torsjö live vers2

Dags att tycka till om paviljongens nya miljö

Dags att tycka till om paviljongens nya miljö

Stora skisser på förslaget till ny placering av musikpaviljongen ställs nu ut i foajén på Hässleholms stadshus och på stadsbiblioteket. Kommunledningen uppmanar allmänheten att lämna synpunkter på hur musikpaviljongen ska användas och hur den omgivande miljön ska se ut efter den planerade flytten till T4:s kaserngård. Men åsikten att paviljongen borde bevaras i Officersparken är inte välkommen.

På andra håll i kommunen fortsätter namninsamlingen för en folkomröstning om att bevara paviljongen.

Den styrande minoriteten informerade om planerna för paviljongen, från vänster Dolores Öhman (MP), Per-Åke Purk (V), Lena Wallentheim (S) och Lars Olsson (C ). Foto: Berit Önell
Den styrande minoriteten informerade om planerna för paviljongen, från vänster Dolores Öhman (MP), Per-Åke Purk (V), Lena Wallentheim (S) och Lars Olsson (C ). Foto: Berit Önell

Politiker från den styrande minoriteten, S, V, MP och C, informerade vid en pressträff på onsdagen om arbetet med att förbereda flytten. Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättade att tekniska förvaltningen tar fram underlag för rivningslov och bygglov. Arkitektfirman Mono arkitekter har tagit fram skisserna som även fanns med i underlaget till kommunfullmäktige där SD:s motion om att bevara paviljongen på nuvarande plats avslogs.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi tycker att det är ett viktigt nästa steg att visa upp den föreslagna placeringen. Alla invånare läser inte kommunfullmäktiges handlingar, sa Lena Wallentheim.

Kommunens webbsida öppnades på onsdagen för kommentarer i frågan.

– Det är viktigt med medborgardialog, eller en möjlighet att tycka till, sa Wallentheim.

Men nu ska det alltså inte handla om synpunkter på flytten av byggnaden.

– Vi står fast vid beslutet som togs i kommunfullmäktige, men vi vill gärna ha in synpunkter på ytterligare utveckling av området, förklarade Wallentheim.

Dolores Öhman (MP) uttryckte förhoppningen att många tar vara på möjligheten att tycka till.

– Vi hoppas att skolorna är intresserade av att medverka. De kan göra det som en demokratiövning, sa hon.

Per-Åke Purk (V) beklagade att det inte fanns annan tomtmark att erbjuda för byggherren Jacob Karlssons femvåningshus.

– I den bästa av världar hade han kunnat bygga på annan plats, sa Purk.

Han tyckte samtidigt att flytten skulle ses som en förbättring av möjligheterna att använda paviljongen. Genom att den kommer längre från den trafikerade Vankivavägen kan den bli mer attraktiv som scen. Sittplatser och belysning planeras.

– Det är vackert där den ligger, men oanvändbart, sa Purk.

Skisserna visar musikpaviljongens nya placering på kaserngården. Skiss: Mono arkitekter AB
Förslaget till ny placering av musikpaviljongen på kaserngården visas nu upp i stadshuset och på biblioteket. Skiss: Mono arkitekter AB

Lena Wallentheim nämnde också närheten till Markanhuset som en fördel.

Hon betonar att skisserna visar ett förslag, den exakta placeringen kommer att avgöras i bygglovet.

Hur flytten ska gå till rent praktiskt är fortfarande oklart.

– Vi har hjälp av en ingenjörsbyrå som ska vara färdig i slutet av nästa vecka, berättade tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ).

Han förklarade att ansökan om rivningslov och bygglov först därefter kan formuleras eftersom en beskrivning av hur flytten ska gå till måste vara med.

– Det går förmodligen inte att flytta paviljongen i ett stycke. Frågan är hur den ska delas av. Den byggdes under första världskriget och det var inte hög kvalitet. Det är en konst att få fram hur man ska flytta den, sa han.

Någon information till boende vid kaserngården har ännu inte hållits.

– Det kommer i bygglovsprocessen, sa kommunalrådet Mats Sturesson (C ).

Handläggningstiden för bygglovet är maximalt tio veckor.

– Sedan finns en överklagandetid på tre veckor. Tidigast i sommar kan flytten ske, konstaterade Sturesson.

Namninsamlingen för en folkomröstning lär bli klar innan dess. Antalet underskrifter ökar dag för dag och aktivisternas målsättning är att få ihop de 4 000 som krävs före nästa sammanträde i kommunfullmäktige, den 25 april.

– Kommande helg fortsätter vi på Coop, Kvantum och Stortorget, berättar Leif Henningsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se