämnar nu området bakom reningsverket.
Lastbil efter lastbil med förorenad järnvägsmakadam lämnar nu området bakom reningsverket med destination Hässleholms kretsloppscenter i Vankiva.

Förorenat avfall delas in i fyra klasser, där FA, farligt avfall är mest förorenat. Massorna från Hässleholms vatten hamnar i nästa klass, IFA, icke farligt avfall, som är mer förorenat än de följande klasserna, MKM, mindre känslig markanvändning, och KM, känslig markanvändning.

IFA tillåter arsenikhalter över MKM, som är 25 milligram per kilo, men under 1 000 mg per kilo. Hässleholms vattens analyser visade på 35 milligram per kilo medan Trafikverkets ursprungliga prover varierade kring en tiondel av dessa värden.

Kretsloppscentret har tagit kompletterande prover på massorna.

– Våra analyser för de första 400-500 ton som lämnats är klara och visade lägre föroreningshalt än Hässleholms vattens, berättar Daniel Näslund.

Varför det blev så vet han inte.

– Det är en komplex verklighet. Generellt kan värdena förändras om massorna lagras utomhus och påverkas av väder och vind, säger han.

Det betyder att massorna hade kunnat klassas som MKM, men de får stanna i IFA eftersom det är kundens uppgifter som avgör och det inte heller är lämpligt att flytta runt förorenade massor.

För anläggningsarbeten används andra riktvärden från Naturvårdsverket, ” under ringa risk”, och där skulle arsenikhalten inte överstiga 10 milligram per kilo.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
26/5 Arsenik läcker ut från massor vid reningsverket
26/5 Funderar på att följa upp hanteringen
26/5 Muntligt avtal med trafikverket
26/5 Riksrevisionen kräver åtgärder
29/5 Trafikverkets miljöchef vill inte kannas vid massorna
29/5 Miljökontoret kräver provtagning av järnvägsmakadam
25/6 Ännu högre halter arsenik i nya prover
2/7 Järnvägsmassor ska flyttas eller täckas
8/7 Mer arsenikläckage kan ge hårdare straff
20/7 Brink slutar som vd på Hässleholms vatten
21/7 Henrik Brink om varför han slutar
23/7 Hässleholms vatten tvingas ta bort massor
24/7 Mer järnvägsmakadam vid reningsverket

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se