torsjö live vers2

Misstänkt utsläpp värmer upp bäcken

Misstänkt utsläpp värmer upp bäcken

Ett pågående utsläpp är den troliga förklaringen till att det förorenade vattnet i den nästan stillastående Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket i Hässleholm inte fryser, trots att isen lagt sig på alla andra vattendrag i närheten.

– Det måste vara något som rinner dit, säger Annelie Johansson, avdelningschef för länsstyrelsens miljöenhet, som kräver att kommunens miljökontor undersöker saken.

Termometern visade cirka sju plusgrader i vattenytan. Foto: Berit Önell
Termometern visade cirka sju plusgrader i vattenytan. Foto: Berit Önell

Miljökontoret har tidigare vägrat ta prover i bäcken, trots anmälningar om smutsvattensvamp, döda grodor, avloppslukt med mera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Istället tog länsstyrelsen i april 2015 prover som visade kraftiga föroreningar, bland annat extremt höga salthalter, extremt hög ledningsförmåga och en kraftig näringspåverkan, vilket tyder på att näring tillförs, trots att miljökontoret hävdat att bäcken numera bara är en ”blindtarm”. Även extremt höga kalciumhalter och förhöjda nivåer av koppar, nickel och kobolt uppmättes och mögelsvampar fanns i stort antal, liksom vissa bakterier.

Bäcken tog förr i tiden emot både stadens avloppsvatten och lakvatten från soptippen. 1995 skars den av när vägen lades om i samband med att Magle våtmark byggdes.

Linus Jepsson har länge varit bekymrad över bäckens tillstånd. För ett par år sedan tvingades han riva sitt hus strax intill på grund av att hans vatten blivit förorenat och att kommunen vägrade honom kommunalt vatten med hänvisning till skyddsavstånd kring reningsverket. Skyddsavstånd som kommunledningen inte längre vill prata om. Nu har han köpt huset bredvid, men har även där problem med vattnet.

– Jag är övertygad om att det förekommer utsläpp här som berör hela området och det har accelererat. Det är oroväckande för Finjasjön och för Sjörröd, säger han och påpekar att analysresultaten i bäcken liknar dem han haft i både sin tidigare och sin nuvarande brunn.

Särskilt intressant anser han att kalciumhalten är.

– Den var så onormal i bäcken att länsstyrelsen trodde att det var ett mätfel. Men det var det bevisligen inte eftersom mina brunnar hade ännu högre halter, säger han.

Vattnet i bäcken verkar också vara frätande. Färgen på en bräda lossnade efter mindre än ett dygn i vattnet.

Kraftiga bubblor har stigit upp från bottnen och med dem döda grodor.

– De döda grodorna verkade balsamerade. De såg ut att ha varit döda länge och var ändå bevarade, förklarar Linus.

Hans slutsats är att det pågår någon form av kemisk process i bäcken.

Linus har gång på gång förgäves vänt sig till miljökontoret när han upptäckt märkliga fenomen vid bäcken.

– De har gjort alldeles för lite och för sent. De tar inte det här på allvar, uppenbarligen. Det verkar viktigare att jag inte ska befinna mig i området än att ta itu med det reella problemet som påverkar Finjasjön. Det här har pågått ett bra tag nu. Om ansvariga på kommunen inte hade varit så fullständigt motvilliga till att ta någon form av vattenprover hade de gjort det för flera år sedan och vi hade kommit mycket längre på vägen, säger han.

Vid Frilagts besök vid Sötekärrsbäcken på torsdagseftermiddagen mätte ytvattnet sju plusgrader och smälte snön vid strandkanterna. Temperaturen i luften var cirka tre minusgrader.

Sötekärrsbäckens övre del är isfri och vattnet är så varmt att det smälter snön i strandkanten.
Sötekärrsbäckens övre del är det enda isfria vattendraget i området och vattnet är så varmt att det smälter snön i strandkanten.

Annelie Johansson anser att det varma vattnet är anmärkningsvärt.

– Det ligger i kommunens utredningsansvar att ta reda på vad det beror på, kanske avlopp eller utsläpp från reningsverket. Men bäcken borde inte bli så uppvärmd om något enstaka enskilt avlopp skulle vara felkopplat. Det var ju tio minusgrader häromdagen. Vi jagar dem på miljökontoret för att få svar på frågorna, säger hon.

Hon menar att miljökontoret måste agera aktivt och att det brådskar.

– De får ge sig ut och undersöka det här, släppa ut färgpulver eller liknande, säger hon.

Hon är lite irriterad på att inte mer hänt sedan länsstyrelsens möte med miljökontoret och Hässleholms vatten i juni. Då diskuterades Sötekärrsbäcken, föroreningar i dagvattendammarna vid reningsverket och i vattnet vid den gamla badplatsen i Sjörröd, de förorenade järnvägsmassorna vid reningsverket med mera.

– Jag väntar fortfarande på dokumentationen av de åtgärder som miljökontoret skulle vidta. Men jag har hört att de hittade en del felkopplade avlopp som påverkade dagvattendammarna i alla fall, säger Annelie Johansson.

Hon berättar att hon skrivit till miljöchef Sven-Inge Svensson och frågat om det kan vara så att reningsverket bräddar avloppsvatten till Sötekärrsbäcken. Hon har fått ett delsvar som hon inte är nöjd med.

– Det var intetsägande, säger hon.

Hon konstaterar att länsstyrelsen inte kan vända sig direkt till Hässleholms vatten.

– Det får miljökontoret göra eftersom det är kommunen som har tillsynen, säger hon.

Ansvariga på reningsverket meddelar Frilagt att det inte haft några driftsstörningar och att bäcken inte hör till dess verksamhetsområde. I övrigt hänvisar de till miljökontoret.

– Vi ska diskutera frågan på måndag. Därefter hänvisar jag till Sven-Inge Svensson, säger miljöinspektör Ida Gundersen som själv också var på plats och noterade att det var öppet vatten i bäcken på torsdagen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se